Sławny architekt z Trzebnicy

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w roczniku Brzask, edycja z 2012 roku, poświęconego “sławnemu architektowi z Trzebnicy”. Czy była to postać rzeczywiście sławna, czy raczej sprytnie wypromowana osoba, osądźcie sami.

Zapewne czytelnika zaskoczy tytuł artykułu. Nie ma ... czytaj dalej

Więcej »

Diamenty Forbes 2018

Miło nam poinformować, że jedna z najprężniej rozwijających się firm z naszej gminy – Claudie design – została partnerem wspierającym Diamenty Forbesa 2018. W ramach tego patronatu właściciele firmy Kamil Pienio i Przemysław Pienio odwiedzają szesnaście miast w Polsce, gdzie podczas uroczystych gal wręczają nagrody laureatom Diamentów Forbesa, jednocześnie promując firmę CLAUDIE design w Polsce.
CLAUDIE design to firma z 40-letnią tradycją, a od 20 lat uznany w całej Europie producent krzeseł tapicerowanych. Nowoczesna fabryka zatrudniająca ponad 200 pracowników mieści się w Obornikach Śląskich.
Na galę Diamentów Forbesa we Wrocławiu, która odbyła się w marcu br. w hotelu Monopol, został zaproszony Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa. 

Niekwestionowanymi gwiazdami każdej gali są krzesła CLAUDIE design. FOT. Agata Dąbrowska Forbes

Kamil Pienio i Przemysław Pienio wraz z dyrektorem programowym Forbes Polska Romanem Młodkowskim. FOT. Agata Dąbrowska Forbes

Kamil Pienio i Przemysław Pienio – właściciele CLAUDIE design. FOT. Agata Dąbrowska Forbes

Na wrocławskiej gali gościem zaproszonym przez CLAUDIE design był burmistrz Arkadiusz Poprawa. FOT. Agata Dąbrowska Forbes

Wręczenie nagród. FOT. Agata Dąbrowska Forbes

Hotel Monopol - Diamenty Forbesa Wrocław. FOT. Agata Dąbrowska ForbesWięcej »

Otrzymaliśmy dotację na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację w wysokości 140 000 zł ze środków z Programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowy 2018” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu pt. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie – budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich” to 353 670,32 zł. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przyszkolnego na boisko sportowe o nawierzchni sztucznej do uprawiania następujących gier zespołowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i siatkówka.
W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania:
1. roboty rozbiórkowe,
2. roboty przygotowawcze,
3. budowa nawierzchni boiska,
4. montaż osprzętu sportowego (bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, tablice i kosze do koszykówki),
5. montaż piłkochwytów),
6. montaż 2 opraw solarnych typu led.
Głównym celem operacji jest zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój oferty sportowej oraz aktywizację mieszkańców do działań na rzecz poprawy jakości życia i promocji aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Realizacja działań projektowych wpłynie w dużym stopniu na zwiększenie atrakcyjności miasta Oborniki Śląskie i poprawę bazy sportowej.

Więcej »

Burmistrz Obornik Sląskich informuje, o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulicy Grzybowej w miejscowości Oborniki Śląskie.

                                                                                                                                           Oborniki Śląskie, dnia 18 kwietnia 2018 roku

 

 

 

INFORMACJA

  

Burmistrz Obornik Sląskich informuje, o wyłożeniu do wglądu  uczestnikom postępowania projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulicy Grzybowej w miejscowości Oborniki Śląskie.

Projekt zostanie wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich  w pokoju nr 1 w dniach od 27 kwietnia do 21 maja 2018 roku.  Każdy z uczestników postępowania może składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu, które to podlegają następnie zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięciu przez Radę Miejską w Obornikach Śląskich.

Więcej »

Program LVI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,

 że na dzień  26 kwietnia 2018r. godz. 1700       

została zwołana LVI Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie

 w Urzędzie Miejskim

Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LV -Sesji – 29.03.2018r.

IV. Informacje burmistrza.

V.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI.  Podjęcie uchwał:

 

1.      W sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyodrębnienia sołectwa Nowosielce.

2.      W sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Bagno.

3.      W sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.

4.      W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

5.      W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Morzęcin Mały.

 

VII. Informacje Przewodniczącej Rady.

VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                              

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

Więcej »

Kolejna dotacja na sprzęt OSP!

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 46 728 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego dla sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Oborniki Śląskie: OSP Pęgów , OSP Uraz, OSP Rościsławice, OSP Bagno, OSP Lubnów oraz OSP Oborniki Śląskie. Ze środków z dotacji zakupiony zostanie niezbędny sprzęt do ratowania życia mieszkańców Powiatu Trzebnickiego: dwa defibrylatory oraz sześć torby ratownictwa medycznego R-1. Wszystkie działania projektowe realizowane będą w okresie od 1 maja do 29 czerwca 2018 roku.

Więcej »

Scroll To Top