Home / Author Archives: monika_salwirak

Author Archives: monika_salwirak

Feed Subscription

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. na półmetku

Został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.  

Od tego roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Mają na to  czas do 15 maja.

Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca.   

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju.

Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności mogą skorzystać z pomocy ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego.

 

Więcej »

Zapraszamy na XXIII edycję Artystycznego Świata Malucha

W dniach 24-25 kwietnia 2018r. odbędzie się 23. edycja „Artystycznego Świata Malucha” - gminnego przeglądu dziecięcych programów artystycznych. W tym roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości, organizator – Obornicki Ośrodek Kultury zaprosił dzieci do przedstawienia swojej wizji kraju marzeń.

Jesteśmy pewni, że podobnie, jak w latach ubiegłych, dzięki wspaniałej współpracy z placówkami oświatowymi, uda się stworzyć barwne tematyczne widowisko, bogate w treści edukacyjne i zróżnicowane pod względem formy prezentacji.

Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku bierze w nim udział ok. 400 dzieci w wieku od 3 – 10 lat. Jego celem jest kształtowanie aktywnej, wrażliwej i ciekawej świata postawy, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi, integracja środowiska.

Z powodu trwającego remontu sali widowiskowej, na tegoroczną edycję przeglądu zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich.

Więcej »

uroczyste wręczenie nagród w XV powiatowym konkursie plastycznym „Nasza Mała Ojczyzna” pod hasłem „Motylem jestem… świat owadów inspirowany kolorami” oraz XVII powiatowym konkursie wiedzy „Czy znasz swój powiat?”

W dniu dzisiejszym w Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XV powiatowym konkursie plastycznym „Nasza Mała Ojczyzna” pod hasłem „Motylem jestem… świat owadów inspirowany kolorami” oraz XVII powiatowym konkursie wiedzy „Czy znasz swój powiat?”. Burmistrza Obornik Śląskich reprezentował Sekretarz Gminy Leszek Pawlak.
Laureaci konkursów wiedzy:
Konkurs Regionalno – Ekologiczny „Nasza mała ojczyzna”:
1. Martyna Michalczewska - SP Powidzko
2. Karol Wacławski – SP Pęgów
3. Antoni Baraniecki – SP Żmigród
Julia Minkowska – SP 3 w Trzebnicy

Konkurs „Czy znasz swój powiat”:
1. Aleksandra Woźniak, Martyna Mikiewicz SP Prusice
2. Jan Wolski, Alicja Syrko Gimnazjum Sportowo – Językowe Trzebnica
3. Maciej Pietrowicz, Jan Dudek Gimnazjum Dwujęzyczne PZS Oborniki Śląskie

Konkurs „Piękna nasza Ziemia Trzebnicka”:
1. Drużyna z PZS nr 1 Trzebnica – Wiktoria Luty, Julia Marschollek, Łukasz Solecki

Laureaci konkursów plastycznych:

Kategoria dzieci przedszkolne:
1. Amelia Popielarz l.6 SP nr 3 Trzebnica
2. Aleksandra Socha l.5 SP Skokowa
3. Kaja Laszczyńska l.5 SP Piotrkowice

Kategoria – uczniowie kl. I-III szkół podstawowych:
1. Julia Cichocka kl. III SP Osolinie
2. Zuzanna Książewska kl. I SP nr 2 Oborniki Śląskie
3. Nikola Suchacka kl. III SP Piotrkowice
Kategoria – uczniowie kl. IV-VII szkół podstawowych:
1. Franciszek Rudzki kl. V SP Osolin
2. Krzysztof Miś kl. V Zespół Szkolno – Przedszkolny Wisznia Mała
3. Maja Adamek kl. VII SP nr 3 Oborniki Śląskie

Kategoria – uczniowie klas II – III Gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Katarzyna Kołodyńska kl. II Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy
2. Alicja Syrko kl. III Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy
3. Weronika Świerczyńska Zespół Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie


Więcej »

Otrzymaliśmy dotację na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację w wysokości 140 000 zł ze środków z Programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowy 2018” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu pt. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie – budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich” to 353 670,32 zł. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przyszkolnego na boisko sportowe o nawierzchni sztucznej do uprawiania następujących gier zespołowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i siatkówka.
W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania:
1. roboty rozbiórkowe,
2. roboty przygotowawcze,
3. budowa nawierzchni boiska,
4. montaż osprzętu sportowego (bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, tablice i kosze do koszykówki),
5. montaż piłkochwytów),
6. montaż 2 opraw solarnych typu led.
Głównym celem operacji jest zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój oferty sportowej oraz aktywizację mieszkańców do działań na rzecz poprawy jakości życia i promocji aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Realizacja działań projektowych wpłynie w dużym stopniu na zwiększenie atrakcyjności miasta Oborniki Śląskie i poprawę bazy sportowej.

Więcej »

Burmistrz Obornik Sląskich informuje, o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulicy Grzybowej w miejscowości Oborniki Śląskie.

                                                                                                                                           Oborniki Śląskie, dnia 18 kwietnia 2018 roku

 

 

 

INFORMACJA

  

Burmistrz Obornik Sląskich informuje, o wyłożeniu do wglądu  uczestnikom postępowania projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulicy Grzybowej w miejscowości Oborniki Śląskie.

Projekt zostanie wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich  w pokoju nr 1 w dniach od 27 kwietnia do 21 maja 2018 roku.  Każdy z uczestników postępowania może składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu, które to podlegają następnie zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięciu przez Radę Miejską w Obornikach Śląskich.

Więcej »

Program LVI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,

 że na dzień  26 kwietnia 2018r. godz. 1700       

została zwołana LVI Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie

 w Urzędzie Miejskim

Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LV -Sesji – 29.03.2018r.

IV. Informacje burmistrza.

V.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI.  Podjęcie uchwał:

 

1.      W sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyodrębnienia sołectwa Nowosielce.

2.      W sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Bagno.

3.      W sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.

4.      W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

5.      W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Morzęcin Mały.

 

VII. Informacje Przewodniczącej Rady.

VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                              

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

Więcej »

Kolejna dotacja na sprzęt OSP!

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 46 728 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego dla sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Oborniki Śląskie: OSP Pęgów , OSP Uraz, OSP Rościsławice, OSP Bagno, OSP Lubnów oraz OSP Oborniki Śląskie. Ze środków z dotacji zakupiony zostanie niezbędny sprzęt do ratowania życia mieszkańców Powiatu Trzebnickiego: dwa defibrylatory oraz sześć torby ratownictwa medycznego R-1. Wszystkie działania projektowe realizowane będą w okresie od 1 maja do 29 czerwca 2018 roku.

Więcej »

Otwarcie placu zabaw w Osolinie

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej dzieci będą mogły korzystać z kolejnego placu zabaw. 18 kwietnia 2018 roku Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa razem z Przewodniczącym Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego Okolice Lechem Nowackim dokonali uroczystego otwarcia nowopowstałego obiektu przy Szkole Podstawowej w Osolinie. W ramach projektu wykonana została powierzchnia bezpieczna, zamontowane zostały urządzenia zabawowe, elementy siłowni zewnętrznej oraz oświetlenie led. Dofinansowanie na nowy plac zabaw w Osolinie otrzymało Stowarzyszenie Okolice w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przyznanej dotacji ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Więcej »

Spotkanie Sybiraków w Pałacu w Brzeźnie

W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman miał przyjemność uczestniczyć w cyklicznym spotkaniu Sybiraków, które odbyło się w Pałacu w Brzeźnie. Dzisiejsza uroczystość organizowana jest dzięki Pani Marzenie Gradeckiej, Pani Bożenie Magnowskiej oraz Pani Teresie Gajowczyk. Przepiękny program artystyczny zapewniły uczestniczki Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury. Głos zabrała również Sekretarz Związku Sybiraków Koła Oborniki Śląskie Pani Elżbieta Kusztal. Zastępca Burmistrza wszystkim Sybirakom złożył najserdeczniejsze życzenia. Na koniec spotkania wyświetlony został film przygotowany przez Panią Marzenę Gradecką. Wspomnienia wywózki i życia na Sybirze przedstawili Polacy, którzy w tym czasie byli małymi dziećmi. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, ale i bardzo wzruszającej atmosferze.

Więcej »

Obornicka Karta Seniora już od 60 roku życia!

Drodzy mieszkańcy,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Obornicka Karta Seniora Burmistrz Arkadiusz Poprawa podjął decyzję o obniżeniu wieku, od którego przyznajemy karty. Od tego momentu zapraszamy wszystkich Obornickich Seniorów od 60 roku życia (nie jak było wcześniej od 65 r.ż.)!
Jest nam równie miło poinformować, że do dnia dzisiejszego wydaliśmy już 300 kart!
Śmiało możemy powiedzieć, że codziennie do programu dołączają nowi partnerzy! W dalszym ciągu zapraszamy do współpracy!

Więcej »

XVII Powiatowy Konkurs „Czy znasz swój powiat”

W auli Szkoły Podstawowej w Pęgowie odbył się dzisiaj XVII Powiatowy Konkurs „Czy znasz swój powiat”. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z całego powiatu trzebnickiego, którzy najpierw rozwiązywali test wiedzy a następnie prezentowali historię i walory swoich miejscowości. Zadanie jury było trudne, ponieważ uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do tematu, a wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe.
A oto wyniki:
1 miejsce – Aleksandra Woźniak, Martyna Mikiewicz Szkoła Podstawowa w Prusicach
2 miejsce – Jan Wolski, Alicja Syrko Gimnazjum Sportowo – Językowe w Trzebnicy
3 miejsce – Maciej Pietrowicz, Jan Dudek Gimnazjum Dwujęzyczne PZS Obornikach Śląskich
4 miejsce – Mateusz Sokołowski, Aurelia Waszak Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Obornikach Śląskich
5 miejsce – Patrycja Klimek. Nikola Walczak Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
6 miejsce – Malwina Kudyba, Natalia Suda Szkoła Podstawowa w Pęgowie
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Więcej »

Kolejna promesa dla Gminy Oborniki Śląskie!

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa wraz z sołtysem Urazu Natalia Kwasek Elsebaey odebrał dzisiaj z rąk Marszałka Dolnego Śląska Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Dolnego Śląska Iwony Krawczyk promesę dotyczącą otrzymanej dotacji ze środków z Programu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu to 100 000 zł. W ramach projektu, w parku przy jeziorku ustawione zostaną ławki, usypana zostanie plaża i wybudowane zostanie boisko do siatkówki wraz z ogrodzeniem. Na potrzeby turystów i osób korzystających z powstałej infrastruktury przy Odrze wybudowana zostanie altana drewniana o powierzchni 25m2.
Głównym celem operacji jest zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy rzece Odrze w miejscowości Uraz. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój oferty turystycznej oraz aktywizację mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie do działań na rzecz poprawy jakości życia i promocji terenów wzdłuż rzeki Odry.

Więcej »

Scroll To Top