Home / Author Archives: monika_salwirak

Author Archives: monika_salwirak

Feed Subscription

Dzisiaj Burmistrz Arkadiusz Poprawa przekazał liczny sprzęt i materiały dydaktyczne do sal matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz ponad 110 komputerów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Oborniki Śląskie!

Dzisiaj Burmistrz Arkadiusz Poprawa przekazał liczny sprzęt i materiały dydaktyczne do sal matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz ponad 110 komputerów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Oborniki Śląskie!
Nowoczesny sprzęt zakupiony został z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, szkolną i gimnazjalną.

Całkowita wartość projektu to prawie 500 tysięcy złotych!


Więcej »

Komunikat w sprawie odbioru odpadów w Gminie Oborniki Śląskie!

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z zakończeniem realizacji umowy na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, wykonywanej przez Konsorcjum WPO ALBA S.A. oraz ZGK Oborniki Śląskie Sp. z o.o. Gmina Oborniki Śląskie informuje, iż na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki powyższą usługę wykonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ZGK Sp. z o. o. podpisało umowę z podwykonawcą na odbiór odpadów frakcji: papieru i makulatury, tworzyw sztucznych (w tym metali i opakowań wielomateriałowych) oraz szkła,tj. firmą „LECHMET” Sylwester Lech ze Żmigrodu.
Pomimo tej zmiany harmonogram, sposób odbioru oraz wysokość opłaty nie ulegają zmianie.
Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usługi należy zgłaszać pod numer telefonu 71 310 35 19 wew. 434 lub adres e-mail: odpady@oborniki-slaskie.pl.

Więcej »

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich!

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy na wykonanie „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 – wykonanie ocieplenia obiektu, wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu budynku szkoły, wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania”.

Zakres robót obejmuje: 
Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku szkoły, wymianę istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części instalacji odgromowej. Docieplony zostanie stropodach nad salą gimnastyczną oraz nad częścią szatniową budynku.
Wykonane zostanie ocieplenia całego budynku szkoły wraz z wymianą parapetów.
Budynek zostanie docieplony styropianem o grubości 16cm. Wykonana zostanie wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapety zewnętrzne obiektu a także instalacja centralnego ogrzewania.
Ponadto zakres robót obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie, wymianę grzejników, orurowania i montaż osłon na grzejnikach (bez kotłowni).

Koszt robót związanych z wykonaniem elewacji wynosi: 418 200 brutto.
Koszt robót związany z wymiana instalacji centralnego ogrzewania: 270 600 brutto.

Dodatkowo poza planowanymi pracami wykonane zostaną:
Modernizacja dwóch sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci młodszych. 
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie nowych umywalek, bidetów, pisuarów itp wraz z ich dostosowaniem dla dzieci młodszych
- wykonanie nowych płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach
- wykonanie kabin systemowych
- montaż nowych drzwi łazienkowych

Koszt prac wynosi 57 149,40 brutto.

W kolejnych etapach w latach 2017-2018 wykonana zostanie nowa kotłownia gazowa obiektu oraz wymienione zostanie oświetlenie budynku - wymiana lamp na oprawy LED.

Więcej »

Gmina Oborniki Śląskie rozpoczyna realizację projektu pt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Czernicy oraz Wiszni Małej”.

Gmina Oborniki Śląskie rozpoczyna realizację projektu pt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Czernicy oraz Wiszni Małej”. Burmistrz Arkadiusz Poprawa jako Lider Partnerstwa uzyskał dofinansowanie do termomodernizacji dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej w Osolinie, a także budynku OSIR-u w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania pozyskana przez gminę to ponad 4 miliony złotych na nasze inwestycje! 
Ponadto ogłoszony został również przetarg na remont w Szkole Podstawowej w Osolinie oraz ocieplenie, remont dachu i wymianę okien w całym budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Wszystkie obiekty zakwalifikowane do tego zadania na swój remont generalny czekały od wielu lat!


Więcej »

Komunikat dotyczący świadczeń wychowawczych, alimentacyjnych i rodzinnych!

UWAGA!

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi, dot. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (które mają obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r.) informujemy, że ww. druki będą dostępne po zakończeniu prac i opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw RP i w Biuletynie Informacji Publicznej MRP i PS.
Ponadto, informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r., a świadczeń rodzinnych od dnia 1 września 2017 r.
Wnioski złożone przed tym terminem, na obecnie obowiązujących drukach, pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej »

Prace porządkowe na cmentarzu w Husiatynie trwają!

Wolontariusze z Obornik Śląskich dojechali już do Husiatyna. Dzisiaj pierwszy dzień prac. Wszyscy wspólnymi siłami próbują nadać właściwy charakter cmentarzom naszych przodków na Ukrainie. Wiele pracy przed nimi. Od niedzieli w pracach porządkowych pomagają również Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Irena Dykier.

zdjęcia: Bożena Magnowska 

Więcej »

Otwarta Próba Generalna Wielkiego Finałowego Spektaklu Brave Kids!

Wczoraj w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się "Otwarta Próba Generalna Wielkiego Finałowego Spektaklu Brave Kids", która była zakończeniem wspólnej przygody "Brave Kids" realizowanego w kilku miastach Polski, w tym w Obornikach Śląskich. Dzieci zachwyciły swoim talentem i przepięknymi tańcami. Dzisiaj w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbędą się po południu dwa spektakle na które wszystkich serdecznie zapraszamy!

Więcej »

W dzisiejsze popołudnie grupa 18 wolontariuszy z Gminy Oborniki Śląskie wyruszyła spod Urzędu Miejskiego w drogę do Husiatyna na Ukrainie!

W dzisiejsze popołudnie grupa 18 wolontariuszy z Gminy Oborniki Śląskie wyruszyła spod Urzędu Miejskiego w drogę do Husiatyna na Ukrainie by tam porządkować zapomniane, polskie cmentarze w ramach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". W tym roku akcja zorganizowana jest już po raz ósmy. Podczas tegorocznych wakacji ponad 1100 młodych wolontariuszy z całej Polski pracować będzie na 130 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Podolu i Wołyniu.Młodzież nie tylko pielęgnuje mogiły, ale również odwiedza miejsca związane z polską historią na Kresach, nawiązuje kontakty ze swymi ukraińskimi kolegami, zaprasza ich do współpracy, ale również do poznania naszego kraju. W dniu jutrzejszym do wolontariuszy dołączy również Burmistrz Arkadiusz Poprawa.

Więcej »

Innowacyjna edukacja w gminach Oborniki Śląskie, Czernica i Długołęka!

Gmina Oborniki Śląskie jako partner w projekcie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
Liderem projektu jest Gmina Wisznia Mała. Projekt partnerski obejmie 4 gminy (Wisznia Mała, Oborniki Śląskie, Długołęka i Czernica) i 18 szkół w tym wszystkie z terenu naszej gminy. W projekcie przewidujemy rozwijające zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci z zakresu nauk przyrodniczych i robotyki. Poza tym planowane są zajęcia wyjazdowe pozaszkolne np. do Humanitarium, Uniwersytetów, Stacji Badawczo-Dydaktycznych. W ramach projektu szkoły doposażą się również w sprzęt. W ramach projektu przewidujemy również szkolenia dla nauczycieli z robotyki.
Całkowita wartość projektu około 750 tyś. zł. Dofinansowanie 95% . 
Wkład własny gminy – niepieniężny w postaci wynajmu sali.

Więcej »

Informujemy, że na terenie Gminy Oborniki Śląskie 10 lipca 2017 r. rusza kolejna inwestycja drogowa!

Drodzy mieszkańcy,

informujemy, że na terenie Gminy Oborniki Śląskie 10 lipca 2017 r. rusza kolejna inwestycja drogowa! Tym razem remontowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie - Wielka Lipa km 23+340 - 24+070 na długości 730 m. Burmistrz Arkadiusz Poprawa zabiega o to by w jak najszybszym czasie wyremontowany został cały odcinek drogi pomiędzy Obornikami Śląskimi a Wielką Lipą!

Roboty drogowe rozpoczną się 10.07.2017 r., a głównym wykonawcą prac jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Więcej »

Scroll To Top