Polimer24 – chemia profesjonalna z Niemiec

Nie trzeba było długo czekać, aż polscy przedsiębiorcy znajdą radę na dyskryminację konsumencką jaką stosują wobec klientów z Europy Środkowej globalne koncerny. Od pewnego czasu na polskim rynku można kupić chemię profesjonalną pochodzącą bezpośrednio od naszych zachodnich sąsiadów. Niemieckie środki czystości czyli potocznie mówiąc: chemia z Niemiec jest już sprzedawana ... Więcej »

Ferie z OKSiR Wisznia Mała

OKSiR Wisznia Mała zaprasza dzieci, które spędzają ferie na terenie gminy, do udziału w specjalnie przygotowanych, bezpłatnych zajęciach. Przez dwa tygodnie od 28 stycznia ośrodek oferuje najmłodszym możliwość ciekawego spędzania czasu podczas warsztatów m.in. teatralnych, muzycznych, plastycznych, a nawet kulinarnych. Codziennie od 10:00 do 14:00 najmłodsi będą wspólnie oglądać filmy, grać w gry komputerowe sprzed […] Więcej »

X Międzypokoleniowy koncert kolęd i pastorałek „Pokłon oddawajmy”

X Międzypokoleniowy koncert kolęd i pastorałek "Pokłon oddawajmy" odbędzie się 20 stycznia (niedziala) o godzinie 15.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich. Podczas koncertu wystąpią chóry i soliści m.in:. Przedszkole w Pęgowie i Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy, Powiatowy Zespół Szkół, Studio Piosenki OOK, Chór "Vox Cordis" przy parafii NSPJ, Uniwersytet Trzeciego Wieku "Atena". Słowo wstępne i prowadzenie Katarzyna Wawrzyniak, kierownictwo muzyczne Ewa Skubisz. Zapraszamy

Więcej »

Praca dla doradcy w regionalnym punkcie doradczym dla organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych. Do zadań doradcy będzie należało:

1)      doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert na realizację zadań publicznych, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji;

2)      doradztwo w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego;

3)      doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych;

4)      pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD oraz w obowiązującym prawie;

5)      doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;

6)      doradztwo w zakresie zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi;

7)      informowanie o możliwościach korzystania ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych;

8)      sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania;

9)      przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Doradczego, na adres: doradztwo_ngo@dolnyslask.pl;

10)   przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych.

 

Zadania ww. dotyczą w szczególności projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.

Usługa będzie realizowana stacjonarnie oraz mobilnie (wyjazdowo) od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2019 roku.

  1. Doradztwo stacjonarne odbywać się będzie w siedzibie UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, w następujący sposób:

a)       dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki,

b)      min. 5 godzin każdego z ww. dni, w godzinach od 9.00 do 14.00,

c)       min. 35 godzin w miesiącu, przy czym w pierwszym miesiącu kalendarzowym pracy ilość godzin może być odpowiednio mniejsza i liczona będzie od pierwszego dnia po podpisaniu umowy  natomiast w grudniu min. 20 godzin,

d)      ilość doradztwa stacjonarnego w trakcie trwania umowy – maks. 465 godzin.

 

  1. Doradztwo mobilne (wyjazdowe) odbywać się  będzie w następujący sposób:

a)       doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie się odbywało w promieniu do 150 km od Wrocławia,

b)      każde doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie trwało min. 3 godziny maks. 5 godzin w miejscu jego świadczenia,

c)       ilość godziny doradztwa mobilnego (wyjazdowego) w trakcie trwania umowy – maks. 25.

d)      doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie odbywało się poza godzinami doradztwa stacjonarnego,

e)      koszty dojazdu na miejsce doradztwa mobilnego (wyjazdowego) oraz powrotu nie będą zwracane.

Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w formie osobistej, telefonicznej, faksowej
i e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenia.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie:

1)      CV, które powinno zawierać następujące oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Województwo Dolnośląskie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” poświadczone podpisem. W przypadku podmiotów gospodarczych proszę przysłać dotychczasowe doświadczenie.

2)      informacji czy zostanie złożony wniosek o ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (nie dotyczy osób, które chcą realizować zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej),

3)      wypełnionej tabeli oferty znajdującej się w załączonym pliku

 

Wyżej wymienione dokumenty i informacje proszę przesłać na adres: mateusz.makarewicz@umwd.pl do dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.

 

1)       Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2)       Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);

4)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6)       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Załącznik: 
Więcej »

Ferie w Obornickim Ośrodku Kultury

FERIE W OBORNICKIM OŚRODKU KULTURY

 

28.01. (poniedziałek)

 

godz. 9.00-12.00 Kreatywne budowanie z klockami Linden, wstęp 10zł

– godz. 9.00-10.00 – grupa I – 7-9 lat

– godz. 10.00-11.00 – grupa II – od 7 do 14 lat

– godz. 11.00-12.00 – grupa III – od 10 lat

godz.12.00-13.00- „Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci w wieku 5-6 lat)

godz.13.00-14.00- Zimowe Fantazje Plastyczne (od 5 lat)

godz.13.00-14.00-„Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci od 7 lat i młodzież)

 

29.01. (wtorek)

 

godz.11.00-12.00- Ferie z wycinanką (od 8 lat)

godz. 12.00 – 13.30 – „Detektywi na tropie…” zabawa teatralna dla dzieci od 6 lat

godz.14.00-16.00 „Maski karnawałowe”- zajęcia plastyczne (od 6 lat)

godz.16.00-17.00-Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków

 

30.01. (środa)

 

godz.10.00-12.00-„ Maski karnawałowe”- zajęcia plastyczne (od 5 lat)

godz.12.00-14.00-Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Gargulec pt.”BAŚŃ ZIMOWA”. Po spektaklu „ZABAWA Z BAŁWANKAMI” – wstęp 10 zł

godz.12.30-14.30- Ferie z fotografią (od 10 lat)

godz.14.00-15.00-„Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci w wieku 5-6 lat)

godz.15.00-17.00- „Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci starsze i młodzież)

 

31.01. (czwartek)

 

godz.11.00-12.00- Ferie z wycinanką (od 8 lat)

godz.12.15– 13.45- „ Wyspa piratów”- zabawa teatralna dla dzieci od 6 lat

godz.12.15-14.15 – Ferie z fotografią (od 10 lat)

godz.14.15-15.15- Zimowe Fantazje Plastyczne (od 5 lat)

godz. 15.15- 16.15 – „Zabawy z Panią Zimą” – zajęcia  teatralno- muzyczne dla dzieci od 4 lat  w Klubie Wesołej Zabawy

 

1.02.(piątek)

 

godz.11.00-12.15- Ferie z filmem- „Kacper i Emma –zimowe wakacje” (od 4 lat)

godz. 12.15 -13.45 – Gry logiczne, planszówki, konkursy z nagrodami dla dzieci od 6 lat

godz.15.15- 16.00-Zajęcia rytmiczno-taneczne dla maluchów

godz.16.00-17.00- HIP-HOP dzieci (grupa początkująca)

godz.17.00- 18.00- HIP-HOP dzieci (kontynuacja)

godz.18.00- 19.00- HIP- Hop młodzież

 

4.02.(poniedziałek)

 

godz.11.00-12.15- Ferie z filmem- „Villads”(od 6 lat)

godz.12.15-13.00- Zimowe Fantazje Plastyczne (od 5 lat)

godz.13.00-14.00-„Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci w wieku 5-6 lat)

godz.14.00-16.00- Ceramika (od 5 lat)

godz.14.00-16.00-„Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci starsze i młodzież)

 

5.02. (wtorek)

 

godz.11.00-12.00-Ferie z wycinanką (od 8 lat)

godz. 12.00 – 13.30 – „ Opowieść o Bałwanku, który lubił podróże”- warsztaty teatralne dla dzieci od 6 lat

godz.14.00-16.00- „Ptaki- fruwaki”- zajęcia plastyczne(od 6 lat)

godz.14.00-16.00- Mozaika (od 5 lat)

godz.16.00-17.00-Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków

 

6.02. (środa)

 

godz.10.00-12.00-„Ptaki- fruwaki”- zajęcia plastyczne (od 5 lat)

godz.12.00-13.00- Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Trip pt.”Tajemnice skarbu na kurzej nóżce”

godz.12.30-14.30- Ferie z fotografią (od 10 lat)

godz.14.00-15.00-„Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci w wieku 5-6 lat)

godz.14.00-16.00- Ceramika (od 5 lat)

godz.15.00-17.00-„Zima na śpiewająco”- warsztaty wokalne (dzieci starsze i młodzież)

 

7.02. (czwartek)

 

godz.11.00-12.20- Ferie z filmem- „Zimowe przygody Jill i Joy” (od 4 lat)

godz.12.30-14.30 – Ferie z fotografią (od 10 lat)

godz.12.30-13.30- Zimowe Fantazje Plastyczne (od 5 lat)

godz.14.00-16.00- Mozaika (od 5 lat)

godz. 16.00 -17.00 – „Zaczarowany ołówek”- zajęcia plastyczno-muzyczne dla dzieci od 4 lat

 

8.02. (piątek)

 

godz.11.00-12.00- Ferie z wycinanką (od 8lat)

godz. 12.00 – 13.30– Gry logiczne, planszówki, konkursy z nagrodami dla dzieci od 6 lat

godz.15.15- 16.00-Zajęcia rytmiczno-taneczne dla maluchów

godz.16.00-17.00- HIP-HOP dzieci (grupa początkująca)

godz.17.00- 18.00- HIP-HOP dzieci (kontynuacja)

godz.18.00- 19.00- HIP- Hop młodzież

 

10.02. (niedziela)

 

godz.16.00-BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI (od 4 lat)

Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy (ilość miejsc jest ograniczona)

Karnet na ferie w cenie 30 zł (za tydzień), Jednorazowe zajęcia 5 zł

Kreatywne budowanie wstęp 10zł

Przedstawienia teatralne bilet 10zł

Zniżki na kartę dużej rodziny

 

FERIE W BIBLIOTECE im. J. Iwaszkiewicza

28.01.2019 r., poniedziałek, godz. 9.30 – 11.00 – Ferie naszych marzeń – wycinanka z kolorowego papieru (dzieci w wieku 6 – 12 lat).

29.01.2019 r., wtorek, godz. 9.30 – 11.00 – Wirtualny spacer po muzeach – zajęcia w mediatece dla dzieci powyżej dziesiątego roku życia.

30.01.2019 r., środa, godz. 9.30 – 11.00 – Portret artysty – kolaż – wydzieranka z kolorowych gazet (dzieci w wieku 6 – 12 lat).

1.02.2019 r., piątek, godz. 9.30 – 11.00 – Nocne zimowe pejzaże – zajęcia plastyczne (dzieci w wieku 6 – 12 lat).

4.02.2019 r., poniedziałek, godz. 9.30 – 11.00 – Przygoda na obcej planecie – rysowanie komiksów (dzieci w wieku 6 – 12 lat).

5.02.2019 r., wtorek, godz. 9.30 -11.00 – Zgadnij, kto to jest – zajęcia w mediatece dla dzieci powyżej dziesiątego roku życia.

6.02.2019r., środa, godz. 9.30 – 11.00 – Dokarmiamy zwierzęta – zabawy manualne z wykorzystaniem różnych materiałów (dzieci w wieku 6 – 12 lat).

8.02.2019 r., godz. 9.30 – 11.00 – Projektujemy walentynkowe pocztówki (dla dzieci w wieku 6 – 12 lat ).

Wszystkie zajęcia dla młodych czytelników są w bibliotece bezpłatne

Możliwość udziału – do wyczerpania wolnych miejsc

Więcej »

Mieszkańcy Obornik Śląskich pokazali po raz kolejny, że mają wielkie serducha!

13 stycznia w Obornickim Ośrodku Kultury odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie którego zbierano środki finansowe na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Tegoroczne hasło finału brzmiało: „Gramy dla dzieci małych i bez focha” i pod tym hasłem grały również Oborniki Śląskie. Program imprezy był bardzo bogaty i każdy mógł znaleźć w nim dla siebie „coś” ciekawego. Obornicki finał rozpoczął się sportowo i kulturalnie już w sobotę. W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji zmagały się ze sobą drużyny w turnieju piłki nożnej i meczu siatkówki III ligi męskiej, a w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się mecz piłki ręcznej. Wieczorem na scenie Obornickiego Ośrodka Kultury świetny występ dał kabaret „To i Owo” i Ola Petrus (znana z programu „Mam Talent”) ze swoim stand – upem. Zaraz po tym odbyła się pierwsza licytacja – niespodzianka. Niedzielny program rozpoczął się od tradycyjnego już biegu „Policz się z cukrzycą”, w którym udział wzięło kilkudziesięciu zawodników (pokonujących wyznaczoną trasę biegiem i z kijkami nordic walking). Chwilę przed godziną 14.00 na scenie Obornickiego Ośrodku Kultury, który stał się centrum wydarzeń, przybyłych mieszkańców powitał występ Orkiestry Dętej z Wiszni Małej. Zaraz po nim klaun Jasiek z Teatru „Jasię” zabawiał najmłodszych uczestników imprezy, a piosenki zuchowe zaśpiewała 11 gromada zuchowa „Bractwo Leśnych Elfów” z 5 szczepu harcerskiego „Gniazdo”. Swoje zdolności taneczne i muzyczne pokazali uczestnicy „Studia Tanecznego OOK”, „Studia piosenki OOK” oraz chóru ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Siły mięśni w pokazie ćwiczeń kalistenicznych zaprezentowali uczestnicy grupy „Street Work-out’u . Zaraz po drugim występie w trakcie tegorocznego finału kabaretu „To i owo”, odbyła się pierwsza niedzielna licytacja. Na scenie wystąpił także zespół „Demelo” oraz studio tańca klasycznego „Sofia”. Sportowcy z klubu DO ITF „NAMU” wykonali pokaz taekwondo. Tuż przed godz. 19.00 rozpoczęła się licytacja główna, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ można było na niej kupić wiele pięknych i ciekawych przedmiotów. Zaraz po niej odbył się „Mural show”, w trakcie którego zaprezentowane zostały zdjęcia muralu, który zostanie wykonany na jednej ze ścian przyległych do Zaułka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez obornickich artystów. Dzieło to będzie upamiętniało 27 finał WOŚP-U. Tradycyjnie o godzinie 20.00 niebo nad Obornikami rozświetliło światełko do nieba, po którym odbył się pokaz wypadku z udziałem służb ratunkowych. Program imprezy zakończył koncert zespołu „Strain”. Przy okazji wydarzeń na scenie głównej, w całym mieście odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących. Były to m. in. rejestracja potencjalnych dawców szpiku DKMS, ognisko, strzyżenie przez barbera Bartosza Mazura, nauka pierwszej pomocy czy warsztaty plastyczne dla dzieci. Uczestnicy mogli spróbować najlepszych pierogów w mieście (których liczba w tym roku sięgnęła 6064 sztuk), wypić gorące kakao czy zjeść jarski popcorn. Miasto „od końca do końca i jeden metr dalej” połączone zostało sznurkiem przez naszych mieszkańców. Dla fanów rzeźbienia w lodzie przygotowane zostały wielkie bryły, a pamiątkowe zdjęcia można było zrobić sobie w fotobudce. Bardzo ciekawym „gadżetem” wykonanym specjalnie na tę okazję okazały się torby wykonane z banerów „wyborczych” przez Bartka Malca. W tegorocznym finale już po raz dziewiąty grał również Pęgów! W „Studiu Urody Dolce Vita” można było zasięgnąć porady specjalistek i odświeżyć czy wymodelować swoją fryzurę. Jak co roku cieszyło się to ogromnym wzięciem. Poza tym można było wziąć udział w licytacjach, loteriach czy spotkaniu ze strażakami i zwiedzić wóz strażacki. Na wszystkich czekały pyszne ciasta, grill, bigos czy swojski smalec. W finale udział wzięło 120 wolontariuszy! Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy finansowo wspomóc można było przez tradycyjne licytacje, puszki, dwa terminale płatnicze i e-skarbonkę. Zebrana kwota to 102 085 złotych, ale to nie koniec, ponieważ trwają jeszcze aukcje internetowe. Pobiliśmy rekord z ubiegłego roku!!!! :D Widzimy się w przyszłym roku i czekamy na kolejny rekord!!! SIE MA!!!

Więcej »

Scroll To Top