Home / Author Archives: Dawid_Bernadek (page 5)

Author Archives: Dawid_Bernadek

Feed Subscription

Podsumowanie usunięcia azbestu

Na terenie gminy Oborniki Śląskie zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rok 2018. Zgodnie z założeniami regulaminu dofinansowanie do powyższych prac wyniosło 85 %, a 15 % kosztów stanowił wkład własny osoby deklarującej udział w przedsięwzięciu. Dofinansowanie nie obejmowało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. W ostatecznym rozrachunku firma wykonująca usługę, tj. Środowisko i Innowacje Sp. z o .o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15 02-674 Warszawa usunęła z terenu 25 posesji łącznie 52,818 ton wyrobów zawierających azbest zarówno z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz zgromadzonych „luzem” na posesjach.

Więcej »

Bezpieczna droga do szkoły

Ponad 400 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy brało dziś udział w pikniku policyjnym.Tematem przewodnim spotkania policjantów z dziećmi była Bezpieczna droga do szkoły. Podczas prelekcji najmłodsi mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz dowiedzieć się jak bezpiecznie poruszać się na drogach publicznych. Spotkanie było również świetną okazją do zadawania licznych pytań policjantom o ich codziennej pracy, a także do przyjrzenia się radiowozom z bliska.

Więcej »

Remont drogi wojewódzkiej nr 340

Na terenie naszej gminy nadal trwają remonty dróg wojewódzkich. Dzisiaj wykonawca zadania firma STRABAG rozpoczął remont ponad 2 kilometrowego odcinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn. Za utrudnienia przepraszamy, ale robimy to z myślą o Państwa bezpieczeństwie oraz komforcie jazdy.

Więcej »

Utrudnienia w ruchu drogowym

Szanowni Państwo, 

ze względu na trwające remonty dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy w ramach zadania "polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie województwa 
dolnośląskiego" informujemy o wystąpieniu utrudnień w ruchu. Generalny wykonawca zadania firma STRABAG informuje, iż w dniu 06.09.2018r rozpocznie roboty w ciągu drogi wojewódzkiej 340 w Obornikach Śląskich ( od skrzyżowania z ul. Trzebnicką do miejscowości Wilczyn). Dzień później tj. 07.09.2018r. planowane jest rozpoczęcie robót w miejscowości Rościsławice.  Za utrudnienia przepraszamy, ale robimy to z myślą o Państwa komforcie jazdy.

Więcej »

Zmiana organizacji ruchu

Gmina Oborniki Ślaskie informuje, iż w odpowiedzi na liczne zgłoszenia i prośby mieszkańców postanowiła utworzyć strefę zamieszkania oznakowaną znakiem D-40 w miejscowości Pęgów w obrębie ulic: Pszenna, Gajowa,
Ogrodowa, Leśna, Polna, Jana Klicha, Na Polance, Kwiatowa, Śliwowa, Zdrowa, Morwowa, Akacjowa, Kościelna, Wąska i Wiśniowa.

Strefa zamieszkania jest obszarem w ruchu drogowym w którym pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić
pieszemu w każdym wypadku), a skrzyżowania wewnątrz strefy będą równorzędne wobec siebie, gdzie będzie obowiązywała zasada pierwszeństwa prawej strony. Ponadto w strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie
prędkości do 20 km/h, zakaz parkowania na ulicach gminnych (nie dotyczy dróg prywatnych), progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi oraz opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół itp., poprawiając znacznie bezpieczeństwo.

Przedmiotowa strefa zamieszkania oznakowana na wlotach od drogi wojewódzkiej nr 342 relacji Wrocław - Oborniki Śląskie oraz drogi powiatowej nr 1366 D relacji Pęgów - Ozorowice.

Natomiast w miejscowości Oborniki Śląskie w obrębie ulic: Fredry, Styki, Gen. Maczka, Łąkowa, fragment Energetycznej, Korzeniowskiego, Polna, Gajcego, Staszica, Stwosza, Gierymskiego, Miłosza, Malczewskiego,
Kossaka, Na Przejściu, Chełmońskiego, Makuszyńskiego, Norwida, Szymborskiej oraz Plac Zwycięstwa, planuje się utworzyć strefę ograniczonej prędkości oznakowaną na wlotach od ul. Trzebnickiej znakiem
B-43 "30 km/h".

W strefie tej będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz równorzędność wszystkich skrzyżowań, gdzie będzie obowiązywała zasada prawej strony. Powyższe działania mają na celu uspokojenie ruchu
kołowego w obszarze strefy poprzez konieczność zachowania ostrożności podczas zbliżania się do skrzyżowania równorzędnego.

Proponowaną zmianę w organizacji ruchu planujemy wprowadzić w drugiej połowie września bieżącego roku.

Prosimy o Państwa opinie w tej sprawie.

fot. prośba jednego z mieszkańców o zmianie organizacji ruchu na jendym z portali społecznościowych.

Więcej »

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3

W Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich odbyło się dziś uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wzięli w nim udział rodzice wraz z ponad 440 uczniami tej szkoły. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego było także okazją do wręczenia nagrody Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa dla drużyny chłopców, którzy reprezentowali szkołę na zawodach sportowych zdobywając Mistrzostwo Województwa Dolnośląskiego Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej!

Więcej »

Prace przy budowie kolumbarium zakończone!

Zakończyły się prace związane z budową Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich. Zadanie obejmowało budowę kolumbarium składającego się z trzech ścian o pojemności 75 komór urnowych (w każdej komorze można  złożyć od 3 do 4 urn). Całkowity koszty inwestycji opiewa na kwotę bliską 170 000 zł. Ponadto w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy rozbudowy cmentarza komunalnego w Obornikach Ślaskich - Etap I. Zakres prac obejmie niwelację terenu oraz wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych stanowiących główne aleje nowej części cmentarza. Etap II - tj. zakończenie
wszystkich prac związanych z rozbudową cmentarza planujemy wykonać w 2019 roku.

Więcej »

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączony będzie

Pęgów ul.Pod Lasem, Gajowa, Polna

Rozpoczęcie: 03/09/2018 09:00:00
Zakończenie: 03/09/2018 12:00:00

Wilczyn  ul.Obornicka 28-47, dz.420/4, Jaśminowa, Jodłowa, Leśna, Zaciszna

Rozpoczęcie: 04/09/2018 10:00:00
Zakończenie: 04/09/2018 15:00:00

Wielka Lipa  nr 3c, dz.138/5.

Rozpoczęcie: 05/09/2018 10:00:00
Zakończenie: 05/09/2018 15:00:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej prąd wyłączony będzie

Oborniki Śląskie, ul.Ciecholowicka, Cicha, Ułańska, Komuny Paryskiej, Tulipanowa 

Rozpoczęcie: 30/08/2018 08:00:00
Zakończenie: 30/08/2018 10:00:00

Rozpoczęcie: 30/08/2018 17:00:00
Zakończenie: 30/08/2018 19:00:00

Nowosielce,

Rozpoczęcie: 30/08/2018 08:00:00
Zakończenie: 30/08/2018 10:00:00

Rozpoczęcie: 30/08/2018 17:00:00
Zakończenie: 30/08/2018 19:00:00

Oborniki Śląskie, ul. Ciecholowicka FHMM - rowery

Rozpoczęcie: 30/08/2018 10:00:00
Zakończenie: 30/08/2018 17:00:00

  
Jary,

Rozpoczęcie: 30/08/2018 17:00:00
Zakończenie: 30/08/2018 19:00:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

Kolejna promesa dla Gminy Oborniki Śląskie!

W dniu dzisiejszym (24.08) Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa otrzymał promesę z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego na dofinansowanie projektu pt.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie” realizowanego z Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Ze środków z otrzymanej dotacji wykonane zostaną cztery siłownie zewnętrzne w miejscowości Paniowice, Kotowice, Zajączków i Wilczyn. Całkowity koszt zadania to 60 000 zł, z czego 25 000 zł to otrzymana dotacja. Siłownie zostaną oddane do użytkowania mieszkańcom gminy do końca października 2018 roku.


Więcej »

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej prąd wyłączony będzie

Kowale 19, 20, 23a, b, 24, 25, 22, 22a, 21, 31 dz. nr 8/4.

Rozpoczęcie: 29/08/2018 08:00:00
Zakończenie: 29/08/2018 15:00:00


Jary

Rozpoczęcie: 29/08/2018 17:00:00
Zakończenie: 29/08/2018 19:00:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

Dożynki Gminne

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Sołtys wsi Pęgów Marta Rogala, Rada Sołecka wraz z mieszkańcami zapraszają na tegoroczne Święto Plonów, które odbędzie się 1 września (sobota) 2018 r. na lądowisku w Golędzinowie.  Podczas tegorocznych dożynek nie zabraknie wielu atrakcji m.in.: obrzędu dożynkowego, występów kapel ludowych, pokazów omłotów, pokazów akrobacji rowerowych, wystaw zabytkowych pojazdów, pikniku lotniczego i wielu innych. Gwiązdą wieczoru będzie Danzel.

Więcej »

Scroll To Top