Park&Ride w Obornikach Śląskich

Trwają prace przy budowie parkingu Park&Ride (P&R) w Obornikach Śląskich w ramach projektu "Zaprojektuj i wybuduj". W ramach zadania zostanie wykonany parking z kostki brukowej na 57 miejsc postojowych (w tym cztery dla osób niepełnosprawnych) oraz 15 miejsc dla rowerów. Planowane zakończenie robót to koniec października br. "Zaprojektuj i wybuduj" to również parkingi P&R w Osoli (oddany do użytku) oraz w Pęgowie (w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej).

Więcej »

Podsumowanie usunięcia azbestu

Na terenie gminy Oborniki Śląskie zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rok 2018. Zgodnie z założeniami regulaminu dofinansowanie do powyższych prac wyniosło 85 %, a 15 % kosztów stanowił wkład własny osoby deklarującej udział w przedsięwzięciu. Dofinansowanie nie obejmowało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. W ostatecznym rozrachunku firma wykonująca usługę, tj. Środowisko i Innowacje Sp. z o .o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15 02-674 Warszawa usunęła z terenu 25 posesji łącznie 52,818 ton wyrobów zawierających azbest zarówno z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz zgromadzonych „luzem” na posesjach.

Więcej »

Bezpieczna droga do szkoły

Ponad 400 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy brało dziś udział w pikniku policyjnym.Tematem przewodnim spotkania policjantów z dziećmi była Bezpieczna droga do szkoły. Podczas prelekcji najmłodsi mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz dowiedzieć się jak bezpiecznie poruszać się na drogach publicznych. Spotkanie było również świetną okazją do zadawania licznych pytań policjantom o ich codziennej pracy, a także do przyjrzenia się radiowozom z bliska.

Więcej »

Remont drogi wojewódzkiej nr 340

Na terenie naszej gminy nadal trwają remonty dróg wojewódzkich. Dzisiaj wykonawca zadania firma STRABAG rozpoczął remont ponad 2 kilometrowego odcinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn. Za utrudnienia przepraszamy, ale robimy to z myślą o Państwa bezpieczeństwie oraz komforcie jazdy.

Więcej »

Utrudnienia w ruchu drogowym

Szanowni Państwo, 

ze względu na trwające remonty dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy w ramach zadania "polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie województwa 
dolnośląskiego" informujemy o wystąpieniu utrudnień w ruchu. Generalny wykonawca zadania firma STRABAG informuje, iż w dniu 06.09.2018r rozpocznie roboty w ciągu drogi wojewódzkiej 340 w Obornikach Śląskich ( od skrzyżowania z ul. Trzebnicką do miejscowości Wilczyn). Dzień później tj. 07.09.2018r. planowane jest rozpoczęcie robót w miejscowości Rościsławice.  Za utrudnienia przepraszamy, ale robimy to z myślą o Państwa komforcie jazdy.

Więcej »

Trzymajmy kciuki za AleBabki z Czeszowa!

DSC_1358

Panie z zespołu AleBabki z Czeszowa śpiewają i wyznaczają sobie kolejne wyzwania: prezentują, podtrzymują i upowszechniają tradycje narodowe. Te górnolotne słowa przekuwają na czyny: występują publicznie ponad 20 razy rocznie, organizują Powiatowy Przegląd Kolęd „Rozśpiewany Czeszów”, wydały dwie płyty, w tym jedną z kolędami i teledysk do jednej z nich. Obecnie pracują nad kilkuminutowym filmem, [...] Więcej »

Konkursy grantowe!!!

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące 2 konkursów granatowych tylko dla Dolnego Śląska. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich mających pomysły na które nie mogą znaleźć finansowania na spotkanie informacyjno – doradcze, które odbędzie się w dniu 06.09.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa [...] Więcej »

Zmiana organizacji ruchu

Gmina Oborniki Ślaskie informuje, iż w odpowiedzi na liczne zgłoszenia i prośby mieszkańców postanowiła utworzyć strefę zamieszkania oznakowaną znakiem D-40 w miejscowości Pęgów w obrębie ulic: Pszenna, Gajowa,
Ogrodowa, Leśna, Polna, Jana Klicha, Na Polance, Kwiatowa, Śliwowa, Zdrowa, Morwowa, Akacjowa, Kościelna, Wąska i Wiśniowa.

Strefa zamieszkania jest obszarem w ruchu drogowym w którym pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić
pieszemu w każdym wypadku), a skrzyżowania wewnątrz strefy będą równorzędne wobec siebie, gdzie będzie obowiązywała zasada pierwszeństwa prawej strony. Ponadto w strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie
prędkości do 20 km/h, zakaz parkowania na ulicach gminnych (nie dotyczy dróg prywatnych), progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi oraz opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół itp., poprawiając znacznie bezpieczeństwo.

Przedmiotowa strefa zamieszkania oznakowana na wlotach od drogi wojewódzkiej nr 342 relacji Wrocław - Oborniki Śląskie oraz drogi powiatowej nr 1366 D relacji Pęgów - Ozorowice.

Natomiast w miejscowości Oborniki Śląskie w obrębie ulic: Fredry, Styki, Gen. Maczka, Łąkowa, fragment Energetycznej, Korzeniowskiego, Polna, Gajcego, Staszica, Stwosza, Gierymskiego, Miłosza, Malczewskiego,
Kossaka, Na Przejściu, Chełmońskiego, Makuszyńskiego, Norwida, Szymborskiej oraz Plac Zwycięstwa, planuje się utworzyć strefę ograniczonej prędkości oznakowaną na wlotach od ul. Trzebnickiej znakiem
B-43 "30 km/h".

W strefie tej będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz równorzędność wszystkich skrzyżowań, gdzie będzie obowiązywała zasada prawej strony. Powyższe działania mają na celu uspokojenie ruchu
kołowego w obszarze strefy poprzez konieczność zachowania ostrożności podczas zbliżania się do skrzyżowania równorzędnego.

Proponowaną zmianę w organizacji ruchu planujemy wprowadzić w drugiej połowie września bieżącego roku.

Prosimy o Państwa opinie w tej sprawie.

fot. prośba jednego z mieszkańców o zmianie organizacji ruchu na jendym z portali społecznościowych.

Więcej »

Narodowe Czytanie – Przedwiośnie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Wisznia Mała na Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Wydarzenie odbędzie się 8.09.2018 w budynku OKSiR Wisznia Mała o godzinie 12:00. Zapraszamy do udziału – osoby zainteresowane przeczytaniem fragmentu działa, prosimy o kontakt z Biblioteką. W programie również muzyczna niespodzianka. E-mail: biblioteka@wiszniamala.pl Więcej »

Scroll To Top