Trwa budowa świetlic wiejskich w Bagnie i Pęgowie

Na terenie budowy w Bagnie trwają roboty ziemne. Obecnie wykonane zostały wykopy pod fundament, a także wylane zostały ławy fundamentowe. Na projekt budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno Gmina Oborniki Śląskie przeznacza niespełna milion złotych. Budowa świetlicy wiejskiej w Pęgowie jest na etapie wykonania robót ziemnych i fundamentowych. Obecnie przygotowywane i montowane są elementy zbrojenia budynku. Na inwestycje przeznaczone zostało 1 250 000 zł. Realizacja zadań odbywa się przy wsparciu finansowym ze strony Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie obu inwestycji przewidziane zostało na drugą połowę przyszłego roku.

Fundamenty świetlicy w Bagnie

Fundamenty świetlicy w Bagnie

fundamenty pod świetlicę w Pęgowie

Więcej »

XXVI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

W dniu 22 września w Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego ''Husiatyńskiego'' w Obornikach Śląskich odbył się koncert inaugurujący XXVI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Zgromadzoną publiczność przywitał Ksiądz Proboszcz Jacek Wawrzyniak natomiast, przedstawienie programu i słowo o wykonawcach wygłosił – dr hab. Piotr Rojek, prof.nadzw. - Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - dyrektor artystyczny Festiwalu. Podziękowanie po koncercie artystom i publiczności złożyła Halina Muszak - dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury. Na zakończenie podziękował za współpracę wszystkim Jan Buczek - przewodniczący Kapituły Organizacyjnej. W koncercie udział wzięli m.in. - Henryk Cymerman -zastępca burmistrza Obornik Śląskich, Ewa Przysiężna -dyrektor organizacyjny Festiwalu. Publiczność owacjami na stojąco podziękowała artystom za piękny koncert.

tekst:Halina Muszak

zdjęcia:Marek Długosz

Więcej »

22.09.2019 – XXVI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – koncert w wykonaniu Ewy Bąk i Bogdana Makala

Koncert organowy 22.09.2019 W dniu 22 września b.r. w Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego ”Husiatyńskiego” w Obornikach Śląskich odbył się koncert inaugurujący XXVI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Wykonawcy: Ewa Bąk -organy Bogdan Makal –... Więcej »

20.09.2019 r. Wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Korenkiewicz oraz rzeźby Bogusława Zena

W piątek 20 września w Galerii Plastycznej Obornickiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż dwóch wystaw: malarstwa Małgorzaty Korenkiewicz oraz rzeźby Bogusława Zena, która  przypadła na jubileusz 25-lecia pracy twórczej obojga artystów.   Fot. Marek... Więcej »

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że z dniem 01.10.2019 r. zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów segregowanych z miejscowości Golędzinów. Począwszy od 2 października odpady będą odbierane w każdy wtorek, zgodnie z obowiązującym harmonogram. Szczegółowe terminy zostały rozpisane w poniższej tabeli:

Załącznik: 
Więcej »

Przypominamy o obowiązku deratyzacji!

Gmina Oborniki Śląskie przypomina o konieczności przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na obszarach określonych w § 17. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie (uchwała XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016r. ze zm.), którą dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku w terminach:
1) od 1 marca do 30 kwietnia,
2) od 1 października do 30 listopada.

Deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:
1) budynki wielolokalowe;
2) lokale gastronomiczne oraz obiekty żywienia zbiorowego;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) tereny wyłączone z produkcji rolniczej, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie;
7) zakłady przetwórstwa żywności;
8) szpitale;
9) szkoły wszelkiego typu i szczebla oraz żłobki i przedszkola;
10) budynki, w których prowadzi się działalność z zakresu usług noclegowych;
11) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej;
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
Więcej »

Promesa dla OSP z terenu naszej Gminy

Dziś (23 września) komendanci wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oborniki Śląskie odebrali z rąk Wojewody Dolnośląskiego promesy na zakup wyposażenia dla swoich jednostek. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Henryk Cymerman. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Mały Strażak sześć jednostek OSP zostanie doposażonych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie.

Więcej »

Program XII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 26 września 2019 r. godz. 1700  została zwołana XII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady z dnia 29.08.2019 r.

IV. Informacje burmistrza.

V. Wystąpienie przedstawicieli mieszkańców Obornik Śląskich w przedmiocie

      planowanej inwestycji pn. ”Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich

      nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”

VI. Wystąpienie dyrektora DSDiK we Wrocławiu Pana Leszka Locha w przedmiocie planowanej inwestycji pn. ”Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”.

VII.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VIII.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmiany uchwały nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
      z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
      Oborniki Śląskie na lata 2019-2029.

2. W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
      z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok.

  1. W sprawie zmiany uchwały nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji.

4.  W sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
      Gminy Oborniki Śląskie”.

  1. W sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomników przyrody – dębów szypułkowych Quercus robus rosnących na terenie działki ewidencyjnej nr 392/395 AM-1 obręb Wilczyn, działki ewidencyjnej nr 237/212 AM-1 obręb Jary i działki ewidencyjnej nr 185/452 AM -1 obręb Paniowice, gmina Oborniki Śląskie.
  2.  W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oborniki Śląskie.
  3. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.

IX.  Informacje Przewodniczącej Rady.

  1. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

Więcej »

Uczniowie z Trójki popierają Światowy Strajk Klimatyczny

W piątek 20 września miliony uczniów na całym świecie wyszły ze szkół na ulice. Odbyła się największa w historii młodzieżowa akcja klimatyczna, mająca na celu wymuszenie na przywódcach państw zmianę systemową, konieczną do powstrzymania zbliżającej się katastrofy. https://sp3trzebnica.edupage.org/text19/ Więcej »

Scroll To Top