Category Archives: Psary

Feed Subscription<

Do Wrocławia tylko przez Psary – od 2.05.2015 brak dojazdu przez Krzyżanowice

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na Polanowicach we Wrocławiu, od 2 maja 2015 roku (sobota) nie ma możliwości wjazdu do Wrocławia od strony Krzyżanowic. Ul. Kamieńskiego na odcinku do ul. Starościńskiej (pętla autobusowa na Polanowicach) do Potoku … Continue reading Więcej »

Spotkanie ws. ekranów akustycznych na S5 – wtorek, 14.04.2015

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja” wraz ze Starostą Trzebnickim zapraszają na kolejne spotkanie ws. budowy ekranów akustycznych wzdłuż trasy S5. Tym razem spotkanie odbędzie się we wtorek, 14.04.2015r. o godz. 19:00 w świetlicy w Krynicznie, ul. Szkolna 6 (przy … Continue reading Więcej »

Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

We wtorek 24.03.2015r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Psarach odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Psary. W wyniku głosowania Zebranie Wiejskie na Sołtysa Sołectwa Psary wybrało pana Jerzego Szczerbika - dotychczasowego … Continue reading Więcej »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 23-25.03.2015

W dniach 23 – 25 marca 2015r. (poniedziałek – środa) w Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach będzie organizowana akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych. Kontenery ustawione zostaną w poniedziałek w godzinach porannych i zabrane w środę w godzinach popołudniowych. Poniżej wymieniono (i orientacyjne zaznaczono … Continue reading Więcej »

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – 24.03.2015 (wtorek)

Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Sołectwa Psary Wójt Gminy Wisznia Mała podaje do publicznej wiadomości Mieszkańców Sołectwa Psary, że na dzień 24.03.2015 (wtorek) na godz. 18:00 zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie odbędzie się w … Continue reading Więcej »

Spotkania ws. budowy wałów powodziowych – 11.03.2015 (środa)

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zaprasza zainteresowanych mieszkańców Psar, Krzyżanowic i Szymanowa na spotkania, które odbędą się w środę, 11.03.2015r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Psarach, o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej w Szymanowie. Celem … Continue reading Więcej »

Zmiany w projekcie trasy S5, hałas, problemy komunikacyjne – spotkanie, 26.02.2015r.

W czwartek, 26.02.2015r. o godz. 19:00 w OKSiR w Wiszni Małej odbędzie się spotkanie poświęcone m.in.: zmianom w projekcie budowanej trasy S5 – planowana likwidacja ekranów akustycznych w sąsiedztwie miejscowości, skrzyżowaniu drogi krajowej 5 w Krynicznie, bezpieczeństwu na drogach powiatowych. … Continue reading Więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. postanowienia Marszałka Województwa

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 03.02.2015r. zostało wydane postanowienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 93/2015 w postępowaniu administracyjnym, zakończonym ostateczną decyzją Wójta Gminy Wisznia Mała nr 1/2015 z dn. 15.01.2015r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod … Continue reading Więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. postanowień RZGW i ULC

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że zostały wydane postanowienia: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (znak: ZP/U/7122/49/15) oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (znak: ULC-LTL-2/5310-0032/01-15) w postępowaniu administracyjnym ws. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa … Continue reading Więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że została wydana decyzja w postępowaniu administracyjnym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej na działkach nr 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 255/3 wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr … Continue reading Więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w postępowaniu administracyjnym ws. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WRO1138 planowanej do realizacji w miejscowości … Continue reading Więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 23.12.2014r. zostały wydane postanowienia: Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 90/426/14 oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/WR.Z-3-eb-4392-41/14 w postępowaniu administracyjnym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi … Continue reading Więcej »

Scroll To Top