Home / Gmina Wisznia Mała / Krzyżanowice

Category Archives: Krzyżanowice

Feed Subscription<

Droga do Krzyżanowic częściowo ZAMKNIĘTA

Od dnia 2 maja 2015r rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Polanowicką  do końca zabudowy mieszkalnej w kierunku miejscowości Krzyżanowice. W związku z powyższym, zamknięty dla ruchu zostanie pas jezdni ul. Kamieńskiego w kierunku Krzyżanowic. Przejazd ulicą Kamieńskiego będzie możliwy jedynie w kierunku do KRZYŻANOWIC.

 

Zmianie ulegnie również organizacja komunikacji autobusowej na liniach 130 i 908.
Kursy autobusów linii 130 realizowane do miejscowości Krzyżanowice zostaną 
skrócone do pętli autobusowej w Polanowicach.


Obsługę komunikacyjną Krzyżanowic na terenie Gminy Wisznia Mała zapewnią kursy autobusów linii 908 od strony miejscowości Psary.


Autobus linii 908 będzie kursował:

do Krzyżanowic:
Dworzec Nadodrze-Trzebnicka-most Trzebnicki - Żmigrodzka - Sułowska- PSARY - KRZYŻANOWICE
do Wrocławia:
KRZYŻANOWICE - PSARY - Sułowska - Żmigrodzka - most Trzebnicki - Trzebnicka - Dworzec Nadodrze,

 

Pasażerowie posiadający bilety okresowe zakupione na linię 130 będą mogli podróżować autobusami linii 908 na odcinku Krzyżanowice - Broniewskiego - Krzyżanowice bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSY 908

Więcej »

Wyniki Wyborów Sołtysa Krzyżanowic

Szanowni Mieszkańcy Krzyżanowic!

 

Informujemy że, Sołtysem Krzyżanowic została po raz kolejny Pani Józefa Bebłocińska, a w skład Rady Sołeckiej weszli:

  • Pan Damian Wawro, Przewodniczący Rady,
  • Pani Monika Kulesa,
  • Pan Bartłomiej Jończyk,
  • Pan Tadeusz Ożga.
  • Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, za tak liczne przybycie na wybory, co stanowi o dużym zainteresowaniu naszymi lokalnymi sprawami.


poniżej znajduje się protokół  z wyszczególniona liczbą osób głosujących i oficjalnymi wynikami wyborów

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW RADY SOOŁECKIEJ


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SOŁTYSA

Więcej »

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w 2015 r.

W naszej Gminie jak i w całym kraju ruszyły wybory sołtysów i rad sołeckich. Sołtysów oraz członków rad wybierają mieszkańcy poszczególnych sołectw w czasie zebrań. Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej każdego z mieszkańców.

 

Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach społecznych a nierzadko i zaufaniu jakim darzą go mieszkańcy zależy rozwój sołectw oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów – dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej wsi do udziału w wyborach.


W Krzyżanowicach wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędzie się  9 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00 na terenie boiska Orlik

Więcej »

Progi Zwalniające w Krzyżanowicach

progi


Zgodnie z deklaracjiami i obietnicami naszych władz gminnych i powiatowych, w naszej miejscowości pojawiły sie wsypowe progi zwalniające. Procedura przetargowa i formalno prawna związana z tą inwestycją przeciągneła się aż na ten rok, ale mamy nadzieje że już teraz odczuwamy pozytywne rezultaty montażu progów zwalniających.


Negocjacje związane inicjatywą montażu progów były skąplikowane i wymagały licznych zgód z instytucji takich jak: MPK, Policja, czy Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Cała procedura była o tyle długotrwałą, ponieważ montaż progów na drodze powiatowej po której jeżdza autobusy wymaga spełnienia określonych i jasno sprecyzowanych wymogów opisanych w przepisach o ruchu drogowym. Na szczęście całą procedure udało się zakończyć pozytywnie i mimo głosów malkontentów i niedowiarków w naszej miejscowości pojawiły się progi które już teraz ograniczyły prędkość pojazdów przejeżdżających przez Krzyżanowice.

 

KIEROWCO ZWOLNIJ!

Więcej »

Zebranie w sprawie ekranów akustycznych na S5

Szanowni mieszkańcy!

 

W najbliższy czwartek tj. 26.02.2015r. o godz. 19:00 w OKSiR w Wiszni Małej organizowane jest spotkanie Mieszkańców naszej gminy z władzami samorządowymi w związku z nowobudowaną drogą S5. Na zebraniu ma zostać poruszony temat oddziaływania  drogi szybkiego ruchu przebiegającej w sąsiedztwie naszej miejscowości, na okolicę.

 

Dodatkowe informację można znaleźć pod tym LINKIEM

Więcej »

Progi zwalniające i pobocze na ul. Głównej w Krzyżanowicach

progi

Szanowni Mieszkańcy!

 

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w ubiegłum roku, realizacja zadań: budowy progów zwalniających i remontu pobocza na ul Głównej - odcinek od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do pętli autobusowej linii 130, została przesunięta z ubiegłego roku na rok 2015. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy na w/w zadania.


Mamy nadzieję niezbędne formalności zakończą się już wkrótce i realizacja  tych zadań znacząco poprawi bezpieczeństwo w naszej miejscowości.

Więcej »

Rozlicz PIT i Przekaż Część Swojego Podatku Na Rozwój Naszej Gminy !!

 pit 1

Apel Wójta Gminy Wisznia Mała

 

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Was z apelem.


Jeśli mieszkasz w Gminie Wisznia - rozlicz PIT i przekaż część swojego podatku na rozwój naszej Gminy.

Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała odpowiednie dochody. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Aby rozliczyć PIT w Gminie Wisznia Mała, nie musisz być tu zameldowany, wystarczy że mieszkasz na terenie Gminy i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz adres faktycznego zamieszkania na terenie Gminy Wisznia Mała.

Więcej »

Scroll To Top