Pomoc poszkodowanym w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

Pomoc poszkodowanym w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.
Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r.
Stawki pomocy wynoszą:
1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.
Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji.
Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW

https://www.minrol.gov.pl/…/Niekorzystne-zjawiska-atmosfery…

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Wsparcie będzie udzielane:
• w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
• poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.).

Źródło:
http://www.arimr.gov.pl/…/pomoc-dla-producentow-drzew-i-krz…

Więcej »

MTB Cross Country w Mienicach za nami!

41 zawodników i zawodniczek stawiło się 9.09.2017 r. na starcie wyścigu MTB CROSS COUNTRY w Mienicach. Mężczyźni mieli do pokonania dwie pętle (łącznie 26 km), natomiast kobiety o jedną pętlę mniej, czyli równe 13 km. Trasa z początku była łagodna. Brukowana droga zmieniała się jednak w ostry podjazd, który nie oszczędzał ani kolarzy, ani ich […] Więcej »

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie! Tym razem chcemy zapewnić bezpłatne miejsca w Żłobku Integracyjnym w Obornikach Śląskich!

We wrześniu br. Burmistrz Arkadiusz Poprawa złożył kolejny wniosek o dofinansowanie!

Tym razem ubiegamy się o stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem", które jednocześnie stanowią szansę na powrót do pracy.

Przedmiotem projektu jest wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie ilości miejsc opieki w żłobku w Obornikach Śląskich.

Planowany termin realizacji projektu to okres 01/04/2018 -
31/03/2020 i swoim zakresem obejmie:
• utworzenie 51 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich , w tym zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
• sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki dziećmi do lat 3,
• pokrycie kosztów opłat za pobyt dzieci w żłobku dla istniejących miejsc opieki dziećmi do lat 3,

W ramach projektu zakłada się rekrutację 135 uczestników projektu. Projekt zakłada, że, co najmniej 50% uczestników projektu zamieszkiwały będą obszary wiejskie.
Po ustaniu dofinansowania z EFS, koszty utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 min. przez 2 lata finansowane będą z wpłat ponoszonych przez opiekunów dzieci oraz ze środków budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

*Do kogo będzie skierowany projekt?*

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie oraz gmin ościennych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, którzy chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowywaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:

• osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym,

• osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu odbywała się będzie na podstawie naboru wniosków Uczestników do Projektu. Zasady naboru określał będzie szczegółowo regulamin rekrutacji.

Trzymajcie kciuki aby wniosek otrzymał dofinansowanie!

Całkowita wartość projektu: 723 791,07 zł
Kwota dofinansowania: 615 217,75 zł


Więcej »

Spływ kajakowy Barycz 2017!

  Już w sobotę (16 września br.) miłośnicy turystyki kajakowej będą mieli możliwość przeżyć kolejną niecodzienną przygodę. Wszystko za sprawą kolejnego spływu kajakowego, niezwykle urokliwą rzeką Barycz… Co tym razem napotkają uczestnicy na swojej drodze? Przyroda, lasy, krzewy, dzika zwierzyna, ptactwo, to jest naturalne bogactwo Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, które z pewnością ponownie urzeknie każdego turystę. …

Artykuł Spływ kajakowy Barycz 2017! pochodzi z serwisu Centrum Informacji Turystycznej Baszta.

Więcej »

Zespół Wieży POMOT Pęgów awansował do ekstraligi szachowej!

Po 9 dniach walki podczas Drużynowych Mistrzostw Polski I liga w Poroninie zespół Wieży POMOT Pęgów awansował do ekstraligi szachowej. Na sukces złożyło się 7 zwycięstw, jeden remis i jedna porażka. Drużyna wystąpiła w składzie: Aleksander Hnydiuk, Vojtech Plat, Piotr Nguyen, Damian Wcisło, Paweł Kowalczyk i Joanna Majdan.
Wielkie brawa i gratulacje dla zawodników, którzy w piękny sposób uczcili pięciolecie istnienia klubu. Oprócz sukcesu drużynowego były i sukcesy indywidualne. Swoje szachownice wygrali: Paweł Kowalczyk z rewelacyjnym wynikiem 9 punktów na 9 możliwych, Vojtech Plat oraz Piotr Nguyen. Podziękowania dla naszych sponsorów firmy POMOT Chojna oraz Firmy JAKO POLSKA sp. z o.o.

Więcej »

Klasztor ze starych fotografii III

Kolejna porcja fotografii z kolekcji przedstawiającej życie w trzebnickim klasztorze w początkach XX w. Dziś klasztorny szpital z przyległościami.

Więcej zdjęć dostępnych jest w pozostałych wpisach:

  • http://ziemiatrzebnicka.pl/klasztor-ze-starych-fotografii-cz-ii/
  • http://ziemiatrzebnicka.pl/klasztor-ze-starych-fotografii/

Zapraszamy do oglądania!

czytaj dalej Więcej »

Scroll To Top