Przebudowa dróg gminnych

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa razem z Kierownikiem IR Andrzejem Małkiewiczem wizytowali zakończone inwestycje związane z przebudową kolejnych dróg gminnych. W Rościsławicach został oddany 500 metrowy odcinek drogi dojazdowej do boiska sportowego, oraz zostały zamontowane dwa progi zwalniające. W Kuraszkowie natomiast został oddany blisko 250 metrowy odcinek nowej nawierzchni. Całość inwestycji opiewa na kwotę 300 217,00 złotych. Remonty w całości pokryte zostały z budżetu gminy. W Rościsławicach Burmistrzowi towarzyszył Radny Rady Miejskiej Tomasz Gibalski, natomiast w Kuraszkowie Sołtys wsi Andrzej Jaros.


Rościsławice:


Kuraszków:

Więcej »

Lektura na lato w DKK

Temat wtorkowego (20 czerwca) wieczoru – lektura na lato – został określony miesiąc wcześniej. Członkowie klubu mieli zastanowić się, co zaproponować do czytania podczas gorących, często urlopowych chwil. Beata, prowadząca ostatnie przed wakacjami spotkanie klubu, już na początku przeniosła zebranych do Portugalii. Czytała fragmenty książki Marcina Kydryńskiego „Lizbona. Muzyka moich ulic”, dostępnej w naszej bibliotece […]

Artykuł Lektura na lato w DKK pochodzi z serwisu Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Więcej »

XLIIV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  29 czerwca 2017r. godz. 1700 została zwołana XLIIV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Porządek obrad XLIIV Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji – 30.05.2016r.
 4. Informacje burmistrza.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 6.  Podjęcie uchwał:

 

 1. 1.      W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania budżetu gminy Oborniki Śląskie za 2016r.

 1. 2.      W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik Śląskich

z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2016r.

- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Obornik Śląskich sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016r.,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

- odczytanie sprawozdania, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2016,

- dyskusja na temat wykonania budżetu,

- głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

PRZERWA

 1. 3.      W sprawie zmiany uchwały XIX/134/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2016 rok.                                                                               

 1. 4.      W sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego w 2017r. zadania własnego pn. „Dożynki wojewódzkie”.
 2. 5.      W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębów Golędzinów i Pęgów.
 3. 6.      W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Kotowice, Kuraszków, Lubnów, Osolin, Wielka Lipa.
 4. 7.      W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie nr 46 AM- 38 położonej w Obornikach Śląskich.
 5. 8.      W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie.
 6. 9.      W sprawie nadania nazwy ulicy Konwaliowa drodze położonej w miejscowości Lubnów.
 7. 10.  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pęgowie. Interpelacje, zapytania i wnioski.
  1. Informacje Przewodniczącego Rady.

                                              

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              w Obornikach Śląskich

                                                                                              Agnieszka Zakęś

Więcej »

Czysta Gmina Oborniki Śląskie 2017

9 czerwca 2017 r. na szkółce leśnej w Jarach odbył się finał VI Edycji Konkursu Fotograficznego ,,Czysta Gmina’’ .Konkurs organizowany jest przez Obornickie Stowarzyszenie Ekologiczne ,,GAJ’’. Jak co roku frekwencja dopisała, udział wzięło bardzo wielu uczniów ze szkół i przedszkola z terenu Gminy Oborniki Śląskie. Zadaniem uczestników konkursu było sfotografowanie ,,dzikich’’ wysypisk śmieci na terenie gminy, a następnie naniesienie tych miejsc na mapę Gminy Oborniki Śląskie. Cały swój projekt młodzież przedstawiła na brystolu w bardzo oryginalny sposób. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół oraz prezentacja osiągnięc uczestników konkursu. Młodzież wykonała naprawdę dobrą pracę, dlatego też Komisja Konkursowa miała  trudny wybór co do zwycięzcy,

Zostały przyznane  nagrody;

I miejsce – Kuba Rzepiela  PSP Nr3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

II miejsce –Kinga Yildirim PSP Nr3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

II miejsce-Hubert Kucharski PSP w Osolinie im. Jana Brzechwy

III-miejsce –Apolonia Ozimina PSP  w Urazie im. Unii Europejskiej

Wyróżnienie - Przedszkole w Golędzinowie

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody, oraz dyplomy za udział w konkursie. Zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia ze wszystkimi uczestnikami konkursu. Tradycyjnie podsumowaniem imprezy było zorganizowanie ogniska ze słodkim małym ,,co nieco’’ .Oprócz otrzymanych nagród dzieci dostały sadzonki drzew iglastych..I tutaj bardzo Serdeczne podziękowania w ufundowaniu nagród składamy Burmistrzowi Gminy Panu Arkadiuszowi Poprawie, oraz wręczającemu nagrody dzieciom Wice Burmistrzowi Panu Henrykowi Cymermanowi Nadleśniczemu  Nadleśnictwa Oborniki Śl. Panu Marcinowi Majewskiemu. Pani Halince Adamczyk kierownikowi w Urzędzie Miejskim za pomoc w zorganizowaniu transportu i udział w pracach komisji konkursowej. Właścicielowi Restauracji ,,Gospoda’’w Obornikach sl Panu Mariuszowi Kowalczykowi za poczęstunek , Panu Pawłowi Pajdzik kierownikowi szkółki za miłą gościnę i leśny klimat oraz za podarowanie sadzonek drzew. Członkom  Komisji Konkursowej za rzetelną i obiektywna  pracę.Za przygotowanie wystawy prac uczestników konkursu na szkółce leśnej serdeczne podziękowania dla; Pani Haliny Semczyszyn, Pani Reni Ortaszewskiej, Pani Krystynie Korneckiej i Pani Urszuli Mielniczuk A  Zarządowi OSE ,,GAJ’’ za organizację konkursu .Wszystkich chętnych zapraszamy za rok do wzięcia udzialu w tym  konkursie .

                                                                  Prezes OSE ,,GAJ’’ Urszula Mielniczuk

Więcej »

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum w Pęgowie

W dniu wczorajszym 22 czerwca w Gimnazjum Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Przedstawienie rozpoczęło się od wejścia gimnazjalistów na salę tradycyjnym Polonezem. Rozdano mnóstwo nagród za osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa podczas przemowy osobiście podziękował dotychczasowej Pani Dyrektor Marcie Michalkiewicz, za to, że stworzyła tak świetny klimat w szkole oraz trzymała jego wysoki poziom nauczania!

Więcej »

Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary

Burmistrz Arkadiusz Poprawa wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Andrzejem Małkiewiczem, Sołtysem wsi Jary Beatą Trumpiel oraz radnym Tomaszek Gibalskim wizytowali dzisiaj przebieg prac nad przebudową drogi gminnej w miejscowości Jary. Koszt przebudowy blisko kilometrowego odcinka (990 metrów) wyniesie 497 000 zł z czego 50% pochodzi z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Więcej »

IX Gala „Złotych Sów” Powiatu Trzebnickiego

Coroczną tradycją jest, że pod koniec roku szkolnego organizowana jest przez Stowarzyszenie Oświatowe Sowa Gala "Złotych Sów" Powiatu Trzebnickiego. W tym roku odbyła się kolejna, już IX edycja w Obornickim Ośrodku Kultury. Podczas uroczystości zostali nagrodzeni najlepsi z najlepszych, uczniowie z terenu całego powiatu. Nagrody zostały rozdane w następujących kategoriach: * Uczniowie Laureaci * Sportowiec Roku * Nauczyciel - Opiekun "Sportowców roku" * Szkoła - Laureat * Sportowa Szkoła Powiatu Trzebnickiego Podczas gali sala była wypełniona po brzegi. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Z niecierpliwością oczekujemy na następną galę, która odbędzie się już za rok w Żmigrodzie.

Więcej »

UWAGA! UWAGA! Najświeższe wiadomości!


Dziś w godzinach  popołudniowych w sali kinowo- widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Trzebnicy odbyła się Gala „Szkolne Orły Gminy Trzebnica” przyznawanych przez burmistrza Marka Długozimę dla wybitnie uzdolnionych uczniów, wielokrotnych laureatów konkursów, zawodów jak również  nauczycieli – opiekunów.
Pospiesznie donosimy, że uczniowie naszej szkoły zdobyli bardzo dużo tych właśnie wyróżnień. Zaczęło się wszystko od najlepszej sportowej drużyny klas I-III, której opiekunem jest p. Andrzej Durbajło. Byli to:
•    Mateusz Jędrzejewski
•    Maciej Otfinowski
•    Michał Słomski
•    Wiktoria Muś
•    Dominika Brzykcy
•    Alicja Kubacka
•    Mikołaj Matłok
•    Gabriela Hys
•    Krzysztof Żelazko
•    Maja Długosz
Kolejne sportowe osiągnięcia to najlepsza sportowa drużyna dziewcząt klas IV-VI, której opiekunem jest również p. Andrzej Durbajło. Były to uczennice klasy sportowej- 6a:
•    Klaudia Grodzińska
•    Julia Kowalska
•    Zuzanna Kubacka
•    Emelie Kunkel
•    Sara Kurnicka
•    Małgorzata Lenart
•    Julia Matłok
•    Wiktoria Mikołajów
•    Amelia Zając
•    Joanna Zawadka
A sportowcem roku została Julia Matłok z 6a!
Wyróżniono również naszą szkolną drużynę Dolnośląskich Meczów Matematycznych w składzie:
•    Szymon Hupa
•    Norbert Katura
•    Paweł Solecki
•    Oliwier Hupa
•    Zuzanna Mrozińska
•    Jakub Michalak
•    Wiktor Kawa
•    Maja Okuniewicz
•    Patrycja Budzyń
•    Piotr Szylik
•    Julian Płachta
•    Jakub Wróbel
•    Magda Wojtkowiak
•    Eva Bouwman
 oraz ich opiekunów- p. Annę Otfinowską i p. Dariusza Bociana.

Wśród wyróżnionych uczniów w kategorii klas IV – VI znaleźli się:
•    Szymon Hupa
•    Paweł Solecki
•    Emelie Kunkel
•    Joanna Zawadka
:
W kategorii nauczyciele- opiekunowie wyróżnieni zostali:
•    Beata Wojda
•    Anna Otfinowska
•    s. Lilianna Wypiór
•    Małgorzata Bogaczyńska
•    Renata Bujak- Ziółkowska
•    Ewa Pasek
•    Halina Pisarczyk
•    Dariusz Bocian

•  Andrzej Durbajło
Tegoroczna Gala, jak zawsze, przebiegła w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze przy akompaniamencie nauczycieli za Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Kajdasza
Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych laurów w nowym roku szkolnym.
Ewa Pasek

Więcej »

MegaMisja w SP3 zakończona sukcesem!

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy uczęszczający do świetlicy szkolnej przez cały rok realizowali program „MegaMisja” skierowany do szkół podstawowych. Już sam fakt, iż poprzez świetnie nagrany filmik z udziałem naszych wychowanków zakwalifikowaliśmy się do edycji programu  był dla nas ogromnym wyróżnieniem, a zarazem wyzwaniem! MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Przez cały rok szkolny uczniowie podczas zajęć świetlicowych zmagali się z wieloma wyzwaniami z różnych obszarów o tematyce związanej z komputerami oraz Internetem. Wszystkie  podejmowane zadania przybierały formę przyjaznej zabawy w cyfrowym  laboratorium, w którym dzieciaki pomagały animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Dzielne zmagania naszych uczniów sprawiły, że wygraliśmy wszystkie przewidziane nagrody, a w nich. m.in. dwa tablety, audiobooki, książki, gry, planszowe, zestawy kreatywne, materiały plastyczne. Wszystkie zdobyte nagrody są Mega! Stanowią świetną pomocą podczas codziennych zajęć świetlicowych.

Po ukończeniu wszystkich zadań nasi uczniowie otrzymali również dyplomy, a szkoła certyfikat za udział w projekcje fundacji Orange. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków i cieszymy się tym wielkim sukcesem!

Agata Wojczuk, Dorota Surowiec

Więcej »

Scroll To Top