Home / Gmina Trzebnica / Raszów

Category Archives: Raszów

Feed Subscription<

Porady prawne i specjalistyczne w czerwcu 2017 r.

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

 • prawnik - porady w pierwszy, drugi i trzeci wtorek (6, 13 i 20 czerwca) w godz. 9.00 - 12.00
 • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17

 

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

 • prawnik - porady w piątki w dniach 9 i 23 czerwca w godz. 12.00 - 15.00
 • psycholog - w czwartki w godz. 15.00 - 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

 

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

 • prawnik - drugi i czwarty wtorek (9 i 23 maja) w godz. 14.00 - 17.30
 • psycholog - w drugi i czwarty piątek miesiąca (12 i 26 maja) w godz. 15.00 - 17.30

Głównym celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Gmin dostępu do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych (psychologicznych) w poszczególnych Punktach Porad. Dzięki udzielonym dotacjom możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów: prawnika oraz psychologa.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy i porad naszych specjalistów.

   Więcej »

   Porady prawne i specjalistyczne w maju 2017 r.

   Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

   • prawnik - porady w pierwszy, drugi i trzeci wtorek (9, 16 i 23 maja) w godz. 9.00 - 12.00
   • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17

    

   Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

   • prawnik - porady w piątki w dniach 12, 19 i 26 maja w godz. 12.00 - 15.00
   • psycholog - w czwartki w godz. 15.00 - 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

    

   Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

   • prawnik - drugi i czwarty wtorek (9 i 23 maja) w godz. 14.00 - 17.30
   • psycholog - w drugi i czwarty piątek miesiąca (12 i 26 maja) w godz. 15.00 - 17.30

    

   Głównym celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Gmin dostępu do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych (psychologicznych) w poszczególnych Punktach Porad. Dzięki udzielonym dotacjom możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów: prawnika oraz psychologa.

   Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy i porad naszych specjalistów.

    Więcej »

    Porady prawne i specjalistyczne w kwietniu 2017 r.

    Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

    • prawnik - porady w pierwszy, drugi i czwarty wtorek (4, 11 i 25 kwietnia) w godz. 9.00 - 12.00
    • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17

     

    Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

    • prawnik - porady w piątki w dniach 7, 14 I 28 kwietnia w godz. 12.00 - 15.00
    • psycholog - w czwartki w godz. 15.00 - 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

     

    Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

    • prawnik - drugi i czwarty wtorek (11 i 25 kwietnia) w godz. 14.00 - 17.30
    • psycholog - w piątek po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

     

    Głównym celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Gmin dostępu do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych (psychologicznych) w poszczególnych Punktach Porad. Dzięki udzielonym dotacjom możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów: prawnika oraz psychologa.

    Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy i porad naszych specjalistów.

     Więcej »

     Porady prawne i specjalistyczne w kwietniu 2017 r.

     Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

     • prawnik - porady w pierwszy, drugi i czwarty wtorek (4, 11 i 25 kwietnia) w godz. 9.00 - 12.00
     • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17

      

     Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

     • prawnik - porady w piątki w dniach 7, 14 I 28 kwietnia w godz. 12.00 - 15.00
     • psycholog - w czwartki w godz. 15.00 - 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

      

     Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

     • prawnik - drugi i czwarty wtorek (11 i 25 kwietnia) w godz. 14.00 - 17.30
     • psycholog - w piątek po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

      

     Głównym celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Gmin dostępu do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych (psychologicznych) w poszczególnych Punktach Porad. Dzięki udzielonym dotacjom możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów: prawnika oraz psychologa.

     Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy i porad naszych specjalistów.

      Więcej »

      Porady prawne i specjalistyczne w 2017 r.

      Porady prawne i specjalistyczne w 2017 r.

      Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie z Raszowa k/Trzebnicy, jako Lider wraz z Partnerem – Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia to realizatorzy projektów, dzięki którym możliwe jest skorzystanie z pomocy prawnej i specjalistycznej w trzech Punktach Porad, które zostały utworzone dzięki dotacjom udzielonym przez jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Wisznia Mała, Prusice oraz Żmigród.

      Obecnie, biorąc pod uwagę rozmieszczenie poszczególnych Punktów, "mapa poradnictwa" na terenie Powiatu Trzebnickiego wygląda następująco:

      • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba: dawny Ośrodek Zdrowia, obecnie GOPS - I piętro (dotacja Gminy Wisznia Mała)
      • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)
      • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

      Głównym celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Gmin dostępu do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych (psychologicznych) w poszczególnych Punktach Porad. Dzięki udzielonym dotacjom możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów: prawnika oraz psychologa.

      W ramach działań informacyjno - promocyjnych, przewidzianych w projektach, zostały opracowane plakaty. Mają one pomóc w znalezieniu informacji na temat Punktów i świadczonych w nich porad, ale także przekazać podstawowe dane adresowe o instytucjach, które naszym zdaniem stanowią ważny element systemu administracyjno – prawnego, mającego na celu wsparcie i obsługę mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.

      Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy i porad naszych specjalistów.

      Więcej »

      Porady prawne i specjalistyczne w marcu 2017 r.

      Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

      • prawnik - porady w pierwszy, drugi i trzeci wtorek (7, 14, 21 marca) w godz. 9.00 - 12.00
      • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17


      Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

      • prawnik - porady w piątki w dniach 10, 17 i 24 marca w godz. 12.00 - 15.00
      • psycholog - konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

       

      Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

      • prawnik - drugi i czwarty wtorek (14 i 28 marca) w godz. 14.00 - 17.30
      • psycholog - w poniedziałek po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

      Uprzejmie informujemy, iż dzięki dotacji Gminy Wisznia Mała od marca 2017 r. ponownie istnieje możliwość skorzystania z porady prawnika i psychologa w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej, prowadzonym przez nasze stowarzyszenie.

        Więcej »

        Porady prawne i specjalistyczne w lutym 2017 r.

        Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

        • prawnik - porady w pierwszy, drugi i trzeci wtorek (7, 14, 21 lutego) w godz. 9.00 - 12.00
        • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17


        Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

        • prawnik - porady w piątki w dniach 17 i 24 lutego w godz. 12.00 - 15.00
        • psycholog - konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

        Uprzejmie informujemy, iż dzięki dotacji Gminy Prusice od lutego 2017 r. ponownie istnieje możliwość skorzystania z porady prawnika i psychologa w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich, prowadzonym przez nasze stowarzyszenie.

         Więcej »

         Porady prawne i specjalistyczne w styczniu 2017 r.

         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

         • prawnik - porady w ostatni wtorek 31 stycznia w godz. 9.00 - 12.00
         • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17

         Uprzejmie informujemy, iż dzięki dotacji Gminy Żmigród  od stycznia 2017 r. ponownie istnieje możliwość skorzystania z porady prawnika i psychologa w Punkcie Porad Prawnych i Psychologicznych w Żmigrodzie, prowadzonym przez nasze stowarzyszenie.

         Więcej »

         Porady prawne i specjalistyczne w grudniu 2016

         PORADY W GRUDNIU 2016 - szczegóły na stronie www.porady.sal.org.pl


         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

         • prawnik - drugi i czwarty wtorek (13 i 27 grudnia) w godz. 15.00 - 18.30
         • psycholog - drugi i trzeci poniedziałek (12 i 19 grudnia) w godz. 12.30 - 17.30

         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)

         • prawnik - porady w drugi, trzeci i czwarty wtorek (8, 15 i 22 listopada) w godz. 9.00 - 12.00
         • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17)

         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

         • prawnik - porady w dniach 7 i 13 grudnia w godz. 13.00 - 16.00
         • psycholog - konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

          

         Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach.

         Kontakt: stowarzyszenie@sal.org.pl

         Z uwagi na charakter świadczonej pomocy i dotychczasową współpracę stowarzyszenia z samorządem, pomieszczenia na poszczególne Punkty, udostępniane są nieodpłatnie.

         Więcej »

         Porady prawne i specjalistyczne w listopadzie 2016

         PORADY W LISTOPADZIE 2016 - szczegóły na stronie www.porady.sal.org.pl


         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

         • prawnik - drugi i czwarty wtorek (8 i 22 listopada) w godz. 15.00 - 18.30
         • psycholog - drugi i czwarty poniedziałek (14 i 28 listopada) w godz. 12.30 - 17.30

          

         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)

         • prawnik - porady w drugi, trzeci i czwarty wtorek (8, 15 i 22 listopada) w godz. 9.00 - 12.00
         • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17)

          

         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

         • prawnik - porady w drugą, trzecią i czwartą  środę (9, 16 i 23 listopada) w godz. 13.00 - 16.00
         • psycholog - konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

         Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach.

         Kontakt: stowarzyszenie@sal.org.pl

         Z uwagi na charakter świadczonej pomocy i dotychczasową współpracę stowarzyszenia z samorządem, pomieszczenia na poszczególne Punkty, udostępniane są nieodpłatnie.

         Więcej »

         Porady prawne i specjalistyczne w październiku 2016

         PORADY W PAŹDZIERNIKU 2016 - szczegóły na stronie www.porady.sal.org.pl


         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro, budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 (dotacja Gminy Wisznia Mała)

          • prawnik - drugi i czwarty wtorek (11 i 25 października) w godz. 15.00 - 18.30
          • psycholog - drugi i czwarty poniedziałek (10 i 24 października) w godz. 12.30 - 17.30

           Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)

            • prawnik - porady w pierwszy, trzeci i czwarty wtorek (4, 18 i 25 października) w godz. 9.00 - 12.00
            • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17)

             Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

              • prawnik - porady w drugą, trzecią i czwartą  środę (12, 19 i 26 października) w godz. 13.00 - 16.00
              • psycholog - konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

                

               Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach.

               Kontakt: stowarzyszenie@sal.org.pl

               Z uwagi na charakter świadczonej pomocy i dotychczasową współpracę stowarzyszenia z samorządem, pomieszczenia na poszczególne Punkty, udostępniane są nieodpłatnie.

               Więcej »

               Porady prawne i specjalistyczne we wrześniu 2016

               PORADY WE WRZEŚNIU 2016 - szczegóły na stronie www.porady.sal.org.pl


               Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro, budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 (dotacja Gminy Wisznia Mała)

                • prawnik - drugi i czwarty wtorek (13 i 27 września) w godz. 15.00 - 18.30
                • psycholog - drugi i czwarty poniedziałek (12 i 26 września) w godz. 12.30 - 17.30

                 Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)

                  • prawnik - porady w pierwszy, drugi i trzeci wtorek (6, 13 i 20 września) w godz. 9.00 - 12.00
                  • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17)

                   Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

                    • prawnik - porady w pierwszą, drugą i czwartą  środę (7, 14 i 28 września) w godz. 13.00 - 16.00
                    • psycholog - brak konsultacji

                      

                     Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach.

                     Kontakt: stowarzyszenie@sal.org.pl

                     Z uwagi na charakter świadczonej pomocy i dotychczasową współpracę stowarzyszenia z samorządem, pomieszczenia na poszczególne Punkty, udostępniane są nieodpłatnie.

                     Więcej »

                     Porady prawne i specjalistyczne w sierpniu 2016 r.

                     PORADY W SIERPNIU 2016 - szczegóły na stronie www.porady.sal.org.pl


                     Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro, budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 (dotacja Gminy Wisznia Mała)

                      • prawnik - drugi i czwarty wtorek (09 i 23 sierpnia) w godz. 15.00 - 18.30
                      • psycholog - czwarty i piąty poniedziałek (22 i 29 sierpnia) w godz. 12.30 - 17.30

                       Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)

                        • prawnik - porady w pierwszy, drugi i czwarty wtorek (2, 9 i 23 sierpnia) w godz. 9.00 - 12.00
                        • psycholog - porady w drugi, czwarty i piąty poniedziałek (8, 22 i 29 sierpnia) w godz. 12.15 - 15.15 (psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17)

                         Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

                          • prawnik - porady w pierwszą, drugą, trzecią i czwartą  środę (3, 10, 17 i 24 sierpnia) w godz. 13.00 - 16.00
                          • psycholog - w każdy czwartek w godz. 15.00 - 17.00

                            

                           Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach.

                           Kontakt: stowarzyszenie@sal.org.pl

                           Z uwagi na charakter świadczonej pomocy i dotychczasową współpracę stowarzyszenia z samorządem, pomieszczenia na poszczególne Punkty, udostępniane są nieodpłatnie.

                           Więcej »

                           Scroll To Top