Home / Author Archives: monika_salwirak

Author Archives: monika_salwirak

Feed Subscription

Modernizacja obornickiego kina idzie pełną parą!

W tej chwili trwają prace budowlane konstrukcyjne. Wykonano strop nad parterem , schody wewnętrzne oraz dach nad salą kinową z pokryciem podkładowym oraz konstrukcję dachu od strony ul. Wyszyńskiego. W sali kinowej wykonywana jest instalacja wentylacyjna. Na elewacji wykonywane jest ocieplenie, które zostanie zabezpieczone klejem i siatką, tynki zostaną wykonane wiosną. Trwają prace instalacji elektrycznych i sanitarnych. Do końca roku planowana jest dostawa stolarki okiennej.
Gmina Oborniki Śląskie przygotowuje nowy projekt zagospodarowania terenu wokół kina uwzględniający dodatkową ochronę rosnących drzew. Zakres prac do wykonania ma zakończyć się równolegle z zakończeniem rewitalizacji budynku kina.
Przypominamy, że zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Gminy Oborniki Śląskie i pozyskanego dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 działanie 6.3 pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w kwocie ponad 3 miliony 300 tyś zł.

Więcej »

Rozdajemy pakiety edukacyjne skierowane dla rolników Gminy Oborniki Śląskie, pracowników Nadleśnictwa oraz osób narażonych zawodowo na działania szkodliwych czynników biologicznych w miejscu zamieszkania pracy lub rekreacji.

Gmina Oborniki Śląskie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 pod nazwą „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonowania oraz wzmocnienia zdrowia pracujących”, otrzymała z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie pakiety edukacyjne skierowane dla rolników Gminy Oborniki Śląskie, pracowników Nadleśnictwa oraz osób narażonych zawodowo na działania szkodliwych czynników biologicznych w miejscu zamieszkania pracy lub rekreacji.

Celem projektu realizowanego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest poszerzenie świadomości grup zawodowych, dotyczącej skutków zagrożeń zdrowotnych, wynikających z charakteru środowiska zawodowego oraz podnoszenie kultury zdrowotnej adresatów akcji promocji zdrowia jak również stworzenie dla wybranych grup zawodowych możliwości wykonania badań diagnostycznych oraz zbadania środowiska pracy na obecność czynników biologicznych, które mogą wywoływać infekcje i choroby u osób narażonych zawodowo. Wczesna identyfikacja zagrożenia może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby i jej następstw, co jest kluczowym elementem profilaktyki wczesnej i pierwotnej.

Każdy pakiet edukacyjny zawiera dwie broszury o szkodliwych czynnikach biologicznych występujących w środowisku, notes, pendrive z materiałami szkoleniowymi w formie prezentacji, tematyczne magnesy na lodówkę, kubek, długopis, smycze i podkładki. Otrzymane materiały są bezpłatne i można je odebrać w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich w Wydziale Ochrony Środowiska- pokoju nr 7.

Ilość pakietów jest ograniczona.

Więcej »

Konferencja „Grudzień na rzecz niepełnosprawności w powiecie trzebnickim”

W Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich odbyła się konferencja „Grudzień na rzecz niepełnosprawności w powiecie trzebnickim” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa oraz zaproszeni goście. W roli prelegenta wystąpił Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami, który zaprezentował rolę samorządu województwa dolnośląskiego w procesie wspierania osób z niepełnosprawnościami.
W roli prelegentów wystąpili również Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka dyrektor PCPR, Anna Mokrzecka-Bogucka Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Mirosława Hamera DOWES oraz Małgorzata Franczak dyrektor Fundacja Eudajmonia.
W ramach wydarzenia odbyło się forum ekspertów publicznych poświęcone usługom i świadczeniom na rzecz osób z niepełnosprawnościami, forum organizacji pozarządowych i debata „Z niepełnosprawnością można wygrać”.
Ważnym punktem programu było podpisanie porozumienia o partnerstwie publiczno-społeczno-prywatnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami w powiecie trzebnickim.

fot. Gmina Oborniki Śląskie i Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Więcej »

Odbiór przebudowanej drogi wojewódzkiej koło miejscowości Borkowice.

W dniu wczorajszym dokonano uroczystego odbioru przebudowanej drogi wojewódzkiej koło miejscowości Borkowice.
Realizacja zadania obejmowała wykonanie nowej nawierzchni o długości 998 mb. oraz wybudowanie dwóch zatok autobusowych.

Dziękujemy Panu Cezaremu Przybylskiemu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Pani Małgorzacie Matusiak Staroście Powiatu Trzebnickiego za wykonanie drogi wraz z zatokami autobusowymi, które w znaczny sposób poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Inwestycja zrealizowana została ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego i wyniosła 1 023 990,74 zł.

zdj. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Więcej »

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,

 że na dzień 5 grudnia 2019 r. o godz. 1700       

została zwołana XVI Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Sesja odbywać się będzie

 w Urzędzie Miejskim

Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Porządek obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok.

IV .     Zakończenie sesji.  

                                     

 

                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

 

uchwała

 

 

Więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu pn. ”Wigilijny konkurs plastyczny na kartkę świąteczną” 2019.

Przedstawiamy wyniki konkursu pn. ”Wigilijny konkurs plastyczny na kartkę świąteczną” 2019.

Na konkurs wpłynęło 55 prac.

Komisja konkursowa spośród złożonych prac postanowiła przyznać:

• W kategorii klas I-III

I miejsce Aurelia Kauch
II miejsce Szymon Olszewski
III Miejsce Antoni Rudzki

Dwa wyróżnienia :
1. Monika Dziuba
2. Kinga Kociemba

• W kategorii klas IV – VIII

I miejsce Zuzanna Szczerbaty
II miejsce Zuzanna Krasucka
III miejsce Hanna Żuk

Cztery wyróżnienia:
1. Oliwia Cierpińska
2. Jeremi Terlecki
3. Aleksandra Drelich
4. Milan Bober

Gratulujemy! 

Nagrody wręczone zostaną w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego 7 grudnia

A o to prace, które zajęły pierwsze miejsca w obu kategoriach :Więcej »

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków na zad. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe.

Uwaga!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT WrOF” Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe.

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 04.12.2019 r. do godz. 15.00 dnia 08.01.2020 r.

więcej informacji:


TUTAJ

Więcej »

Szkolenie pn. „Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Żywica” oraz Gminę Oborniki Śląskie.

W sali Urzędu Stanu Cywilnego odbywa się szkolenie pn. "Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym" zorganizowane przez Stowarzyszenie "Żywica" oraz Gminę Oborniki Śląskie. Spotkanie kierowane jest do wykonawców, inwestorów, urzędników oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy, ale również w życiu codziennym obcują z drzewami. Tych, którzy jeszcze nie dotarli na szkolenie serdecznie zapraszamy, ponieważ trwa ono do godz. 13.00.

Więcej »

Dzień pracownika socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji Burmistrza Arkadiusz Poprawa złożył serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.
Dziękujemy za ogromny wkład pracy w pomoc najsłabszym. Życzymy wszystkim pracownikom socjalnym wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych. Uroczystość została zorganizowana w Obornickim Osrodku Kultury.

Więcej »

Scroll To Top