Od dnia 8 listopada 2018 roku zostanie uruchomiona waga na Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.

Szanowni mieszkańcy,

Od dnia 8 listopada 2018 roku zostanie uruchomiona waga na Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.

Przypominamy, iż przyjmowane są wyłącznie następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, tj.:

1)      papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury);

2)      tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych), opakowania wielomateriałowe,

3)      zmieszane odpady opakowaniowe,

4)      metale;

5)      szkło (w tym opakowania ze szkła);

6)      zużyte opony (auta osobowe);

7)      odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone;

8)      zużyte baterie i akumulatory;

9)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

10)  przeterminowane leki;

11)  odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg w roku kalendarzowym:

12)  chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania (wyłącznie z gospodarstwa domowego).

 

Pracownik odmawia przyjęcia odpadów, w przypadku stwierdzenia:

1)      iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych;

2)      zmieszanych odpadów;

3)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne;

4)      odpadów z terenów niezamieszkałych;

5)      braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

Więcej »

Uwaga! Informacja o polowaniu zbiorowym!

 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r prawo łowieckie ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zmianami) wskazuje obowiązek dla dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przekazania informacji o planowanym terminie rozpoczęcia polowania zbiorowego oraz miejscu tego polowania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania. Informacja ta ma być podana do publicznej wiadomości. Mając to na uwadze poniżej umieszczamy informację przekazaną prze Koło Łowieckie Krzyżówka Wrocław.

              

 

 

L.p.

Termin polowania

Godzina rozpoczęcia      

i zakończenia polowania

Miejsce polowania

1

27.10.2018 r.

 

8:00-16:00

Osolin

2

17.11.2018 r.

8:00-16:00

Bagno-Rościsławice

 

3

24.11.2018 r.

8:00-14:00

Siemianice

 

4

22.12.2018 r.

8:00-15:00

Morzęcin Wielki

 

5

12.01.2018 r.

8:00-15:00

Siemianice, Brzezno, Morzęcin Mały

 

Więcej »

31.10.2018 r. Zwiedzanie wystawy w Małej Galerii Fotografii KONTRAST

W dniu dzisiejszym grupa Motylki wraz z paniami opiekunkami z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śl. zwiedziła wystawę pt. Kolory Natury autorstwa Marty Kutrowskiej Kity, Rafała Dudka, Michała Jezierskiego i Romana Gomółki. Wystawa sprawiła dzieciom... Więcej »

31.10.2018 r. Zwiedzanie wystawy w Małej Galerii Fotografii KONTRAST

W dniu dzisiejszym grupa Motylki wraz z paniami opiekunkami z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śl. zwiedziła wystawę pt. Kolory Natury autorstwa Marty Kutrowskiej Kity, Rafała Dudka, Michała Jezierskiego i Romana Gomółki. Wystawa sprawiła dzieciom... Więcej »

Przypominamy o obowiązku deratyzacji!

Gmina Oborniki Śląskie przypomina o konieczności przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na obszarach określonych w § 17. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie (uchwała XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016r.), którą dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku w terminach:
1) od 1 marca do 30 kwietnia,
2) od 1 października do 30 listopada.

Deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:
1) budynki wielolokalowe;
2) lokale gastronomiczne oraz obiekty żywienia zbiorowego;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) tereny wyłączone z produkcji rolniczej, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie;
7) zakłady przetwórstwa żywności;
8) szpitale;
9) szkoły wszelkiego typu i szczebla oraz żłobki i przedszkola;
10) budynki, w których prowadzi się działalność z zakresu usług noclegowych;
11) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej;
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Więcej »

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych !

Szanowni mieszkańcy,


W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy informujemy, iż zmianie ulega termin odbioru odpadów komunalnych dla następujących rejonów i frakcji:
- odpady zmieszane i biodegradowalne – ZGK Sp. z o. o


09.11.2018r. - Pęgów A
13.11.2018r. – Oborniki Śląskie: Maczka, Asnyka, Baczyńskiego, Bukowa, Chełmońskiego, Energetyczna, Fredry, Górna, Herberta, Kownackiego, Gajcego, Łąkowa, Matejki, Miłosza, Makuszyńskiego, Na przejściu, Plac Zwycięstwa, Polna, Prusicka, Staszica, Styki, Wąska, Wita Stwosza.
- frakcja plastiku – WPO ALBA S.A.
15.11.2018r. – Borkowice, Golędzinów, Kuraszków, Kowale, Morzęcin Wielki, Piekary, Przecławice, Siemianice, Wilczyn.
Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Więcej »

Elfy w bibliotece

We wtorek  (30.10) gościliśmy po raz pierwszy grupę „Elfów” z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śl. Dzieci zwiedziły bibliotekę, poznały zasady korzystania ze zbiorów i dowiedziały się jak należy szanować książki.  Na koniec spotkania nasi milusińscy mieli możliwość przeglądania książek, które ich zainteresowały. (MBD) Fot. A. Kuczyńska Więcej »

Zapraszamy na obchody Świetą Niepodległości!

Burmistrz Arkadiusz Poprawa zaprasza mieszkańców i gości do wspólnego świętowania obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Obornikach Śląskich. W ramach obchodów przewidujemy wiele ciekawych wydarzeń.


Projkecja filmu "Katyń. Ostatni Świadek" 

 

Koncert "W hołdzie Ojczyźnie w 100-lecie Odzyskania Niepodległości"

 

Więcej »

Scroll To Top