Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „WISZEŃSKA PISANKA”

Na ogłoszony przez OKSiR Wisznia Mała konkurs plastyczny pt „Wiszeńska Pisanka” wpłynęło 53 prac indywidualnych oraz 1 praca zbiorowa ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie- wykonana podczas zajęć świetlicowych prowadzonych przez p. Teresę Kuczyńską. W dniu 22 marca 2018 r. w OKSiR Wisznia Mała odbyło się podsumowanie konkursu, podczas którego komisja dokonała oceny prac w sześciu […] Więcej »

Otwarcie wystawy Bolesława Grabowskiego

W minioną środę 21.03.2018, w Małej Galerii Fotografii „Kontrast”, miało miejsce otwarcie wystawy Bolesława Grabowskiego pt. „Ziemia Święta – Jordania, Izrael, Palestyna”. Poza fotografiami podróżniczymi, artysta podziel się z gośćmi barwnymi historiami z wypraw, przygotował... Więcej »

Rusza program na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Gmina Oborniki Śląskie rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska polegającego na trwałej likwidacji systemu grzewczego opartego na paliwie węglowym. Zadanie będzie realizowane na zasadach określonych w Uchwale nr LIII/416/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1244).

 1. W roku 2018 r. w budżecie gminy Oborniki Śląskie na wykonanie zadania zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł.
 2. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych gminy Oborniki Śląskie.
 3. Dotacja może być udzielona wyłącznie na trwałą likwidację bezklasowych kotłów na paliwa stała i instalację:
 • pieca gazowego CO,
 • pieca elektrycznego CO,
 • kotła na pellet (wyłącznie kotły charakteryzujące się parametrami kotłów 5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012),
 • kotła na węgiel (wyłącznie kotły charakteryzujące się parametrami kotłów 5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012).
 1. Inwestycja podlegająca dofinansowaniu może być zrealizowana wyłącznie w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach z indywidualnym systemem ogrzewania w budynkach jednorodzinnych albo wielorodzinnych. (Dotacja nie jest udzielana w przypadku nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domki letniskowe oraz budynków w budowie, jak również w przypadku nieuregulowanego prawa własności).
 2. Termin naboru: od 6 kwietnia 2018 r. od godz. 9:00 – 18 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 (w godzinach pracy Urzędu).
 3. Sposób i miejsce składania wniosków:
 • pisemnie w pok. nr 7 w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich,
  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie,
 • elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /GMINA_OBORNIKI_SL/Skrytka (przyjęcie odnotowywane będzie od dnia 9 kwietnia 2018 r. od godz. 9:00, mając przy tym na uwadze datę wpływu wniosku na Skrzynkę Podawczą).  
 1. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Druki złożone przed i po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 2. Dotacja będzie przydzielona w wysokości nie więcej niż:
 • 55% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 500 zł – w przypadku wymiany na ogrzewanie gazowe, elektryczne oraz oparte o pellet (wyłącznie kotły charakteryzujące się parametrami kotłów 5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012),
 • 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 500 zł – w przypadku wymiany na ogrzewanie oparte o paliwa stałe – węgiel (wyłącznie kotły charakteryzujące się parametrami kotłów 5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012).
 1. Kryteria wyboru:
 • Kryteria formalne: złożenie przez uprawniony podmiot wniosku spełniającego wymogi określone w §8 ust. 1 i 2 Regulaminu,
 • Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania: zgodność inwestycji z kryteriami wyboru inwestycji wskazanymi w §3 i §4 Regulaminu, co również zostanie potwierdzone w trakcie oględzin oraz poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów inwestycji.
 1. Udzielenie dotacji następuje niezwłocznie po pozytywnym weryfikowaniu wniosku o rozliczenie dotacji.
 2. Dofinansowanie zostanie udzielone dla określonej ilości nieruchomości aż do wyczerpania zaplanowanych środków.
 3. Informacje szczegółowe można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, bądź pod nr tel. 71 310 35 19 w. 446

 

 

Załączniki:

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór pełnomocnictwa

Wzór zgody właściciela/współwłaścicieli

Wniosek o rozliczenie dotacji

Regulamin

Więcej »

Kolejna dotacja dla Gminy Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację ze środków z Programu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu to 100 000 zł. W ramach projektu w parku przy jeziorku ustawione zostaną ławki, usypana zostanie plaża i wybudowane zostanie boisko do siatkówki wraz z ogrodzeniem. Na potrzeby turystów i osób korzystających z powstałej infrastruktury przy Odrze wybudowana zostanie altana drewniana o powierzchni 25m2. Głównym celem operacji jest zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy rzece Odrze w miejscowości Uraz. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój oferty turystycznej oraz aktywizację mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie do działań na rzecz poprawy jakości życia i promocji terenów wzdłuż rzeki Odry.

Więcej »

„Otwarte Drzwi Galerii” – spotkanie młodzieży z Bolesławem Grabowskim

W ramach cyklu „Otwarte Drzwi Galerii”, w środę 21.03.2018, młodzież z klasy 2a gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1, wzięła udział w spotkaniu z Bolesławem Grabowskim, autorem fotografii prezentowanych na wystawie pt. „Ziemia Święta... Więcej »

W tym roku dzieci z Małego Przedszkola w Golędzinowie wykonały palmę wielkanocną.

W tym roku dzieci z Małego Przedszkola w Golędzinowie z pomocą opiekuna grupy Krystyny Korneckiej wykonały palmę wielkanocną. Inicjatorem tegorocznego pomysłu był sołtys Janusz Jaworski. Od samego początku dzielnie kibicował poczynaniom maluchów, które z przejęciem wycinały kolorowe bibuły co nie należy do najłatwiejszych zajęć zważywszy, że dzieci mają 3-5 lat. Pan prezes Adam Mazij , też nam pomógł wykonując piękną kolorową pisankę z naszym logo. Przy tej okazji wszystkie maluchy wraz z opiekunem grupy składają życzenia rodzicom, włodarzom miasta oraz wszystkim, którzy przyczyniają się do dobrego funkcjonowania ,,Małego Przedszkola,,. Życzymy Świąt pełnych nadziei, wiary i miłości oraz radosnych spotkań w gronie najbliższych.
Krystyna Kornecka

Więcej »

Scroll To Top