Home / Gmina Oborniki Śl.

Category Archives: Gmina Oborniki Śl.

Feed Subscription<

Zajęcia „Szachy Rozwijają”

Zapraszamy na zajęcia szachowe od 7 marca. W Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę godz. 13.30 w sali 24. Kontakt: Przemysław Lichwa 608 841 613, e-mail: wiezapegow@gmail.com. Zajęcia poprowadzi Mistrz Marian Kwieciński. Koszt miesięcznego udziału w zajęciach to 40 zł.Więcej »

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze – UTW Atena

Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena" przeszło do hisotri. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie za 2017 rok. Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową pracę Zarządu UTW na rzecz seniorów z naszej gminy. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa dziękując pani Prezes za dotychczasową kadencję zaznaczył, że już od kwietnia zacznie obowiązywać Obornicka Karta Seniora,  co zostało pozytywnie odebrane przez zebranych. Pod koniec spotkania zostały zorganizowane wybory nowego zarządu, którego prezesem na kolejną kadencję ponownie została Pani Ewa Materny.

Więcej »

LIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 27 luty 2018r. godz. 1700 została zwołana LIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego:

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LII -Sesji – 30.01.2018r.

IV. Informacje burmistrza.

V.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI.  Podjęcie uchwał:

 

1. W sprawie zmiany uchwały nr L/368/17  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok.

2. W sprawie zmiany uchwały nr L/367/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2018-2027.

3. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXV/173/16 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice.

4. W sprawie zmiany uchwały nr LII/404/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Lubnów,  Pęgów, Wielka Lipa, Zajączków.

5. W sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki Śląskie przy ul. Władysława Warneńczyka.

6. W sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Oborniki Śląskie.

7. W sprawie nadania nazwy ulicy Jana Brzechwy położonej w miejscowości Pęgów.

     8. Zmieniająca uchwałę nr XLVI/335/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z

        dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na

        wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na

        terenie gminy Oborniki Śląskie

9. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.

 

 

VII. Informacje Przewodniczącej Rady.

VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                              

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              w Obornikach Śląskich

                                                                                              Agnieszka Zakęś

Więcej »

150 dzieci z terenu Gminy nauczy się za darmo pływać!

Dnia 21 lutego 2018 roku uruchomiony został program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Z naszej Gminy w programie bierze udział 150 dzieci z wszystkich szkół podstawowych – 10 grup po 15 osób, które będą uczyły się nauki pływania na basenach w Trzebnicy i Brzegu Dolnym. Realizatorem projektu „Umiem pływać”, którego regionalna nazwa to – „Dolnoślązaczek Umie Pływać 2018” jest Dolnośląska Federacja Sportu przy współudziale Gminy Oborniki Śląskie. W ramach zadania pokryte będą wydatki: wejścia na basen, opłaty za pracę instruktora,  ubezpieczenia uczestników, koszty transportu dzieci dojeżdżających na basen oraz opieka nad dziećmi w czasie transportu i zajęć na pływalniach. Od uczestników nie będą pobierane opłaty.

Więcej »

Jak co roku w karnawale, wszyscy bawili się wspaniale!

Bal karnawałowy to już wieloletnia tradycja w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich.  Dla naszych uczniów to niezwykły długo wyczekiwany dzień, pełen radości, przepełniony dobrą zabawą, muzyką i konkursami. 

W dniu 9 lutego odbył się bal karnawałowy dla uczniów  klas 0-3 oraz dzieci z grup przedszkolnych. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Wcześniej uczniowie z każdej klasy na swoich zajęciach edukacyjnych przygotowali piękne kolorowe maski, które służyły za dekorację sali oraz nadmuchali przeszło dwieście kolorowych balonów. O godzinie 9 na parkiecie pojawiły się dzieci przebrane w piękne, kolorowe stroje - księżniczki, piraci, wróżki, aniołki, rycerze, motylki, policjanci, Spider-Mani ...   - nie sposób wymienić tych wszystkich  postaci.

  Wszystkie dzieci bawiły się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki przygotowanej przez dj Kamila.  Były pociągi, korowody, kółeczka, tańce w parach oraz konkursy przygotowane i prowadzone przez specjalnego gościa -Panią Anię przebraną za Panią Popy z Trolli.   W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Niestety, radosna zabawa szybko dobiegła końca.  Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, dostarczyła miłych wrażeń  zarówno  dzieciom jak i nauczycielom!

Nauczyciele SP nr 2 w Obornikach Śląskich

Więcej »

MAK+ w naszej bibliotece

  Drodzy CZYTELNICY! Biblioteka przechodzi na nowy program komputerowy. Przepisy i technologia wymuszają na nas uaktualnienie danych na podstawie Państwa dowodów tożsamości, co wiąże się z koniecznością przerejestrowania każdego użytkownika. Początkowo czas obsługi może się wydłużyć. Prosimy więc o wyrozumiałość i cierpliwość. Oprogramowanie, którym Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza posługiwała się dotychczas (od 2004 r. ) […] Więcej »

Scroll To Top