Home / Author Archives: monika_salwirak

Author Archives: monika_salwirak

Feed Subscription

Doposażamy szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy!

W ubiegłym tygodniu w szkołach pojawiły się nowe sprzęty komputerowe i multimedialne. Szkoły wzbogaciły się o 42 nowe komputery, kilka drukarek, rzutników i tablic multimedialnych za łączną kwotę ponad 95 000 złotych.

 

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie” dofinansowanego z RPO WD 2014-2020. Działanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

Dla przypomnienia:

Projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Wisznia, obejmie 2 gminy i 9 szkół: w gminie Oborniki Śląskie projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 w Obornikach Śl., oraz w Szkołach Podstawowych w Pęgowie, Osolinie i Urazie.

W Szkole Podstawowej nr 1 w tym samym okresie będzie również prowadzony projekt unijny dotyczący zajęć pozalekcyjnych.

Wartość projektu to 2 070 564,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 967 034,00 zł (wkład własny niepieniężny).

Szkoły z Gminy Oborniki Śląskie zostaną wsparte kwotą 737 029,40 zł.

W ramach trwającego 2 lata projektu przewidywane są zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych –matematycznych, językowych i robotyki.

Każda nasza placówka doposaży pracownie przyrodnicze oraz szkołę w sprzęt TIK. Zrealizujemy zajęcia doświadczalne, w tym pozaszkolne, z wykorzystaniem laboratoriów i placówek badawczych, celem ukierunkowania dzieci na karierę edukacyjną i zawodową w naukach ścisłych, przyrodniczych i robotyce. Nauczyciele odbędą szkolenia i studia podyplomowe.

Dodatkowo dzieci w szkołach otrzymają (zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez dyrektorów) wsparcie psychologiczne, logopedyczne, doradcy zawodowego czy będą brali udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

W naszej gminie z projektu skorzysta 561 dzieci oraz 58 nauczycieli.

Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2021-06-30

Więcej »

Nowa Otwarta Strefa Aktywności w Obornikach Śląskich i Pęgowie!

W ostatnich dniach na terenie miasta Oborniki Śląskie i miejscowości Pęgów powstały dwie Otwarte Strefy Aktywności. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Oborniki Śląskie ze środków z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita wartość projektu to 110 000 zł, z czego 55 000 zł to kwota otrzymanej dotacji. W ramach projektu wykonany został plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu w Obornikach Śląskich. W Pęgowie natomiast powstała siłownia zewnętrzna i strefa relaksu.


Oborniki Śląskie


Pęgów

Więcej »

Kolejna inwestycja drogowa na terenie miasta naszego została oddana.

Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Stanisława Staszica w Obornikach Śląskich. Łączna długość przebudowywanej drogi to 78 metrów. Przebudowie uległa również droga wewnętrzna i Plac Zwycięstwa. Wymieniono istniejące krawężniki, łuki poziomych krawędzi jezdni na istniejącym placu do zawracania oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
Wartość inwestycji to prawie 160 000 złotych brutto.

Więcej »

Kolejna inwestycja drogowa na terenie miasta naszego została oddana.

Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Stanisława Staszica w Obornikach Śląskich. Łączna długość przebudowywanej drogi to 78 metrów. Przebudowie uległa również droga wewnętrzna i Plac Zwycięstwa. Wymieniono istniejące krawężniki, łuki poziomych krawędzi jezdni na istniejącym placu do zawracania oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
Wartość inwestycji to prawie 160 000 złotych brutto.

Więcej »

Remont obornickiego kina nabiera tempa!

W naszym kinie jeszcze niedawno trwały prace wyburzeniowe przygotowawcze do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych i dostosowania budynku do jego nowej funkcji zgodnej z projektem. W tej chwili trwają prace budowlane konstrukcyjne, wykonano strop nad sceną. Ponadto wybudowano nową projektornię, która jest zlokalizowana w części widowni, wzmocniono i wymieniono stropy nad piwnicą. Pozostała jeszcze przebudowa otworów okiennych, które dostosowane zostaną do nowej elewacji. W toku jest budowa konstrukcji dachowej nad salą kinową. W kolejnym etapie wykonany będzie również dach od strony ul. Wyszyńskiego. Budowa nastąpi po wykonaniu nowego stropu nad parterem. W centralnej części elewacji widocznej od ul. Wyszyńskiego przygotowywany jest otwór do montażu witryny szklanej, która doświetli wewnętrzną klatkę schodową. Podobna witryna będzie przy wejściu głównym z wybudowanego wkrótce tarasu.
Gmina Oborniki Śląskie ogłosiła już przetarg na wykonanie zagospodarowania terenu wokół kina, roboty mają zakończyć się równolegle z zakończeniem rewitalizacji budynku kina.
Zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Gminy Oborniki Śląskie i pozyskanego dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 działanie 6.3 pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w kwocie ponad 3 miliony 300 tyś zł.

Więcej »

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji.

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone  w 2019 roku do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z założeniami regulaminu Gmina Oborniki Śląskie otrzymała 100 % dofinansowanie do powyższych prac.  W ostatecznym rozrachunku wykonawca zadania, tj. firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice usunęła z ternu 34 posesji łącznie 78,68 Mg płyt azbestowo-cementowych zarówno z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz zgromadzonych „luzem” na posesjach. Dofinansowanie nie obejmowało zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Pomimo wyznaczenia terminu wykorzystania wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do dnia 31 grudnia 2032 roku należy podjąć wszelkie dostępne kroki, aby w sposób efektywny realizować cele określone w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, tj. usuwać i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest, zminimalizować negatywne skutki zdrowotne spowodowane jego obecnością i zlikwidować szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko. Dlatego też, w przypadku dalszych naborów zachęcamy Państwa do udziału w Programie.

Więcej »

V Memioriał I Maraton MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego.

W niedzielne przedpołudnie blisko 125 zawodników wystartowało w V Memoriale, I Maratonie MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:30 pod Urzędem Miasta w Obornikach Śląskich. Zawodnicy przejechali rundą honorową ulicami miasta.
Następnie wszyscy ustawili się na starcie przy ul. Parkowej, skąd rozpoczął się profesjonalny wyścig z liczonym czasem przejazdu trasy. W tym roku podobnie jak w poprzednim, wyścig miał formułę Maratonu MTB. Wyścig został poprowadzony po trasie podobnej do zeszłorocznej, jednak wydłużonej i urozmaiconej. Zawody podzielone były na kilka kategorii wiekowych. Najwięcej okrzyków radości i dopingu otrzymali najmniejsi zawodnicy startujący na rowerkach biegowych. Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman wraz z Kazimierzem Garczykiem Prezesem Obornickiego Klubu Rowerowego "Oś Racing Team" wręczył zwycięzcom pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Niezmienna jest towarzysząca temu wydarzeniu chęć upamiętnienia przyjaciela klubu Zbyszka Strzałkowskiego, który zginął podczas treningu we wrześniu 2014 roku.
Więcej »

Informacje dla rolników dotyczące wniosków na rekompensatę z powodu suszy i dofinansowania nawadnianie gospodarstw rolnych.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.


więcej informacji TUTAJ


Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w  obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.

więcej informacji TUTAJ

Więcej »

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Oborniki Śląskie o terminach szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Oborniki Śląskie
o terminach szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych:

Miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1
Budynek „B” sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego.

• Komisje od nr 1 do nr 8 - spotkanie w dniu 07.10.2019 r. o godz. 16:30

• Komisje od nr 9 do nr 17 - spotkanie w dniu 08.10.2019 r. o godz. 16:30

Ponadto w związku z głosowaniem korespondencyjnym Komisje nr 4 i nr 5 spotykają się również w dniu 04.10.2019 r. o godz. 15.00

          


                                                                                                     Urzędnik Wyborczy
                                                                                                     Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                                      Rafał Dariusz Łukaczyk

Więcej »

Scroll To Top