Kampania społeczna „Czyste Oborniki Śląskie”!

„Czyste Oborniki Śląskie”, „Gmina Bez Plastiku”, „Piję Wodę z Kranu”, „Kompostuję” – to hasła kampanii społecznej, która trwa w Obornikach Śląskich. Kampania adresowana jest do mieszkańców gminy. Jej celem jest poprawa świadomości ochrony środowiska oraz próba zmiany nawyków gospodarowania śmieciami.

- Musimy zmieniać nasze nawyki. Musimy nauczyć się lepiej gospodarować śmieciami, tak jak gospodarujemy wodą, ściekami, prądem i gazem. Wodę, prąd i gaz staramy się oszczędzać – oszczędzajmy też śmieci, przede wszystkim plastik i odpady organiczne. Oszczędzając śmieci, oszczędzimy pieniądze – mówi Hubert Ozimina, radny Rady Miejskiej, pomysłodawca i koordynator kampanii. – Mam nadzieję, że proponowany przez nas przekaz będzie dobrze odebrany przez Mieszkańców Obornik Śląskich i odniesiemy zamierzony skutek.


#GminaBezPlastikuKampania przebiega w kilku etapach. Na początku w internecie emitowane są trzy filmy reklamowe. Każdy na inny temat. Pierwszy zachęca do pilnowania porządku, sprzątania po sobie i wokół siebie, segregowania odpadów. Ma przekonać do mądrego i świadomego ograniczania śmieci.


#PijęWodęzKranuDruga reklama zachęca do picia wody z kranu. Pijąc wodę z kranu możemy ograniczyć kupowanie zwykłej „wody źródlanej” w plastikowych butelkach.

Jeśli każdy mieszkaniec gminy wyrzuci w tygodniu tylko jedną plastikową butelkę, to w ciągu roku usypiemy górę aż z miliona butelek, a wyrzucamy więcej. Picie wody z kranu ma również aspekt ekonomiczny. 1000 litrów wody z sieci wodociągowej kosztuje około 10 zł, wliczając opłatę za ścieki, czyli 1 litr to 1 grosz. A ile kosztuje litr „wody źródlanej” w sklepie? Obornicka kranówka, jest jak „woda źródlana” ze sklepu. Nasza też czerpana jest z podziemnych źródeł.

W filmie pokazane jest miejsce gdzie produkowana jest woda dla Mieszkańców Obornik Śląskich.

- Dbamy o to, aby woda była zdrowa, zdatna do spożycia bezpośrednio i aby miała określone walory smakowe – mówi Adam Michalski, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- Mniejsza ilość odpadów plastikowych wyrzuconych na śmieci, to większe oszczędności dla nas wszystkich - dodaje Arkadiusz Poprawa, Burmistrz Obornik Śląskich.
- Możemy używać opakowań z papieru lub wielorazowego użytku. Czysta Gmina Oborniki Śląskie. Może my dokonać tego razem! – mówią biorący udział w filmie harcerze.


#Kompostuję


Trzeci materiał dotyczy kompostowania. Chcemy zachęcić mieszkańców do zakładania w ogrodach kompostowników i recyklingu odpadków organicznych - przede wszystkim koszonej trawy - we własnych gospodarstwach domowych.W lipcu i w sierpniu kosimy i wyrzucamy wyjątkowo dużo trawy. Zachęcamy mieszkańców, aby trawę wyrzucali na kompost, a nie do brązowych worków. W reklamie wypowiada się mieszkaniec Obornik Śląskich, który sam zrobił kompostownik z europalet, ziemię wykorzystuje w ogrodzie, a podlewa deszczówką.


#CzysteObornikiŚląskie


Kolejny etap kampanii to plakaty, bilbordy, ulotki oraz ogłoszenia w prasie. Jesienią zostanie zorganizowana akcja edukacyjna w szkołach. Uczniowie dostaną bidony na wodę lub sok. Dzieci będą zachęcane do korzystania z opakowań wielorazowego użytku. Dzięki temu ograniczy się ilość wyrzucanych, jednorazowych butelek plastikowych.

Mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie można stawiać za wzór, jeśli chodzi o segregowanie śmieci. Robią to najlepiej na Dolnym Śląsku. Pokazały to analizy przedstawione przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich.  W najbliższym czasie może się okazać, że oborniczanie będą również kompostować trawę i inne odpadki organiczne oraz ograniczą ilość wyrzucanych do śmieci plastików i będą to robić najlepiej na Dolnym Śląsku.

Kampanię w mediach społecznościowych porządkują hashtagi: #CzysteObornikiSlaskie, #GminaBezPlastiku, #PijeWodezKranu i #Kompostuje.

Filmy reklamowe na zlecenie Gminy Oborniki Śląskie, zrealizowała firma Old City Production z Obornik Śląskich.
CZYSTE OBORNIKI ŚLĄSKIE, FILM 1/3

PIJĘ WODĘ Z KRANU, FILM 2/3


KOMPOSTUJĘ, FILM 3/3


Więcej »

Modernizacja obornickiego kina idzie pełną parą!

W tej chwili kontynuowane są prace wyburzeniowe w budynku, konieczna jest rozbiórka dachu nad wyższą częścią budynku (pod pokrycie z dachówki) oraz nad salą kinową razem ze stropem nad salą kinową – belki stropowe są w bardzo złym stanie technicznym, w przeszłości były już wzmacniane. W opracowaniu jest projekt wykonawczy konstrukcji dachu i stropu. W piwnicy wykonano podłoża betonowe i podbicia fundamentów. Nad piwnicą wzmacniane i uzupełniane są istniejące stropy ceramiczne. Na sali kinowej wykonano słupy żelbetowe, na których zostanie wybudowana nowa projektornia. Wszystkie prace pomimo wymienionych, nieprzewidzianych trudności przebiegają prawidłowo i Wykonawca stara się dotrzymać terminy zgodnie z harmonogramem.
Przypominamy, że zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Gminy Oborniki Śląskie i pozyskanego dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 działanie 6.3 pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w kwocie ponad 3 miliony 300 tyś zł.

Więcej »

17.07.2019 – Zapraszamy na zabawę teatralną „”Bajeczka o brzydkiej gąsienicy”

Zapraszamy dziś o godz. 12.30 na ostatnią już w lipcu zabawę teatralną. Wczoraj dzieci wraz z instruktorką Justyną Asztemborską przygotowywały inscenizację pt. „Błękitna baśń”. Podglądaliśmy próbę i oto krótka, fotograficzna relacja. Więcej »

Zarządzenie nr 151/2019 Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprawy bezpieczeństwa przez różne stowarzyszenia

Zarządzenie nr 151/2019 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 12.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu,  poprawy bezpieczeństwa  przez różne stowarzyszenia, koła, związki i kluby w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2019 r. nr 688 z późn. zm.)

Więcej »

Planowane wyłączenia prądu

Jak informuje TAURON Polska Energia planowane wyłączenia prądu nastąpią w miejscowości:

- Oborniki Śl. ul.Wrocławska, Golędzinowska, Witosa, Chopina, Dąbrowskiego, Łokietka, Ptasia, Dworcowa, Trzebnicka, Paderewskiego 16.07.2019 godz. 16:00-20:00
- "INTERMARCHE" Oborniki Śl. ul.Wrocławska 17.07.2019 godz. 7.30 - 9.30
- Oborniki Śl. ul.Wrocławska 29-54, dz.28/6, 46/4, Golędzinowska, Energetyczna dz.8/4, 128, 6/1, 46/2 17.07.2019 godz. 08.00 - 15.00
- "INTERMARCHE" Oborniki Śl. ul.Wrocławska 17.07.2019 godz. 15.00 -17.00
- Oborniki Śl. ul.Wrocławska, Golędzinowska, Witosa, Chopina, Dąbrowskiego, Łokietka, Ptasia, Dworcowa, Trzebnicka, Paderewskiego 18.07.2019 godz. 16.00 - 20.00
- Rościsławice ul.Leśna, Amundsena 19.07.2019 godz. 09.00 - 13.00

Więcej »

06.08.2019 – spotkanie w ramach akcji Senior Na Drodze – Pamiętaj O Bezpieczeństwie

Zapraszamy seniorów na spotkanie z policjantami i ekspertami ruchu drogowego. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo na drogach Obornik Śląskich i występujące tam zagrożenia. Zachęcamy do przyjazdu rowerem, na miejscu będzie można dokonać bezpłatnego przeglądu i... Więcej »

Scroll To Top