Polimer24 – chemia profesjonalna z Niemiec

Nie trzeba było długo czekać, aż polscy przedsiębiorcy znajdą radę na dyskryminację konsumencką jaką stosują wobec klientów z Europy Środkowej globalne koncerny. Od pewnego czasu na polskim rynku można kupić chemię profesjonalną pochodzącą bezpośrednio od naszych zachodnich sąsiadów. Niemieckie środki czystości czyli potocznie mówiąc: chemia z Niemiec jest już sprzedawana ... Więcej »

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Dnia 5.11. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji dzieci ze świetlicy oddziałów przedszkolnych przeniosły się na chwilę do krainy bajek. Każdy przedszkolak mógł wcielić się w ulubioną bajkową postać - opowiadając kilka słów o niej. https://sp3trzebnica.edupage.org/text/?text=text/text18&subpage=2 Więcej »

Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w naszej gminie tradycyjnie przybrały podniosły charakter. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. za Ojczyznę w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego "Husiatyńskiego". O oprawę muzyczną Mszy zadbał obornicki chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena". Następnie wszyscy zgromadzeni w asyście strażaków oraz policjantów przemaszerowali pod Obelisk, gdzie nastąpiła główna część uroczystości. Mistrz ceremonii mjr w st.sp. Henryk Laur skierował słowa wstępne do wszystkich zebranych, a następnie poprosił o zabranie głosu Burmistrza Arkadiusza Poprawę. Przed uroczystym apelem przyszedł czas na odznaczenia i uhonorowania. W dalszej części uroczystości znajdował się czas na odczytanie Apelu Poległych. Po czym wiązanki kwiatów pod Obeliskiem złożyły delegacje różnych środowisk, w tym Kombatanci, Przedstawiciele władz, Szkoły, Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa Rada Miejska, Obornicki Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz delegacje Partii Politycznych. Po odśpiewaniu Roty zgromadzeni wysłuchali krótkiego występu artystycznego chóru ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich. O godzinie 13:00 spod Urzędu Miejskiego ruszył Rowerowy Rajd Niepodległości. Uroczystości 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zakończył piękny koncert Pieśni Legionowych w wykonaniu Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury.


Więcej »

Święta Niepodległości

Dzień 11 listopada to bardzo ważna data dla każdego Polaka, nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał wolność. Mieszkańcy Trzebnicy z Panem Burmistrzem Markiem Długozimą, przedstawicielami kombatantów spotkali się, by wziąć udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości, wspólnie wspominać tych, którzy walczyli za nasz kraj, tych którzy ginęli. W czasie obchodów nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie "Skweru Szczepana Siekierki”. Naszą szkołę reprezentowali: Pani Dyrektor J. Kalinowska, poczet sztandarowy, delegacje klas VIII oraz nauczyciele. Więcej »

„Szkoła do hymnu”

8 listopada w naszej Szkole zabrzmiał polski hymn odśpiewany przez nauczycieli i uczniów wszystkich klas w ramach akcji „Szkoła do hymnu". Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Uczniów zebranych w hali sportowej powitała pani dyrektor Aneta Herner. Głos zabrał również przewodniczący Samorządu Szkolnego Jakub Hetman. Do sali wprowadzony został sztandar Szkoły i o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie wykonaliśmy 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Więcej »

Dofinansowanie na folie rolnicze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego na „usuwanie folii rolniczy i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze” w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zbieranie, transport,  odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z działalności rolniczej - folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.

 

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej masy Mg za odpad. Kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (miejsce wskazanych przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwiania ww odpadów.

 

Jednocześnie informujemy, że do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. Gminy mogą składać wnioski do 20 grudnia 2019 r. wobec tego zainteresowani Rolnicy z terenu Gminy Oborniki Śląskie mogą składać deklaracje chęci przystąpienia do programu od dnia 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. 

 

Nabór wniosków do NFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym. Okres wdrażania programu  wyznaczono na lata 2019 – 2020 przy czym zobowiązania podejmowane będą do 30 czerwca 2020, a środki wydatkowane będą do 31 grudnia  2020 r.


W związku z powyższym w terminie do dnia 20 listopada 2019 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Oborniki Śląskie mogą zgłaszać się do udziału w programie. Deklaracje należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich pok. nr 14 lub  przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 7.

 

Gmina będzie realizowała zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Deklaracja chęci uczestnictwa w programie znajduje się w załączniku poniżej

Więcej »

Program XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,

 że na dzień 12 listopada 2019 r. o godz. 1700       

została zwołana XIV Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Sesja odbywać się będzie

 w Urzędzie Miejskim

Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Porządek obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Podjęcie uchwał:
 4. W sprawie uchylenia uchwały nr XIII/124/19 Rady Miejskiej
  w Obornikach Śląskich z dnia 24 października 2019 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 5. W sprawie zmiany uchwały nr V/30/19 Rady Miejskiej
  w Obornikach Śląskich z dnia 31 stycznia 2019 roku
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

IV .     Zakończenie sesji.  

                                     

 

                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś 

Więcej »

Budujemy chodnik w Kuraszkowie!

W miejscowości Kuraszków trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1330D polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem. W ramach zadania powstanie 991 metrów ciągu pieszego wykonanego z masy asfaltowej. Budowany chodnik rozpoczyna się za skrzyżowaniem z drogą gminną prowadzi po prawej stronie i na wysokości świetlicy wiejskiej chodnik zostaje przeniesiony na lewą stronę. W ramach projektu wyasfaltowane zostaną również skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy indywidualne, które będą krzyżowały się z chodnikiem. Inwestycja powstaje na drodze powiatowej, Gmina podjęła się inwestorstwa zastępczego za Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i dołożyła 50% środków własnych na zrealizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Pozostałe 50% wkładu na realizację zadania zapewnia Powiat Trzebnicki. Wartość inwestycji to prawie 1 220 000 złotych brutto.

Więcej »

Podziel się książką!

Już blisko 5,5 tys. książek od NASZYCH CZYTELNIKÓW wzbogaci zbiory biblioteki. To konkretna wartość nie tylko kulturalna, ale i finansowa. Co ważne: na półki trafiają wyłącznie egzemplarze najnowsze, bez śladów zużycia. Te starsze przeznaczamy na kiermasz, z którego wpływy zasilają fundusz czytelniczy. Dzięki darom jest większa możliwość zakupów (z własnych środków i z dotacji Ministerstwa […] Więcej »

5.11.2019 – Promocja książki „Tadeusz Rożek – oficer i fotograf. Fotografia wojenna z okresu I wojny światowej”” autorstwa Zenona Harasyma

W środę 5 listopada w OOK odbyło się spotkanie autorskie z Zenonem Harasymem, autorem książki „Tadeusz Rożek – oficer i fotograf. Fotografia wojenna z okresu I wojny światowej”.  W spotkaniu wzięła udział młodzież z... Więcej »

Scroll To Top