12.07.2017 – „O tym, jak Frędzelka i Wiercipiętka znalazły czapeczkę” – przedstawienie Teatru TRIP

W OOK podczas wakacji codziennie coś się dzieje. W środę na przykład odbywały się warsztaty malarskie, zajęcia wokalne, gry i zabawy dla dzieci, a oprócz tego odwiedził nas Teatr TRIP z przedstawieniem „O tym,... Więcej »

Komunikat w sprawie odbioru odpadów w Gminie Oborniki Śląskie!

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z zakończeniem realizacji umowy na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, wykonywanej przez Konsorcjum WPO ALBA S.A. oraz ZGK Oborniki Śląskie Sp. z o.o. Gmina Oborniki Śląskie informuje, iż na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki powyższą usługę wykonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ZGK Sp. z o. o. podpisało umowę z podwykonawcą na odbiór odpadów frakcji: papieru i makulatury, tworzyw sztucznych (w tym metali i opakowań wielomateriałowych) oraz szkła,tj. firmą „LECHMET” Sylwester Lech ze Żmigrodu.
Pomimo tej zmiany harmonogram, sposób odbioru oraz wysokość opłaty nie ulegają zmianie.
Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usługi należy zgłaszać pod numer telefonu 71 310 35 19 wew. 434 lub adres e-mail: odpady@oborniki-slaskie.pl.

Więcej »

Okolice Aktywnego i zdrowego seniora – pierwszy miesiąc za nami

10-07-2017        

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie rozpoczęło realizację projektu pn. „Okolice aktywnego i zdrowego seniora” ze środków z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. W świetlicach wiejskich w Jarach, Golędzinowie, Kuraszkowie, Wilczynie oraz szkole podstawowej w Osolinie w ciągu pierwszego miesiąca trwania projektu przeprowadzone zostały dwa warsztaty kulinarne. Dodatkowo odbyło się spotkanie z trenerem zdrowia, psychologiem, wizażystą oraz zorganizowany został wyjazd na basen do Trzebnicy.

Terminarz zajęć w miesiącu lipcu

Więcej »

22 lipca bawimy się w Psarach!

Zapraszamy na dyskotekę przy oranżadzie w Psarach. Nie ma ograniczeń wiekowych, a DJ zagra wspaniałe utwory z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a także całkiem współczesne piosenki. Wstęp to jedyne 5PLN. Każdy uczestnik będzie mógł się poczęstować pyszną, tytułową oranżadą. Zapraszamy! Więcej »

Innowacyjna aplikacja KIEDY WYWÓZ już dostępna!

Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z aplikacji mobilnej - „KIEDY WYWÓZ”. Aplikacja ta jest dostępna na stronie internetowej pod adresem. www.kiedywywoz.pl. Działa ona na urządzeniach typu „smartphone” pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: iOS. Android, Windows 7, Windows 8. Udostępniona za darmo dla użytkowników w następujących sklepach: APP Store, Google Play oraz Windows.

Najważniejsze funkcje aplikacji to:

1)      udostepnianie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla wybranych przez użytkownika lokalizacji - max 3 na jednym urządzeniu,

2)      informowanie Gminy o nieprawidłowościach realizacji zbiórki odpadów,

3)      zgłaszanie dzikich wysypisk –„Śmieci niczyje”,

4)      odbiór powiadomień przesłanych przez Gminę za pomocą standardowych komunikatów,

docelowo:

- lokalizacja PSZOK i gniazd do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,

- edukacja mieszkańców, uzupełniając zakładkę „Edukacja”.

Poniżej w załączniku zamieszczamy instrukcje instalacji oraz użytkowania aplikacji.

Załącznik: 
opis.pdf 4.39MB
Więcej »

W Przedszkolu Publicznym realizowany jest projekt „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER”

W Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich, przy ulicy Sikorskiego 2, realizowany jest projekt "EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER" – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/edukacja-i-partnerstwo-bez-barier/o-projekcie.

Więcej »

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich!

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy na wykonanie „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 – wykonanie ocieplenia obiektu, wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu budynku szkoły, wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania”.

Zakres robót obejmuje: 
Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku szkoły, wymianę istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części instalacji odgromowej. Docieplony zostanie stropodach nad salą gimnastyczną oraz nad częścią szatniową budynku.
Wykonane zostanie ocieplenia całego budynku szkoły wraz z wymianą parapetów.
Budynek zostanie docieplony styropianem o grubości 16cm. Wykonana zostanie wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapety zewnętrzne obiektu a także instalacja centralnego ogrzewania.
Ponadto zakres robót obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie, wymianę grzejników, orurowania i montaż osłon na grzejnikach (bez kotłowni).

Koszt robót związanych z wykonaniem elewacji wynosi: 418 200 brutto.
Koszt robót związany z wymiana instalacji centralnego ogrzewania: 270 600 brutto.

Dodatkowo poza planowanymi pracami wykonane zostaną:
Modernizacja dwóch sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci młodszych. 
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie nowych umywalek, bidetów, pisuarów itp wraz z ich dostosowaniem dla dzieci młodszych
- wykonanie nowych płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach
- wykonanie kabin systemowych
- montaż nowych drzwi łazienkowych

Koszt prac wynosi 57 149,40 brutto.

W kolejnych etapach w latach 2017-2018 wykonana zostanie nowa kotłownia gazowa obiektu oraz wymienione zostanie oświetlenie budynku - wymiana lamp na oprawy LED.

Więcej »

Gmina Oborniki Śląskie rozpoczyna realizację projektu pt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Czernicy oraz Wiszni Małej”.

Gmina Oborniki Śląskie rozpoczyna realizację projektu pt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Czernicy oraz Wiszni Małej”. Burmistrz Arkadiusz Poprawa jako Lider Partnerstwa uzyskał dofinansowanie do termomodernizacji dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej w Osolinie, a także budynku OSIR-u w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania pozyskana przez gminę to ponad 4 miliony złotych na nasze inwestycje! 
Ponadto ogłoszony został również przetarg na remont w Szkole Podstawowej w Osolinie oraz ocieplenie, remont dachu i wymianę okien w całym budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Wszystkie obiekty zakwalifikowane do tego zadania na swój remont generalny czekały od wielu lat!


Więcej »

Otwarte Mistrzostwa Obornik Śląskich

Otwarte Mistrzostwa Obornik Ślaskich po raz kolejny odbędą się na boiskach do siatkówki plażowej. Tym razem turniej odbędzie się w formule Mixtów, czyli parach mieszanych. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w turnieju. Początek zmagań w sobotę 15 lipca od godziny 14.00 na boiskach przy basenie.

Więcej »

Obornicki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i montaż technologii scenicznej i oświetlenia technologicznego dla Obornickiego Ośrodka Kultury

Obornicki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i montaż technologii scenicznej i oświetlenia technologicznego dla Obornickiego Ośrodka Kultury. Treść ogłoszenia w załączniku: ogloszenie_BZP SIWZ_oswietlenie_2017 Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu Zalacznik_nr_4_Wykaz_dostaw Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob Zalacznik_nr_6_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitałowej Zalacznik_nr_7_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_sk Zalacznik_nr_8_Tabela_wyceny_wyposazenia_oswietlenia Zalacznik_nr_9_Tabela_opisu_wyposazenia_oswietlenie_skor Więcej »

Scroll To Top