Wernisaż Fronczka i koncert Helaine Vis

Zapraszamy na kolejną odsłonę Wiszeńskich Spotkań ze Sztuką! Najbliższy wernisaż odbędzie się 5 października – wystawa prac Tomasza Fronczka pod tytułem „Retro golf, retro tenis i…” będzie połączona z koncertem Helaine Vis. Helaine Vis to wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Materiał który prezentuje, to zbiór osobistych, szczerych, pełnych emocji wspomnień i przemyśleń. Jej delikatny głos […] Więcej »

Terenowe wydawanie Karty Seniora

Szanowni Państwo,

Wychodząc Państwu naprzeciw od początku października (przez tydzień) Obornickie Karty Seniora będą wydawane na terenie Waszych miejscowości według następującego harmonogramu:

- 1 października - Uraz (remiza OSP) - 09.00 - 12.00, Lubnów (świetlica) - 13.00 - 15.00

- 2 października - Pęgów (remiza OSP) - 09.00 - 12.00, Kotowice (świetlica) - 13.00 - 15.00

- 3 października - Bagno (remiza OSP) - 09.00- 11.00, Osolin (szkoła) - 11.30 - 13.30, Osola (świetlica) - 14.00 - 15.30

- 4 października - Wielka Lipa (agencja pocztowa) - 09.00 - 11.00, Rościsławice  (remiza OSP) - 12.00 - 14.00

- 5 października - Paniowice (świetlica) - 09.00 - 11.00, Wilczyn (świetlica) - 12.00 - 14.00

  

Więcej »

Nabór do programu „Czyste powietrze”

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Jego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program przewiduje m.in.:

 • Wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • Docieplenie przegród budynku,
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Instalację odnawialnych źródeł energii,
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://portal.fos.wroc.pl/ lub u przedstawicieli WFOŚiGW:

 • Pan Roman Papiór – nr tel. 887 447 702 
 • Pani Anita Luda – nr tel. 887 447 703
 • Pani Alicja Sobańska -  nr tel. 887 447 704
 • Pan Tomasz Kubik – nr tel.  887 447 705
 • Pan Piotr Ner – nr tel.  887 447 706.

Ponadto informujemy, że w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 18.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego znajdującej się w budynku „B” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
przy ul. Trzebnickiej 1, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące niniejszego programu.

Więcej »

IV Memoriał im. Zbyszka Strzałkowskiego już niebawem!

Już niebawem odbędzie się IV Memoriał oraz I Maraton MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego Pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich. Podczas imprezy nie zabraknie m.in. wyścigu dla zawodników z licencjami, wyścigu amatorów czy wyścigu dla dzieci. Na uczestników czekają nagrody finansowe i rzeczowe. Zawody wystartują 7 października przy ulicy Parkowej w Obornikach Śląskich. Zapisy na zawody można się zapisać TUTAJ.

Więcej »

Realizacja zadania dotyczącego ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu grantowego „wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”

Realizacja zadania dotyczącego ogniw fotowoltaicznych w ramach „Projektu grantowego – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Prusice, Malczyce i Oborniki Śląskie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – działania 3.1.C”. Całkowita wartość zadania to 7 268494,60 zł natomiast kwota dofinansowania  to 5 971949,83 zł. Liderem Projektu jest Prusickie PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o., Polski Solar Holding Sp. z o.o.,  a partnerami Projektu są Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prusice i Gmina Malczyce W dniu 23 lipca 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach Projektu. Nabór jest ciągły, czyli trwa aż do dnia zakończenia projektu tj. do września 2019 roku. Do tutejszego Urzędu wpłynęło 120 wniosków na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych. Obecnie trwa weryfikacja pierwszych 30 wniosków pod względem formalnym. Prowadząca projekt spółka Prusice PS Energetyka Odnawialna  listownie będzie kontaktować się z osobami, które w terminie złożyły niekompletny wniosek celem jego uzupełnienia i wyjaśnienia. U osób, które w wyznaczonym terminie uzupełnią wniosek i zakwalifikują się do projektu będą przeprowadzone oględziny w terenie z udziałem audytora Projektu celem zweryfikowania  i dokładnego dobrania mocy instalacji do zużycia energii elektrycznej oraz przewidzenia sposobu montażu. Audyt pozwoli właściwie zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną, gwarantując jej sprawność i opłacalność. Następnie dla każdej nieruchomości zostanie przygotowany odrębny projekt wraz z opisem prac, które będzie należało przeprowadzić przy montażu ogniw. Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów i po przeprowadzeniu oględzin zostaną podpisane umowy z Grantobiorcami. Planowany montaż instalacji rozpocznie się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie prawa zamówień publicznych i po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Dofinansowanie dla Mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Malczyce współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu mieszkańcy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu mają możliwość otrzymania grantu w wysokości 85% kosztów związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac związanych z Projektem.

Więcej »

Nowości w naszym DKK

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – o nazwie 11 • 12 • 13 od daty jego powstania – tworzą miłośnicy literatury, którzy spotykają się w naszej bibliotece co miesiąc, wymieniając opinie na tematy związane z twórczością różnych autorów. W tym tygodniu z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej pozyskaliśmy w ramach DKK kilka nowych tytułów. Egzemplarze są już dostępne w […] Więcej »

Bezpieczny zbiór roślin okopowych

Koniec września i początek października to okres prac polowych związanych głównie ze zbiorem ziemniaków i buraków. Wykopki w Polsce mają swoją długą tradycję. Przy okazji niezbędnych prac organizowane są imprezy pod hasłami „wykopki” lub „święto ziemniaka”, które integrują lokalne społeczności.

Jak informuje KRUS, prowadząc aktualne statystyki, do wypadków dochodzi najczęściej poprzez: używanie nieodpowiedniej odzieży oraz obuwia (bez protektorowanej podeszwy i usztywnienia kostki), nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przebywanie na ładunkach podczas transportu, bałagan w obejściu, oraz w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych. Na szczęście wzrastająca świadomość rolników w powiecie trzebnickim i milickim oraz działania prewencyjne KRUS na tym terenie sprawiają, że liczba wypadków maleje. Do placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy w roku 2016 zgłoszono 46 wypadków a w 2017 liczba wypadków to 41. Należy pamiętać, że to właśnie rutynowe prace polowe wiążą się najczęściej z ryzykiem utraty zdrowia na skutek wypadku. Do takiego zdarzenia doszło np. 15 lat temu w gminie Cieszków, powiat milicki, gdzie podczas używania kombajnu zbyt długa i zwiewna odzież osoby obsługującej maszynę, została poderwana przez wiatr i razem z osobą wciągnięta przez podajnik. Doszło wtedy do poważnych obrażeń ciała a mogło się to skończyć śmiercią lub trwałym kalectwem.

Pamiętajmy również, że odpoczynek i przerwa na posiłek regeneracyjny, niezmiernie ważne dla naszego zdrowia, mają swój odpowiedni czas i powinny być właściwie wykorzystane. W trakcie prac polowych, picie alkoholu jest zabronione, gdyż zwiększa ryzyko wypadku i może doprowadzić do trwałego kalectwa lub śmierci. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy, Marek Rusak, przypomina, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli: spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości, będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu i sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Zapobieganie wypadkom przy pracy chroni nas i naszych najbliższych od nieszczęśliwych sytuacji. Bądźmy odpowiedzialni i przewidujący, aby móc w pełni cieszyć się z owoców ciężkiej pracy w gospodarstwie rolnym.

 

                                                                                              PT KRUS w Trzebnicy

Więcej »

Bezpieczny zbiór roślin okopowych

Koniec września i początek października to okres prac polowych związanych głównie ze zbiorem ziemniaków i buraków. Wykopki w Polsce mają swoją długą tradycję. Przy okazji niezbędnych prac organizowane są imprezy pod hasłami „wykopki” lub „święto ziemniaka”, które integrują lokalne społeczności.

Jak informuje KRUS, prowadząc aktualne statystyki, do wypadków dochodzi najczęściej poprzez: używanie nieodpowiedniej odzieży oraz obuwia (bez protektorowanej podeszwy i usztywnienia kostki), nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przebywanie na ładunkach podczas transportu, bałagan w obejściu, oraz w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych. Na szczęście wzrastająca świadomość rolników w powiecie trzebnickim i milickim oraz działania prewencyjne KRUS na tym terenie sprawiają, że liczba wypadków maleje. Do placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy w roku 2016 zgłoszono 46 wypadków a w 2017 liczba wypadków to 41. Należy pamiętać, że to właśnie rutynowe prace polowe wiążą się najczęściej z ryzykiem utraty zdrowia na skutek wypadku. Do takiego zdarzenia doszło np. 15 lat temu w gminie Cieszków, powiat milicki, gdzie podczas używania kombajnu zbyt długa i zwiewna odzież osoby obsługującej maszynę, została poderwana przez wiatr i razem z osobą wciągnięta przez podajnik. Doszło wtedy do poważnych obrażeń ciała a mogło się to skończyć śmiercią lub trwałym kalectwem.

Pamiętajmy również, że odpoczynek i przerwa na posiłek regeneracyjny, niezmiernie ważne dla naszego zdrowia, mają swój odpowiedni czas i powinny być właściwie wykorzystane. W trakcie prac polowych, picie alkoholu jest zabronione, gdyż zwiększa ryzyko wypadku i może doprowadzić do trwałego kalectwa lub śmierci. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy, Marek Rusak, przypomina, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli: spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości, będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu i sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Zapobieganie wypadkom przy pracy chroni nas i naszych najbliższych od nieszczęśliwych sytuacji. Bądźmy odpowiedzialni i przewidujący, aby móc w pełni cieszyć się z owoców ciężkiej pracy w gospodarstwie rolnym.

 

                                                                                              PT KRUS w Trzebnicy

Więcej »

Komunikat dot. przebudowy PSZOK-u

Szanowni mieszkańcy,

W związku z nadal trwającymi pracami przy przebudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie (wraz z towarzyszącą infrastrukturą) oraz montażu wagi informujemy iż, przedłużeniu ulega czas jego zamknięcia, tj. do dnia 31 października 2018 roku.

W przypadku wcześniejszego zakończenia prac informacja zostanie niezwłocznie Państwu udostępniona.

Prosimy o wyrozumiałość i śledzenie naszych ogłoszeń.

Za utrudnienia przepraszamy!

Więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śląskich

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 24 sierpnia 2018 roku. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Obornik Śląskich podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Więcej »

Scroll To Top