W Dniu Sołtysa dobre wieści dla sołectw ;-)

Logo Osolina z tłem
Niebawem będziemy mieć nową ustawę o funduszu sołeckim. Zmiany względem poprzedniej z 2009 roku to głównie ułatwienia.
W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
  • Realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa.
    • Możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym. Oczywiście korekty muszą być wniesione przez zebranie wiejskie.
    • Wprowadzenie zapisu zwiększającego 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.
Ustawa została przyjęta 6 marca 2014 przez Senat i wejdzie w życie 7 dni po podpisaniu przez Prezydenta.
JKK Więcej »

Obwieszczenie Minstra ws. budowy S-5

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dn. 7 lutego 2014 r., znak: DOII-III-eb/BOII-3eb-772-75-239/12/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 … Continue reading Więcej »

Wczasy w Dźwirzynie

St UTW „Tęcza” proponuje wypoczynek letni w Dźwirzynie ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy 7 dni (od 23.08.2014r.) 588zł bez dojazdu. Dźwirzyno – popularne kąpielisko na Wybrzeżu Koszalińskim w gminie Kołobrzeg w odległości 12 km od miasta. Miejscowość jest bardzo atrakcyjna pod względem krajobrazowo – przyrodniczym. Na klimat lokalny decydujący wpływ wywiera otwarte morze. Cechuje się znacznym nasileniem czynników [...] Więcej »

Scroll To Top