XXIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny.

4 kwietnia odbył się XXIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny. 20 najlepszych znawców mitologii, uczniów klas piątych z naszego powiatu, spotkało się by walczyć o tytuł laureata konkursu i wieniec laurowy – „symbol, nagrodę w równej walce”. Uczestniczy zmierzyli się z testem przygotowanym przez specjalistów ze Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa”.

Więcej »

II Edycja Powiatowego Konkursu Umiejętności z Języka Angielskiego „Master of English” pod patronatem Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa”.

W czwartek 14 marca 2019r już po raz drugi odbył się Powiatowy Konkurs Umiejętności z Języka Angielskiego "Master of English". W tym roku konkurs odbył się w naszej szkole. W konkursie wzięło udział piętnastu uczestników z dwunastu szkół naszego powiatu. Poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Uczniowie musieli się wykazać doskonałą umiejętnością słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstu w języku angielskim, znajomością gramatyki i słownictwa języka angielskiego aby rozwiązać test leksykalno - gramatyczny, przetłumaczyć i przekształcić zdania. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Więcej »

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie strajku nauczycieli

 

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych!

Zakończyły się referenda strajkowe w placówkach oświatowych objętych sporem zbiorowym; we wszystkich naszych szkołach podstawowych i przedszkolach zdecydowana większość pracowników opowiedziała się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Na tej podstawie Zarząd Oddziału ZNP w Trzebnicy poinformował dyrektorów o rozpoczęciu w ich placówkach z dniem 8 kwietnia br. strajku bezterminowego.

Wyniki referendum pozwalają przypuszczać, iż w strajku mogą wziąć udział wszyscy do niego uprawnieni pracownicy szkół lub ich zdecydowana większość. W takiej sytuacji dyrektorzy szkół i przedszkoli nie będą w stanie zapewnić należytej opieki dzieciom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas określony. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych i  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica wystąpili z takimi wnioskami o zgodę na zawieszenie zajęć. Jeżeli akcja strajkowa rozpocznie się, a dyrektorzy nie będą w stanie zapewnić należytej opieki to taką zgodę otrzymają. Nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, dlatego decyzje o zawieszeniu zajęć będą podejmowane na każdy kolejny dzień trwania strajku, aż do odwołania.

Dyrektorzy  naszych placówek dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla dzieci i rodziców powstałe w wyniku strajku. Zostali oni przeze mnie zobowiązani do powiadomienia Rodziców o sposobie organizacji opieki doraźnej nad dzieckiem w czasie trwania ewentualnej akcji strajkowej, w szczególności dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki własnej lub zapewnienia opieki w ramach zasiłku opiekuńczego na dziecko. Opieka w szkole, czy przedszkolu może jednak zostać zorganizowana jedynie w ograniczonym zakresie przy pomocy nauczycieli niestrajkujących.

Szanowni Rodzice, w związku z powyższym zwracam się również do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość, cierpliwość i pomoc w organizacji opieki nad dziećmi. Z mojej strony zapewniam, że w każdej trudnej sytuacji, po zgłoszeniu jej przez dyrektora placówki, będę podejmował indywidualne decyzje o pomocy doraźnej, tak abyśmy wspólnie poradzili sobie z powstałym problemem.  W czasie akcji strajkowej w trakcie godzin lekcyjnych uruchomię możliwość skorzystania rodzica z dzieckiem z kina, basenu oraz sali squash za odpłatnością w wysokości 1 zł od osoby. Pracownicy Urzędu Miejskiego mogą do pracy przyjść ze swoimi dziećmi.

Pragnę podkreślić, że nadal trwają negocjacje rządu z nauczycielami w sprawie zawarcia porozumienia. Wszyscy wyrażamy nadzieję, że strony dojdą do porozumienia i akcja strajkowa zostanie odwołana, a szkoły i przedszkola będą pracowały zgodnie z ustaloną organizacją.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa, m.in. poprzez strony internetowe placówek i stronę internetową Urzędu Miejskiego, ale też tablice ogłoszeń w szkołach, dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji kierowanych przez dyrekcję placówki.

 

Z wyrazami szacunku
i wiarą w rozwiązanie sprawy

podpis3.png

 

 

 

Więcej »

Projekt edukacyjny klasy I a „Jesteśmy cząstką Kosmosu, czyli podróż przez Układ Słoneczny”.

Klasa I a  ukończyła projekt edukacyjny dzięki, któremu uczniowie zdobyli  i wzbogacili swoją wiedzę na temat planet, ich nazw, wielkości oraz kolejności w Układzie Słonecznym. Dzieci poznały  ciekawostki o Ziemi, Słońcu,  Gwiazdach i Księżycu. Uczyły się też o innych ciałach niebieskich, takich jak meteoryty, komety oraz zjawiskach występowania czarnych dziur i drogi mlecznej.

Więcej »

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

w związku z zawieszeniem strajku nauczycieli od poniedziałku, tj.29.04.2019 r.

zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem.

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                       Dyrekcja szkoły

Więcej »

Powiatowy konkurs polonistyczny „Czytam między słowami”

Dnia 20 V 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy odbyła się XIII edycja powiatowego konkursu polonistycznego „Czytam między słowami”. Jego celem jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności koncentracji i gustów czytelniczych.

Więcej »

Odpłatność za obiady za maj i czerwiec 2019

Odpłatność za obiady za m-c czerwiec - 57,60 zł

prosimy o uregulowanie opłat za czerwiec najpóżniej do 5.06.2019

( ponieważ konto na które dokonywane są wpłaty zostanie 10.06 zablokowane )

Jeden obiad kosztuje 4,80

Wpłaty należy dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca  na konto BankuSpółdzielczy  w Trzebnicy

nr konta 40 9591 0004 2001 0000 5845 0003

Więcej »

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Poczet Sztandarowy oraz delegacja pracowników i uczniów wzięła udział we Mszy Św. w intencji Ojczyzny oraz złożyła kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i Pomnikiem Sybiraków.

https://sp3trzebnica.edupage.org/album/#gallery/441

Więcej »

Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej.

        Tradycyjnie już, pod koniec kwietnia, świętujemy w naszej gminie Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej, a pomnik im poświęcony jest pod opieką naszej szkoły.. W tym roku przy pomniku Pionierów spotkaliśmy się 8 maja, by uczcić pamięć pierwszych osadników, którzy odbudowywali i tworzyli miasto z powojennych gruzów.  

Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej..

Więcej »

Wycieczka geograficzna dla klas piątych

            9 i 10 maja grupa piątoklasistów uczestniczyła w wycieczce geograficznej na Wyżynę Śląską i Jurę Krakowsko-Częstochowską. Pierwszym zwiedzanym obiektem było Muzeum Śląskie usytuowane w budynkach dawnej kopalni Katowice, ale zanim tam dotarliśmy, obejrzeliśmy architektoniczną ikonę Katowic - halę Spodek. W muzeum uczestniczyliśmy w lekcji “Od Masajów do Jakutów”, która odbywała się w przestrzeni edukacyjnej “Na tropie Tomka”.         Wycieczka geograficzna klas V.

Więcej »

WARSZTATY DLA RODZICÓW – PILNE!

       Szanowni Państwo, w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w naszej szkole odbędą się warsztaty dla rodziców prowadzone przez Psychologa.

Temat: „Stawianie granic, czyli twórcza konsekwencja”

Czas trwania: 16:30 - 19:30.

Termin: 20 marca 2019 r.

         Każdy rodzic, który chce wziąć udział w warsztacie musi wypełnić formularz, który znajduje się na stronie:

http://fundacjawdroge.pl/  

 

         W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z wicedyrektor Małgorzatą Gadawską

 

Z poważaniem

Małgorzata Gadawska

Więcej »

Przerwa na czytanie.

14 maja br. w naszej szkole odbyła się kolejna akcja czytelnicza „Przerwa na czytanie” Największą atrakcją cieszył się teatrzyk kamishibai. Bajki czytali starsi uczniowie przebrani za postacie z bajek. Po wysłuchaniu bajki była zabawa z poznana właśnie bajką. Ta przerwa na czytanie to świetna zabawa :)

      28
      Więcej »

      Scroll To Top