Home / Author Archives: Dawid_Bernadek

Author Archives: Dawid_Bernadek

Feed Subscription

Uwaga Przedsiębiorco!

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, to sprawdź czy Twój firmowy numer konta widnieje w Wykazie podatników VAT tzw. białej liście. Jeśli nie, to zapraszamy do tut. Urzędu z dowodem osobistym w celu aktualizacji danych. Należy to zrobić do 31 grudnia 2019 r.

Link do wykazu:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Więcej »

Kolejne drzewa nasadzone

„Najlepszy moment, żeby zasadzić drzewo był 20 lat temu. Drugi najlepszy moment jest teraz.” Do tego cytatu odnieśli się uczniowie 8 klasy ze Szkoły Podstawowej nr 3, którzy mogą być z siebie dumni, ponieważ postanowili pomóc pracownikom Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich upiększyć nasze miasto i posadzić łącznie 20 drzew – 6 klonów polnych, 6 jarzębin pospolitych, 2 platany i 6 brzóz brodawkowatych. Dla uczniów była to wspaniała lekcja przyrody, a dla naszego otoczenia dodatkowe drzewa, które będą nam służyć przez długie lata.

Więcej »

Informacja o przystąpienia do opracowania projektu ochrony powietrza

Informacja o przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu znajduje się w załączeniu

Załącznik: 
Więcej »

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza za nami

W kalendarzu dzień 5 grudnia wskazuje na Międzynarodowe Święto Wolontariusza. W tym roku postanowiliśmy wynagrodzić i uhonorować na uroczystej gali wszystkich aktywnych wolontariuszy z naszych szkół podstawowych. Podczas uroczystości zostało odznaczonych blisko osiemdziesięciu uczniów. Wydarzenie zwieńczył piękny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, który opowiadał o tym jak bardzo ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzymy wszystkim działaczom społecznym satysfakcji z podejmowanych działań i nieskończonych pokładów energii.

Więcej »

Jarmark Bożonarodzeniowy już w najbliższą sobotę!

Przed nami kolejny obornicki Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku wydarzenie odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca 7 grudnia 2019 na targowisku miejskim w Obornikach Śląskich. Podczas jarmarku swoje produkty przedstawi ponad 80 wystawców, a ze sceny będzie można usłyszeć kolędy i pastorałki w wykonaniu Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy. Poza tym organizatorzy przygotowali Bieg do Świętego Mikołaja, happening biegowy na 10 km czy warsztaty z malowania EKO Bombek. Rozpoczęcie Jarmarku zaplanowaliśmy na godzinę 12:00

Więcej »

Planowane wyłączenia prądu

Jak informuje TAURON Polska Energia planowane wyłączenia prądu nastąpią w miejscowości:
 
- 03.12.2019 | godz. 11:00-15:00 Siemianice ul. Cicha.

- 04.12.2019 | godz. 08:00-15:00 Kotowice ul. Szafirowa 4.

- 04.12.2019 | godz. 13:00-16:00 Kuraszków.

- 05.12.2019 | godz. 08:00-15:00 Kuraszków Młyn.

- 06.12.2019 | godz. 08:00-14:00 Kuraszków Młyn.

- 06.12.2019 | godz. 14:00-16:00 Kuraszków.


Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

Święto Szkoły Podstawowej w Pęgowie

Jak co roku pod koniec listopada Szkoła Podstawowa w Pęgowie organizuje uroczysty apel z okazji upamiętnienia swojego patrona. W tym roku przypada 164. rocznica śmierci Patrona Szkoły Adama Mickiewicza. Przepiękna akademia przedstawiona przez uczniów nawiązywała do tradycji oraz podkreślała jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego z nas. Uroczysty apel uświetnił występ zespołu Kalina.

Więcej »

Planowane wyłączenia prądu

Jak informuje TAURON Polska Energia planowane wyłączenia prądu nastąpią w miejscowości:
 
- 26.11.2019 | godz. 09:00-14:00 Uraz ul.Wolności.

- 26.11.2019 | godz. 11:00-15:00 Pęgów ul. Główna 30.

- 27.11.2019 | godz. 07:30-10:00 oraz 16:00-18:00 Rościsławice, Wielka Lipa Stadnina Koni (Willa Barbara).

- 27.11.2019 | godz. 08:00-13:00 Pęgów ul.Jarzębinowa 43-49; 58, 60, dz.736/37.


Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

XV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień 29 listopada 2019 r. godz. 1700  została zwołana XV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady z dnia 24.10.2019 r.

IV. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady z dnia 12.11.2019 r.

V. Informacje burmistrza.

VI.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VII.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok.

       2.  W sprawie zmiany uchwały nr XXXV/288/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

3.  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

       4. W sprawie zmiany uchwały nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
             z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

       5.  W sprawie zmiany uchwały nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/229/16 Rady Miejskiej
             w  Obornikach Śląskich z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli                                     
             nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

       6. W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębów Golędzinów i Pęgów.

       7. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębów Golędzinów i Pęgów.

       8.   W sprawie „Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

VIII.  Informacje Przewodniczącej Rady.

     IX.    Interpelacje, zapytania i wnioski.

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

Więcej »

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za zaangażowanie na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie. Dziękujemy za Waszą otwartość na ludzkie potrzeby i problemy.

Więcej »

Scroll To Top