LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 12 lipca 2018r. godz. 1700 została zwołana LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej  w Obornikach Śląskich Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego. 

Porządek obrad LIX Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie  scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki Śląskie przy ulicy Grzybowej.
  2. 2.      W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Bagno, Kowale.
  3. 3.      W sprawie przyznania medalu okolicznościowego Pani  Annie Gruszce.
  4. 4.      W sprawie przyznania medalu okolicznościowego Pani Irenie Łucji Leszczyńskiej.
  5. 5.      W sprawie przyznania medalu okolicznościowego Pani Antoninie Nawrockiej.

IV .     Zakończenie sesji.  

                                              

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              w Obornikach Śląskich

                                                                                              Agnieszka Zakęś

Więcej »

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert sport i poprawa bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 150/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 03.07.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych z kultury fizycznej, sportu oraz z zakresu poprawy bezpieczeństwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2018 r. nr 450 z późn. zm.)

Więcej »

Bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy i słuchu

9Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa oraz Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy zapraszają na KOLEJNĄ edycję bezpłatnych badań w kierunku osteoporozy oraz słuchu osób powyżej 30 roku życia. Badania odbędą się 19.07.2018r. (czwartek ) w godzinach 09.00-16.00 na parkingu przy Urzędzie Miejskim. O kolejności badania decyduje kolejność zgłoszeń (na miejscu i w dniu badania).

Informujemy, że z przyczyn technicznych od godz.16.00 18 lipca do godz. 17.00 19 lipca część parkingu przy Urzędzie Miejskim będzie wyłączona! Za utrudnienia przepraszamy!

Więcej »

Scroll To Top