Koncert w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

W najbliższą niedzielę (14.10.2018 r.) w Kościele pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego odbędzie się koncert w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Obornicki Ośrodek Kultury jest partnerem tego wydarzenia.... Więcej »

Koncert Waldemara Rychłego z zespołem do filmu niemego Ponad śnieg”

Już dzisiaj o godz. 19 odbędzie się w Obornickim Ośrodku Kultury wyjątkowe wydarzenie – połączenie koncertu i pokazu filmowego. Do pokazu filmu niemego „Ponad śnieg” włączony będzie koncert folkowy, łączący tradycyjną muzykę europejską z... Więcej »

Przystąpiliśmy do Dolnośląskiej Unii Światłowodowej!

Burmistrz Arkadiusz Poprawa wraz z przedstawicielami innych samorządów przystąpili do Dolnośląskiej Unii Światłowodowej, na której funkcjonowanie firma Orange Polska pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej. Jej celem jest zapewnienie szerokopasmowego internetu mieszkańcom Dolnego Śląska oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Dzięki przystąpieniu do Unii Światłowodowej zlikwidowane zostaną „białe plamy internetowe” w naszym województwie. Zrealizowana inwestycja pozwoli na wprowadzenie w naszej gminie publicznych e-usług i rozwiązań typu Smart City.
Orange Polska realizuje inwestycję budowy szerokopasmowego internetu w 18 dolnośląskich powiatach i 86 gminach. Jest ona współfinansowana ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki temu do 2020 r. światłowód dotrze do blisko 60 tys. gospodarstw domowych i ponad 400 szkół na Dolnym Śląsku.

Więcej »

LXIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 16 października 2018r. godz. 16.00 / wtorek/ została zwołana LXIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Sesja odbywać się będzie
w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego

Porządek obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji z 27.09.2018 r.
IV. Informacje burmistrza.
V. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
VI. Podjęcie uchwał:
1. W sprawie zmiany uchwały nr L/368/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok.
2. W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/229/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
3. W sprawie przyjęcia Statutu Gminy Oborniki Śląskie.
4. W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.
5. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.

VII. Informacje Przewodniczącej Rady.
VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich
Agnieszka Zakęś

Więcej »

Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości zorganizowane przez Powiatowy Zespól Szkół im. W. Reymonta

W środę 10 października w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane przez Powiatowy Zespól Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Ślaskich.   Więcej »

Mecz siatkówki – Oborniki Śląskie vs Gwardia Wrocław

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Olimp zaprasza na mecz siatkówki mężczyzn w ramach III ligii. Podczas sobotniego meczu drużyna Technisat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie podejmie przed własną publicznością drużynę KS Gwardia Wrocław. Zawody rozpoczną się o godzinie 16.00 w hali OSIR w Obornikach Śląskich 13 października. 

Więcej »

Informacja o przewonieniu paliwa gazowego w dniach 8 – 11 października 2018 r.

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 8-11 października 2018 r. na terenie Gminy Oborniki Śląskie przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku.
Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Więcej »

Scroll To Top