Kolejna edycja imprezy „PIKNIK POD WISZNIAKIEM” dofinansowana w ramach PROW na lata 2007-2013

Kolejna edycja imprezy „PIKNIK POD WISZNIAKIEM” dofinansowana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W dniu 27 maja 2014 roku Dyrektor OKSiR w Wiszni Małej: Mariola Blecharczyk wraz z Głównym Księgowym: Andrzejem Kawaliło podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pod nazwą „Piknik pod Wiszniakiem”, którego celem jest umożliwienie młodym mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego zaspokojenia potrzeb kulturalnych
i społecznych oraz poprawa życia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez udział w imprezie muzycznej, organizowanej w dniu  21.06.2014r w Wiszni Małej.
Całkowita wartość operacji wynosi: 58 695,90 zł, natomiast przyznana kwota pomocy:   41 384,00  zł.
(80% wartości kosztów kwalifikowanych).

 

W dniu 27 maja 2014 roku Dyrektor OKSiR w Wiszni Małej: Mariola Blecharczyk wraz z Głównym Księgowym: Andrzejem Kawaliło podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pod nazwą „Piknik pod Wiszniakiem”, którego celem jest umożliwienie młodym mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego zaspokojenia potrzeb kulturalnych i społecznych oraz poprawa życia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez udział w imprezie muzycznej, organizowanej w dniu  21.06.2014r w Wiszni Małej. Całkowita wartość operacji wynosi: 58 695,90 zł, natomiast przyznana kwota pomocy:   41 384,00  zł. (80% wartości kosztów kwalifikowanych).

 

1euro2leader3ds4prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Więcej »

Kolejna edycja imprezy „PIKNIK POD WISZNIAKIEM” dofinansowana w ramach PROW na lata 2007-2013

Kolejna edycja imprezy „PIKNIK POD WISZNIAKIEM” dofinansowana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W dniu 27 maja 2014 roku Dyrektor OKSiR w Wiszni Małej: Mariola Blecharczyk wraz z Głównym Księgowym: Andrzejem Kawaliło podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pod nazwą „Piknik pod Wiszniakiem”, którego celem jest umożliwienie młodym mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego zaspokojenia potrzeb kulturalnych
i społecznych oraz poprawa życia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez udział w imprezie muzycznej, organizowanej w dniu  21.06.2014r w Wiszni Małej.
Całkowita wartość operacji wynosi: 58 695,90 zł, natomiast przyznana kwota pomocy:   41 384,00  zł.
(80% wartości kosztów kwalifikowanych).

 

W dniu 27 maja 2014 roku Dyrektor OKSiR w Wiszni Małej: Mariola Blecharczyk wraz z Głównym Księgowym: Andrzejem Kawaliło podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pod nazwą „Piknik pod Wiszniakiem”, którego celem jest umożliwienie młodym mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego zaspokojenia potrzeb kulturalnych i społecznych oraz poprawa życia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez udział w imprezie muzycznej, organizowanej w dniu  21.06.2014r w Wiszni Małej. Całkowita wartość operacji wynosi: 58 695,90 zł, natomiast przyznana kwota pomocy:   41 384,00  zł. (80% wartości kosztów kwalifikowanych).

 

1euro2leader3ds4prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Więcej »

Zapraszamy na wycieczki

zaprasza na wycieczki 1. Kraków – Wieliczka w dniach 2-3 IX 2014r. (2-dniowa) Zwiedzimy Wawel, Drogę Królewską, Kopalnię Soli. Cena: 280 zł przy 46 osobach lub 320 zł przy mniejszej ilości osób. 2. Budapeszt (zgodnie ze wcześniej przekazanymi danymi) w dniach 2-3-4-5 X 2014r. Zwiedzimy Budę, Peszt, Szentendre, itp.. Cena: 580zł przy 46 osobach lub [...] Więcej »

Scroll To Top