Wycieczka rowerowa z fabułą…

  … czyli niezwyczajne rowerowozwiedzanie regionu – cz. 2 już 10 września! Zapraszamy!!! 10 września 2017 /niedziela/ Żmigród i okolice, zbiórka basztą w Zespole Pałacowo – Parkowym w Żmigrodzie o godz. 10.45. Powrót ok. 15.00 w to samo miejsce. Długość trasy ok 20 km. Na trasie spotkamy ciekawe postacie, które zdradzą nam lokalne ciekawostki przyrodnicze …

Artykuł Wycieczka rowerowa z fabułą… pochodzi z serwisu Centrum Informacji Turystycznej Baszta.

Więcej »

Program XLVI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,

 że na dzień  31 sierpnia 2017r. godz. 1700       

została zwołana XLVI Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie

 w Urzędzie Miejskim

Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji – 29.06.2016r.
  4. Informacje burmistrza.
  5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  6.  Podjęcie uchwał:

 

1. W sprawie zmiany uchwały XXXVI/241/16  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

     z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2017 rok.

2. W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/240/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

     z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2017 – 2027.

3. W sprawie emisji obligacji.

4. W sprawie zmiany uchwały nr LII/469/14  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

      z dnia 25 września 2014r. w sprawie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.  

5. W sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

    z dnia 22 września 2011r w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.

 6. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica na udział w kosztach funkcjonowania oraz zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Zbawiciela w Oleśnicy.

  1. W sprawie nadania nazwy ulicy Latawcowa położonej w miejscowości Siemianice.
  2. 8.  W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/229/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

     z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

     odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

     tych odpadów.

9. W sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

10. W sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Oborniki Śląskie.

11. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich z dnia

       4 lipca 2017r.

12. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich z dnia

       8 sierpnia 2017.

13. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich z dnia

       4 sierpnia 2017r.

 

  1. Informacje Przewodniczącego Rady.
  2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                              

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

 

Więcej »

Rusza kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Pęgów – Golędzinów.

Szanowni mieszkańcy,
Informujemy, że w związku z kontynuacją prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w dniu 25.08.2017 r. zostanie rozpoczęty kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Pęgów - Golędzinów. Zadanie realizowane jest ze środków DSDiK oraz Gminy Oborniki Śląskie.
W związku z powyższym, 25.08.2017 r. wykonawca prac wprowadzi na tym odcinku czasową zastępczą organizację ruchu.
Planowany czas zakończenia całej inwestycji to 30.09.2017 r.

Więcej »

Senioriada 2017 już niebawem!!!

  Stowarzyszenie Klubu Seniora „Humorek” serdecznie zaprasza na Senioriadę 2017, która odbędzie się już 9 września 2017 r. od godz. 15.00. Uczestnicy spotkają się na żmigrodzkim rynku, z którego przemarszem w kapeluszach udadzą się do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie. Na miejscu występy artystyczne oraz poczęstunek. Serdecznie zapraszamy i polecamy!!! Szczegóły na plakacie poniżej:  

Artykuł Senioriada 2017 już niebawem!!! pochodzi z serwisu Centrum Informacji Turystycznej Baszta.

Więcej »

Jak powstała Trzebnica

Posłuchajcie! Przed laty, dawno, dawno temu, bór tutaj szumiał i zwierzyny było pełno.

W tych to lasach – jak głosi legenda – książę Henryk, Brodatym zwany, wielki miłośnik łowów, często na jelenie polował. Ścigając raz pięknego rogacza, książę oddalił ... czytaj dalej

Więcej »

Scroll To Top