Spotkanie – produkcja energii ze źródeł odnawialnych

produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2018 r., o godzinie 18.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach zadania, pn:„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Prusice, Malczyce i Oborniki Śląskie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – działania 3.1.C.

Podczas spotkania omówione zostaną szczegóły i zasady konkursu.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez Lidera projektu Prusickie PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby

Burmistrz Obornik Śląskich

Więcej »

Mali sportowcy wielkie emocje! Już w tą niedzielę!

mali SPORTOWCY, WIELKIE emocje" - pierwszy startujący projekt z programu Aktywny Dolny Śląsk.
W najbliższą niedzielę 17.06 2018 r. startujemy o godzinie 9:00. Rozpoczynamy rodzinną gimnastyką, chwilę później ceremonia otwarcia Turnieju piłki ręcznej dzieci, prezentacja zespołów. Małe granie z wielkimi emocjami. Następnie przerwa, ale tylko taka pozorna. Startują rodzinne ERGOWIOSŁA !!! Po godzinie czas na mecze rewanżowe dzieci. Następnie ceremonia medalowa. Mamy piękne puchary i pięciocyklowe medale. Przenosimy się na parking pod Grzybek i tam "orientujemy się" czyli rodzinne biegi na orientację. Kończymy wspólnym popołudniowym piknikiem.
Zapraszamy

więcej: https://www.facebook.com/miniSPR/

Więcej »

Program LVIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,

 że na dzień  21 czerwca 2018r. godz. 1700       

została zwołana LVIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie

 w Urzędzie Miejskim

Sala Posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.                    Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.                 Przedstawienie porządku obrad.

III.              Przyjęcie protokołu z LVII Sesji – 17.05.2018r.

IV.              Informacje burmistrza.

V.                Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI.               Podjęcie uchwał:

1.      W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania budżetu gminy Oborniki Śląskie za 2017r.

2.      W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik Śląskich

z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2017r.

- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Obornik Śląskich sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017r.,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

- odczytanie sprawozdania, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2017,

- dyskusja na temat wykonania budżetu,

- głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

PRZERWA

3.      W sprawie zmiany uchwały nr L/368/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok.                                                                               

4.      W sprawie  scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki Śląskie przy ulicy Grzybowej.

5.      W sprawie nadania nazwy  ulicy Diamentowa położonej w miejscowości Rościsławice.

6.      W sprawie nadania nazwy ulicy Akacjowa położonej w miejscowości Siemianice.

7.      W sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody-dębu szypułkowego Quercus robur rosnącego na terenie działki ewidencyjnej nr 16 AM-5 obręb Oborniki Śląskie.

VII.           Informacje Przewodniczącego Rady.

VIII.        Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

 

Więcej »

Trwa rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie.

W ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji  na terenie działki zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie  trwają prace, polegające na rekultywacji składowiska.  Łączna wartość umowy to  1 000 050.00 zł. z czego 50 % wartości zadania  sfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Więcej »

Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę fotografii Zenona Harasyma pt. „Spojrzenie obok siebie…”.


Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę fotografii Zenona Harasyma pt. „Spojrzenie obok siebie…”. Wystawa otwarta zostanie we wtorek 19. czerwca o godz.18. Prezentowane fotografie wykonane zostały na ulicach wielu miast i mieszczą się w kanonie street photography. Tak o Street photography pisze sam Harasym ”Street photography nie jest fotoreportażem podporządkowanym danemu wydarzeniu lub jak fotografia dokumentalna określonemu zadaniu. Zawiera cechy fotografii dokumentalnej, ale jest spontanicznie, emocjonalnie wykonanym kadrem lub krótką serią zdjęć dokumentującą zachowania ludzi w miejscach publicznych lub ujmującym dany fragment rzeczywistości. Specyfiką tych zdjęć jest ich przypadkowość.
Fotograf znajdujący się na ulicy jest jakby na polowaniu na sytuację, na kadr. Nie ma czasu na analizę zdarzenia, ani na wybór lub zmianę obiektywu, musi być przygotowany i szybko reagować na dane wydarzenie, scenę czy postać. Wychodząc na ulicę ma jedynie nadzieję i wiarę w swoje umiejętności, niczego nie może zaplanować, musi mieć odrobinę szczęścia znalezienia się w odpowiednim miejscu i czasie”. Wystawę można będzie oglądać do końca sierpnia w Małej Galerii Fotografii ”Kontrast” działającej w OOK.

Więcej »

Noc Bibliotek z historią w tle

Tegoroczne święto promujące czytelnictwo i biblioteki odbyło się 9 czerwca w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. W wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski w naszej książnicy na dworcu czytaliśmy literaturę oraz poznawaliśmy polskie dzieje sprzed stulecia i te bliższe. Podczas nocnych odwiedzin przygoda przeplatała się z historią. Już od godziny 17 do biblioteki przybywali […] Więcej »

Otwarcie wystawy fotografii Zenona Harasyma pt. „Spojrzenie obok siebie…”

Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę fotografii Zenona Harasyma pt. „Spojrzenie obok siebie…”. Wystawa otwarta zostanie we wtorek 19. czerwca o godz.18. Prezentowane fotografie wykonane zostały na ulicach wielu miast i mieszczą się w... Więcej »

Scroll To Top