Trwają prace przy przebudowie PSZOK w Golędzinowie

Trwają prace przy przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Golędzinowie. Od momentu wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami zauważamy wyraźny wzrost segregowanych odpadów. W związku z potrzebą dostosowania istniejącego punktu do rosnącego zapotrzebowania w zakresie przyjmowania odpadów i zapewnienia odpowiednich standardów zaistniała konieczność jego przebudowy. PSZOK w Golędzinowie, obsługujący mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, funkcjonuje od lipca 2013 r. Jest on jedynym takim punktem na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Ponieważ obiekt ten był w złym stanie technicznym, Burmistrz Arkadiusz Poprawa postanowił pozyskać pieniądze z Funduszy Unijnych na jego przebudowę i udało się! Otrzymaliśmy około 1 milion 420 tyś. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dzięki tej inwestycji w dużej mierze poprawi się gospodarka śmieciami w naszej gminie. Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności. Wpłynie to na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Realizacja Projektu wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie, działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi. W ramach inwestycji planujemy wykonać wiatę do magazynowania odpadów w kontenerach, budynek socjalno-biurowy, place wewnętrzne, tereny zielone, parkingi i przebudować istniejącą drogę dojazdową. Powierzchnia zostanie utwardzona, ogrodzona i oświetlona. Punkt zostanie wyposażony w odpowiednie kontenery do magazynowania odpadów wysegregowanych oraz w EKO-SKŁAD, w którym będzie można magazynować przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki. Planowany termin zakończenia robót listopad 2018 r. Szacowany koszt inwestycji - 1 919 557,01 zł.

 Więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich

Gmina Oborniki Śląskie zaprasza do składania ofert na dzierżawę w okresie od 21.10.2018 r. do 02.11.2018 r. miejsc przy Cmentarzu Komunalnym w Obornikach Śląskich w celu prowadzenia handlu zniczami i kwiatami. 

-       Ilość miejsc do wydzierżawienia – 9.

-       Dzierżawiona powierzchnia – ok. 15 m2.

-       Minimalna opłata za miejsce – 250 zł netto.

-       Miejsce i termin składania ofert –

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1,

Punkt Obsługi Interesanta do 05.10.2018 r. do godz. 1500.

 

O wyborze decyduje wysokość oferowanego czynszu dzierżawnego netto.
Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa dzierżawy, w której podany będzie nr konta Gminy Oborniki Śląskie na które należy dokonać wpłaty czynszu w terminie do 19.10.2018 r.

UWAGA !!!

Jeden oferent może złożyć ofertę na max 2 stanowiska.

 

 

                                                                  Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                          Arkadiusz Poprawa         

Więcej »

XXV Mn. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

Zapraszamy na XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, który odbywa się pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Jego Ekscelencji Ks. Józefa Kupnego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu prof. Grzegorza Kurzyńskiego. Na terenie gminy Wisznia Mała odbędą się trzy koncerty: 30.09.2018 Amane w Miłocinie, 7.10.2018 Dalia Jatautaité i Matas Samulionis w […] Więcej »

Lata dwudzieste, lata trzydzieste…

18 września, po wakacyjnej przerwie, odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Kolejny sezon rozpoczęliśmy dyskusją o dwudziestoleciu międzywojennym. Pamiętać należy, że nowe państwo było zlepkiem trzech zaborów o różnym stopniu  rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego, prawodawstwie czy poziomie edukacyjnym. Mimo tych problemów oraz panującego kryzysu ekonomicznego okres ten był bardzo barwnym czasem w naszej  historii. Uczestnicy spotkania przede […] Więcej »

Powstaje nowy chodnik przy ulicy Łokietka i Grunwaldzkiej

W Obornikach Śląskich przy ulicy Łokietka i Grunwaldzkiej powstaje nowy chodnik. W ramach zadania powstanie blisko 540 mb chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę blisko 190 000 zł w całości sfinansowany z budżetu gminy.Więcej »

Członkowie Zespołu Śpiewaczego Malwy z Kuraszkowa otrzymali nowe stroje

W wtorek 18 września członkowie Zespołu Śpiewaczego Malwy z Kuraszkowa otrzymali nowe stroje. Stroje zakupione zostały przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina” przy wsparciu Gminy Oborniki Śląskie i Obornickiego Ośrodka Kultury ze środków z... Więcej »

Remont drogi wojewódzkiej w Rościsławicach.

Na terenie naszej gminy trwają remonty dróg wojewódzkich. Aktualnie wykonawca zadania firma STRABAG remontuje nawierzchnię w miejscowości Rościsławice. Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 19 września rozpocznie się remont odcinka od ul. Przemysłowej w kierunku Obornik Śląskich.
Za utrudnienia przepraszamy, ale robimy to z myślą o Państwa bezpieczeństwie oraz komforcie jazdy.

Więcej »

Ruszają prace remontowe na kolejnym odcinku dróg wojewódzkich w naszej gminie!

Szanowni Państwo, 

Generalny wykonawca - firma STRABAG informuje, iż w dniu 19.09.2018r rozpocznie roboty w ciągu drogi wojewódzkiej 342 od ulicy Przemysłowej w kierunku Obornik Śląskich do początku terenu zabudowanego. Robimy to z myślą o Państwa komforcie jazdy!

Więcej »

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączony będzie

Osolin ul.Różana, Konwaliowa, Fiołkowa, Nagietkowa, Tulipanowa, Nasturcjowa, Irysowa, Bławatkowa, Wypoczynkowa, Orla, Krucza, Sępia

Rozpoczęcie: 21/09/2018 08:30:00
Zakończenie: 21/09/2018 10:30:00

Kuraszków ul.Lipowa 30-101, Turystyczna, Kościelna, Górna, Krótka, Siemianicka, Polna

Rozpoczęcie: 21/09/2018 11:00:00
Zakończenie: 21/09/2018 13:00:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

Scroll To Top