Polimer24 – chemia profesjonalna z Niemiec

Polimer24 – chemia profesjonalna z Niemiec

Nie trzeba było długo czekać, aż polscy przedsiębiorcy znajdą radę na dyskryminację konsumencką jaką stosują wobec klientów z Europy Środkowej globalne koncerny. Od pewnego czasu na polskim rynku można kupić chemię profesjonalną pochodzącą bezpośrednio od naszych zachodnich sąsiadów. Niemieckie środki czystości czyli potocznie mówiąc: chemia z Niemiec jest już sprzedawana ... Więcej »

Prace uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii – cz 4. Zuzanna Magdziak i Jakub Marcinkiewicz

Zapraszamy do obejrzenia najlepszych prac uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii Zdjęcia zostały wykonane podczas plenerów: w Obornikach Śląskich na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorian w Bagnie w Miasteczku Portowym w Urazie w Ośrodku jeździeckim ARKADIA... Więcej »

Prace uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii – cz 3. Miłosz Milian i Mikołaj Milian

Zapraszamy do obejrzenia najlepszych prac uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii Zdjęcia zostały wykonane podczas plenerów: w Obornikach Śląskich na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorian w Bagnie w Miasteczku Portowym w Urazie w Ośrodku jeździeckim ARKADIA... Więcej »

Prace uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii – cz 2. Justyna Węgrzynowicz i Izabella Kociemba

Zapraszamy do obejrzenia najlepszych prac uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii Zdjęcia zostały wykonane podczas plenerów: w Obornikach Śląskich na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorian w Bagnie w Miasteczku Portowym w Urazie w Ośrodku jeździeckim ARKADIA... Więcej »

Prace uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii – cz 1. Teresa Brzyska i Jan Brzyski

Zapraszamy do obejrzenia najlepszych prac uczestników Wakacyjnej Akademii Fotografii Zdjęcia zostały wykonane podczas plenerów: w Obornikach Śląskich na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorian w Bagnie w Miasteczku Portowym w Urazie w Ośrodku jeździeckim ARKADIA... Więcej »

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotycząca tzw. uchwały antysmogowej dla woj. dolnośląskiego (z wyłączeniem Wrocławia i uzdrowisk).

Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w dniu 30 listopada 2017r. przyjął trzy uchwały antysmogowe: dla Wrocławia, uzdrowisk i pozostałego terenu Dolnego Śląska. Oznacza to m.in. stopniowe wprowadzanie zakazu spalania węgla. Zgodnie z założeniem od 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zakazu stosowania paliw stałych najniższej jakości. Natomiast zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe będą wprowadzane stopniowo – od 1 lipca 2018 r. dla nowych instalacji aż do roku 2028. Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego i dotyczą one zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.

Wśród najważniejszych zapisów uchwały antysmogowej dla pozostałej części województwa dolnośląskiego
(z wyłączeniem Gminy Wrocławia i uzdrowisk) wymienia się:

  • ·         Od 1 lipca 2018 r.  – zakazuje się stosowania najgorszej jakości paliw stałych:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,

- biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

  • ·         Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu PM) określone w ekoprojekcie (rozporządzenie Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rad 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotów na paliwo stałe). Dyrektywa Ekoprojekt jest bardziej restrykcyjna od wymogów 5 klasy, bowiem oprócz wymagań zawartych w 5 klasie normy 303-5:2012 określa także emisję tlenków azotu (NOx) oraz sezonową efektywność energetyczną kotła czyli jego sprawność pomniejszoną o zużycie energii elektrycznej.

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,

- 60 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

 

W przypadku dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

- 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet, 

- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet i dla kuchenek, 

- 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania,

 

  • ·         Po 1 lipca 2018 r. - zakazuje się wprowadzanie do sprzedaży i użytkowania kotów z rusztem awaryjnym, wg Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
  • ·         od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012.
  • ·         od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości użytkowania instalacji klasy 3 i 4).
  • ·         W przypadku kominków dopuszcza się możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu, np. elektrofiltrów.
Więcej »

Uwaga! Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace drogowe w Obornikach Śląskich!

Uwaga! Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przy układaniu nowego krawężnika na ulicy Wita Stwosza w Obornikach Śląskich na odcinku od ul. Trzebnickiej do ul. Chełmońskiego, zaraz po tym na przedmiotowym odcinku drogi zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonawcą zadania jest firma "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Za utrudnienia przepraszamy!

Więcej »

Kolejna dotacja dla Gminy Oborniki Śląskie

Dzięki staraniom Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy oraz Gminnego Komendanta OSP Stanisława Hurkasiewicza, Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie zyska nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urazie mają ogromny powód do radości. Spełniło się ich marzenie o średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym. Realizacja marzenia będzie możliwa dzięki zaangażowaniu strażaków oraz otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który przyznał dotację w kwocie 55 tys. zł. Dodatkowo pozyskane zostały środki na zakup samochodu z Krajowego System Ratowniczo Gaśniczego – dotacja w wysokości 244 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 206 000 zł. Całkowity koszt zadania to 800 000 zł, z czego 300 000 zł to środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Oborniki Śląskie. Uroczyste przekazanie wozu dla OSP w Urazie odbędzie się 15 września 2018 roku.

Więcej »

Scroll To Top