Home / Author Archives: Dawid_Bernadek

Author Archives: Dawid_Bernadek

Feed Subscription

Zajęcia „Szachy Rozwijają”

Zapraszamy na zajęcia szachowe od 7 marca. W Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę godz. 13.30 w sali 24. Kontakt: Przemysław Lichwa 608 841 613, e-mail: wiezapegow@gmail.com. Zajęcia poprowadzi Mistrz Marian Kwieciński. Koszt miesięcznego udziału w zajęciach to 40 zł.Więcej »

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze – UTW Atena

Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena" przeszło do hisotri. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie za 2017 rok. Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową pracę Zarządu UTW na rzecz seniorów z naszej gminy. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa dziękując pani Prezes za dotychczasową kadencję zaznaczył, że już od kwietnia zacznie obowiązywać Obornicka Karta Seniora,  co zostało pozytywnie odebrane przez zebranych. Pod koniec spotkania zostały zorganizowane wybory nowego zarządu, którego prezesem na kolejną kadencję ponownie została Pani Ewa Materny.

Więcej »

LIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 27 luty 2018r. godz. 1700 została zwołana LIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego:

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LII -Sesji – 30.01.2018r.

IV. Informacje burmistrza.

V.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI.  Podjęcie uchwał:

 

1. W sprawie zmiany uchwały nr L/368/17  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok.

2. W sprawie zmiany uchwały nr L/367/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2018-2027.

3. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXV/173/16 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice.

4. W sprawie zmiany uchwały nr LII/404/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Lubnów,  Pęgów, Wielka Lipa, Zajączków.

5. W sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki Śląskie przy ul. Władysława Warneńczyka.

6. W sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Oborniki Śląskie.

7. W sprawie nadania nazwy ulicy Jana Brzechwy położonej w miejscowości Pęgów.

     8. Zmieniająca uchwałę nr XLVI/335/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z

        dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na

        wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na

        terenie gminy Oborniki Śląskie

9. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.

 

 

VII. Informacje Przewodniczącej Rady.

VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                              

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              w Obornikach Śląskich

                                                                                              Agnieszka Zakęś

Więcej »

150 dzieci z terenu Gminy nauczy się za darmo pływać!

Dnia 21 lutego 2018 roku uruchomiony został program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Z naszej Gminy w programie bierze udział 150 dzieci z wszystkich szkół podstawowych – 10 grup po 15 osób, które będą uczyły się nauki pływania na basenach w Trzebnicy i Brzegu Dolnym. Realizatorem projektu „Umiem pływać”, którego regionalna nazwa to – „Dolnoślązaczek Umie Pływać 2018” jest Dolnośląska Federacja Sportu przy współudziale Gminy Oborniki Śląskie. W ramach zadania pokryte będą wydatki: wejścia na basen, opłaty za pracę instruktora,  ubezpieczenia uczestników, koszty transportu dzieci dojeżdżających na basen oraz opieka nad dziećmi w czasie transportu i zajęć na pływalniach. Od uczestników nie będą pobierane opłaty.

Więcej »

Postęp prac przy ulicy Wierzbowej w Pęgowie

W Pęgowie na ulicy Wierzbowej prace budowlane idą według planów. Celem inwestycji jest budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa kanalizacji deszczowej oraz montaż oznakowania drogowego. Zaprojektowana ulica będzie miała długość 230 metrów i szerokość 5 metrów. Całkowity koszt inwestycji to 551 147.93 zł.

Więcej »

Poprawna eksploatacja kominków i piecyków

Kominy i piecyki

         W ostatnich dniach nasiliły się pożary sadzy w kominach. Jednak nie trzeba statystyk, by wiedzieć, że sezon grzewczy to naprawdę niebezpieczny okres. Poza kominami mam na myśli również wadliwą wentylację i zagrożenie czadem. Przygotowując się do zimy pamiętamy o zgromadzeniu zapasu opału, ale już znacznie rzadziej o sprawdzeniu stanu technicznego pieca CO, o szczelności jego podłączenia z kominem i drożności przewodów. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju piecyków jedno lub dwufunkcyjnych, zasilanych gazem, montowanych zwykle w mieszkaniach. A grożące z tej strony niebezpieczeństwo, przynajmniej potencjalne, jest większe, gdyż kotłownie to pomieszczenia zwykle odrębne, w których człowiek nie przebywa stale, natomiast tzw. junkersy pracują w tej samej przestrzeni, w której tętni codzienne życie. Choćby tylko z tego powodu zadbajmy, by stan techniczny tych urządzeń nie stanowił dla nas zagrożenia, wezwijmy fachowca, by zajrzał, skontrolował, może coś wyregulował.

            Bezpieczny, sprawdzony system grzewczy zapewnieni nam komfortowe warunki bytowania w czasie zimowych chłodów. Pamiętajmy jednak, że w tym okresie fizyka nie zawiesza swoich praw na kołku w szafie, obowiązują one dalej i nawet Święta Bożego Narodzenia nie zmienią faktu, że w procesie spalania niezbędny jest tlen. W żadnym przypadku nie możemy ograniczać jego napływu do pomieszczeń, w których znajduje się piec centralnego ogrzewania czy wspomniane junkersy. Zaklejanie kratek wentylacyjnych, układanie kocyków pod drzwiami, brak przewietrzania pokoju przy szczelnych oknach, praktycznie nie daje oszczędności a stwarza idealne warunki do wytworzenia się czadu, tlenku węgla, czyli śmiertelnie niebezpiecznego gazu, nie bez przyczyny zwanego „cichym zabójcą”.  Bezbarwny, bezwonny i w zasadzie nie do wykrycia, dlatego też walka z nim do łatwych nie należy.

            Temat czadu i zagrożenia, jakie z sobą niesie pozostaje wciąż aktualny, wciąż w kraju słyszymy o dramatycznych wydarzeniach, kończących się śmiercią, bywa, że całych rodzin. Dla chętnych zamieszczam link do internetowego filmu, bodajże z 2013 roku (https://www.youtube.com/watch?v=PFlUD80ra3s - można też wpisać w wyszukiwarkę „Czad cichy zabójca”), który do sieci wprowadzili radomscy strażacy w ramach ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej „Nie dla czadu”. W kontekście głównego wątku poruszono w nim także kwestię domowych czujek tlenku węgla. Bazując na zgłoszeniach i zdarzeniach, jakie na terenie naszego powiatu miały miejsce w zeszłym i na początku bieżącego roku, trzeba uznać, że społeczeństwo powoli przekonuje się do urządzeń sygnalizujących podwyższone stężenie nie tylko czadu, ale również gazu. Pośrednio świadczy o tym wzrastająca ilość interwencji do wzbudzonych czujek.

            Wróćmy do pożaru komina. Jednym z objawów może być szum, hałas, jaki powstaje przy gwałtownej reakcji spalania się sadzy na całej wysokości przewodu. Co wtedy robić? W pierwszej kolejności telefon do straży pożarnej. Potem, z zachowaniem pełnej ostrożność, jeżeli jest taka możliwość, wygasić piec, wyjąć żar i wynieść go na zewnątrz. Dobrze byłoby zamknąć piec i przynajmniej od dołu odciąć dopływ powietrza do palącego się komina. Zabieg ten skutecznie zmniejszy intensywność palenia. W żadnym wypadku nie wlewać wody, gwałtowne schłodzenie a przede wszystkim siła rozprężającej się pary wodnej  niszcząco wpłynie na konstrukcję komina, zwiększając istniejące i tworząc nowe pęknięcia. Powstałe szczeliny mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia ognia na strych i pomieszczenia mieszkalne.  

            Po akcji gaśniczej strażacy pozostawią miejsce pożaru do dozorowania, ale przede wszystkim nakażą, by przed pierwszą próbą rozpalenia ognia w piecu, stan techniczny komina bezwzględnie sprawdził mistrz kominiarski. Powstałe podczas pożaru uszkodzenia mogą okazać się naprawdę niebezpieczne, choćby jako źródło czadu, czy w ogóle dymu i innych toksycznych produktów spalania. Tu naprawdę gra idzie o życie.

                                                                                              mł. bryg. Dariusz Zajączkowski

     

Więcej »

Spotkanie Noworoczne w Pęgowie

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa 17 lutego 2018 roku po raz ósmy zorganizowało w szkole w Pęgowie Spotkanie Noworoczne połączone z koncertem oraz imprezą integracyjną. W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy Pęgowa oraz osoby wspierające wieś. Prezes Stowarzyszeni Rozwoju Pęgowa Pan Maciej Borowski razem z Panią Sołtys Martą Rogalą wręczyli podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, aby w Pęgowie żyło się lepiej. Podziękowania za dotychczasowe wsparcie działań na terenie Pęgowa otrzymała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Agnieszka Zakęś oraz Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.

Więcej »

Szkolenia dla rolników

W dniu 20 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich odbyło się szkolenie dla Rolników z terenu Gminy Oborniki Ślaskie. Szkolenie organizowane zostało przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz DODR – Oddział Terenowy w Trzebnicy – przy współpracy z KOWR-em OT we Wrocławiu, Krusem w Trzebnicy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym. W ramach szkolenia m.in. omówione zostały zagadnienia: działania w ramach PROW 2014-2020, zasady ochrony gospodarstw przed ASF (afrykański pomór świń) postępowanie w przypadku ptasiej grypy, przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników.

Więcej »

Planowane wyłączenia energii elektrycznej!

Planowane wyłączenia energii elektrycznej.

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączony będzie 

Oborniki Śląskie. ul. Skłodowskiej 70-100 , Górna 1-12.

Rozpoczęcie: 2018-02-23 10:00

Zakończenie: 2018-02-23 13:00 

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

Aktywne Szkoły MultiSport – spotkanie w SP3

19 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Sląskich odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji V4Sport z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami i uczniami. Omówione zostały zasady uczestnictwa w konkursie "Aktywne Szkoły - MultiSport". Powstająca drożyna ma na celu stworzenie planu treningowego i wprowadzenia prostych, niskobudżetowych zmian, które mogą przynieść efekt w postaci dodatkowych, aktywnie spędzonych minut w szkole. Życzymy szkole powodzenia i przejścia do kolejnego etapu projektu.

Więcej »

Dzień Kobiet w Obornickim Ośrodku Kultury

Z okazji Dnia Kobiet, Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza panie w każdym wieku, na spotkanie pn.”Naturalna pielęgnacja”. Przewidziany jest pokaz i wykład prowadzone prze Katarzynę Majewską, założycielkę Makutu Kuchnia Kosmetyczna, która opowiem o produktach naturalnych, spożywczych jakich warto używać do pielęgnacji – masła, oleje, zioła. Zobaczymy jak łatwo zrobić balsam do dłoni w swojej kuchni. Przetestujemy naturalne kosmetyki i przekonamy się, że mogą być lekkie i w pięknych kolorach. Na pożegnanie każda uczestniczka otrzyma w ładnym pudełeczku 15 ml marchewkowo- lawendowego balsamu do dłoni zrobionego na pokazie! O prowadzącej:

Katarzyna Majewska: absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistka ds.badań klinicznych. Jako wieloletni pracownik koncernów medycznych i chemicznych brała udział w badaniu nowych substancji leczniczych. Laureatka kursów zielarskich i perfumiarskich, ogrodniczka, pasjonatka roślin i natury. Organizatorka szkoleń, warsztatów zielarskich i kosmetycznych, właścicielka MAKUTU -Kuchni Kosmetycznej, miejsca założonego z pasji do tworzenia i dzielenia się tą wiedzą. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapisy do 6.03.18 w sekretariacie Obornickiego Ośrodka Kultury i pod nr tel.: 71 310 12 51.

Więcej »

Złote Gody Edwarda i Wiesławy Kowalczyk z Obornik Śląskich.

W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich 17 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie medali przyznanych przez Prezydenta RP z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Edwarda i Wiesławy Kowalczyk. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania Jubilatów przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Po czym Państwo Kowalczyk w obecności rodziny odnowili przyrzeczenie małżeńskie. Kierownik USC Pani Izabela Ferus odczytała podziękowania i gratulacje za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystego wręczenia medali dokonał Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, który również przekazał Jubilatom pamiątkowy list gratulacyjny oraz kwiaty, dziękując za wspaniały przykład trwałości małżeństwa. Serdecznie gratulujemy Jubilatom imponującego stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych wielu radosnych lat!

Więcej »

Postęp prac przy budowie chodnika w Kotowicach

Prace budowlane w Kotowicach postępują zgodnie z planem. W ramach zadania powstanie 203 m chodnika pieszego wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową. W ramach tego samego zadania nowy chodnik wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową zyskają Paniowice. Budowę chodników przy drogach powiatowych realizuje Gmina Oborniki Śląskie w ramach zastępstwa inwestorskiego zgodnie z porozumieniem z Powiatem Trzebnickim przy współfinansowaniu 50%/50%. Całkowita wartość zadania  - 751 692.61 zł


Więcej »

Scroll To Top