Home / Author Archives: Dawid_Bernadek

Author Archives: Dawid_Bernadek

Feed Subscription

Powstaje nowy chodnik w Urazie!

Powstaje kolejny chodnik na terenie naszej Gminy. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Andrzejem Małkiewiczem przyglądali się postępowi prac przy budowie chodnika wzdłuż ulicy Brzeskiej w Urazie. W ramach zadania, które jest współfinansowane w 50% przez Województwo Dolnośląskie zostanie położona kostka brukowa na odcinku 1070m, powstaną zatoki autobusowe oraz zostaną utworzone zjazdy do posesji.

Więcej »

Zbiórka Elektrośmieci

Szanowni Mieszkańcy ! Informujemy, że w dniu 30 września 2017r. (sobota) w godz. od 09:00 do 16:00 na terenie pakringu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV*

Oddać można m.in.:

 komputery, monitory ,drukarki
 sprzęt radiowy i telewizyjny
 lodówki, zamrażarki, kuchenki,
 pralki, urządzenia kuchenne itp.
 sprzęt zasilany na prąd i baterie

Miejsce zbiórki;

Parking przy Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich. W trosce o środowisko zachęcamy do wzięcia udziału Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, Firma AG-EKO

Więcej »

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje,że na dzień  28 września 2017r. godz. 1700 została zwołana XLVII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim

Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego. Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji – 31.08.2017r.
 4. Informacje burmistrza.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 6.  Podjęcie uchwał:

 

1. W sprawie zmiany uchwały XXXVI/241/16  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

     z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2017 rok.

2. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz.

3. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morzęcin Wielki.

4. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sekretarza Gminy Oborniki Śląskie.

 

 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                              

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              w Obornikach Śląskich

                                                                                              Agnieszka Zakęś

 

Więcej »

Uwaga awaria!

Informujemy, że od 21.09 - 22.09.17 r. część ul. Orkana (od skrzyżowania z ul. Kasztanową do bloków mieszkalnych numery 26-28) będzie zamknięta lub będzie utrudniony dojazd. Powodem jest awaria sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na ulicy Orkana. Informujemy jednocześnie, że dojazd do bloków mieszkalnych w tym czasie będzie możliwy od ulicy Wyszyńskiego. Ulica Kasztanowa będzie przejezdna. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

Kolejny etap przebudowy drogi do Jar zakończony!

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Andrzejem Małkiewiczem przyglądali się efektom zakończonego kolejnego etapu remontu ulicy Akacjowej w miejscowości Jary. W ramach zadania została wykonana nowa powierzchnia asfaltowa o długości 500 m. Remont w całości został wykonany ze środków własnych Gminy Oborniki Śląskie. Przy okazji robót przy ulicy Akacjowej została wyremontowana ul. Dębowa w Jarach. 400 metrowy odcinek został zrealizowany przy 70% współfinansowaniu przez mieszkańców ulicy Dębowej. W najbliższych dniach zostanie wykonane wypełnienie ubytków masą bitumiczną dalszej części ulicy Akacjowej.

PONIŻEJ ULICA DĘBOWA:


Więcej »

Turniej Judo

Klub Judo Wilki Oborniki Śląskie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich zapraszają na 5. Turniej Judo OKAMI CUP, który odbędzie się 1 października 2017 r. o godzinie 10.00 w hali sportowej przy ulicy Kownackiego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.judowilki.pl

Więcej »

Spotkanie edukacyjne w ramach unijnego programu profilaktyki raka szyjki macicy „Postaw na profilaktykę”

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa zaprasza na spotkanie edukacyjne w ramach unijnego programu profilaktyki raka szyjki macicy "Postaw na profilaktykę", które odbędzie się 03.10.2017 r. o godz.17.00 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich przy ul.Trzebnickiej 1

Więcej »

Remont drogi wojewódzkiej nr 342

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku z Pęgowa do Golędzinowa. Zadanie realizowane jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu przy współfinansowaniu Gminy Oborniki Śląskie. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 570m oraz poszerzenie poboczy. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich planowana jest kontynuacja w.w. zadania w 2018r. z miejscowości Golędzinów w kierunku Obornik Śląskich. Jednocześnie informujemy, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał stosowną decyzję środowiskową dotyczącą realizacji zadania "Poprawa Bezpieczeństwa na Drogach Wojewódzkich w mieście Oborniki Śląskie". Oznacza to, że zostaną przebudowane ulice: Wrocławska, Dworcowa, Łokietka oraz Wołowska od ronda do skrzyżowania z drogą powiatową na Wielką Lipę. Ponadto zostanie przebudowane skrzyżowanie przy Urzędzie Miejskim oraz zostaną położone nowe chodniki. Dokonano już ostatecznych uzgodnień. Planowany termin rozpoczęcia robót nastąpi również w przyszłym, 2018 roku.

Więcej »

II edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym „Wybieram Wybory” – wybory samorządowe

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze ogłaszają II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.  Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęcony będzie wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października br. 9 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań. Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

-„Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”,

-„Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej”
lub

-„Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

 Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018 roku.W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania. Laureaci konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu dla Dyrektorów szkół oraz uczniów udziela Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu: Tel. 71/ 343-92-59.

Wszystkie niezbędne materiały znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Więcej »

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Obornikach Śląskich ogłasza otwarte konsultacje dotyczące planu Placówki na rok 2018.

CELE KONSULTACJI

 1. Celem konsultacji jest jak najlepsza realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej przez Placówkę Wsparcia Dziennego. Placówka skupia się w swojej działalności na formie opiekuńczej i pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Zapewniamy dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, zabawy animacyjne i socjoterapeutyczne.
 2. W trosce o jakość proponowanych działań i jak największą ich skuteczność zwracamy się do społeczności lokalnej z prośbą o współpracę, podzielenie się w nami uwagami i pomysłami dotyczącymi organizacji zajęć, mieszczącymi się równocześnie w ramach zadań Placówki. Zdajemy sobie sprawę, że to mieszkańcy najlepiej znają lokalne potrzeby dotyczące dzieci i młodzieży, stąd ich opinie będą niezwykle cenne dla opracowania planu działania Placówki na kolejne lata.
 3. Chcąc podjąć jak najbardziej efektywną współpracę z lokalnymi środowiskami będziemy prosić Państwa także o dodatkowe informacje odnośnie uwag i pomysłów oraz zapraszać wybrane podmioty do współpracy przy realizacji planu Placówki.

 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konsultacji mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie
  i działające na jej terenie firmy, instytucje, organizacje pozarządowe, zwłaszcza z terenów wiejskich.
 2. Każdy uczestnik powinien wypełnić wniosek do planu Placówki Wsparcia Dziennego
  w Obornikach Śląskich, który należy podpisać pod oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 1).

Zgłoszenia

 1. Termin składania wniosków - od dnia 31 sierpnia 2017 do dnia 29 września 2017 r., do godziny 15.30.
 2. Forma zgłoszenia - wniosek (Załącznik nr 1) powinien zostać złożony lub przesłany na adres: Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie lub formie elektronicznej na adres e-mail: pwd@oborniki-slaskie.pl (w temacie: wniosek PWD).
 3. Informacje o konsultacjach udzielane są bezpośrednio przez kierownika Placówki Wsparcia Dziennego – Panią Bożenę Magnowską w Placówce Wsparcia Dziennego  przy
  ul. Parkowej 9, 55-120 Oborniki Śląskie, tel.71 3101455, e-mail: pwd@oborniki-slaskie.pl, w dni powszednie w godzinach 14:00 – 18:00.

LINK DO WNIOSKU

Więcej »

Wyniki konkursu na najpiękniejszy ogród/taras w Gminie Oborniki Śląskie

Znamy wyniki konkursu na najpiękniejszy ogród/taras w Gminie Oborniki Śląskie. 

1. miejsce: Urszula i Ryszard Dudek

2. miejsce: Helena i Tomasz Wasilewscy

3. miejsce: Małgorzata i Ryszard StudtmÜler

wyróżnienie: Jolanta i Tadeusz Tomaszewscy

wyróżnienie: DPS Rościsławice

Zwycięzcom gratulujemy!

Więcej »

Scroll To Top